De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NJI / MO bijeenkomst 22 mei 2014. Coalitieakkoord Zwolle 2014 – 2018 / Jeugd In Zwolle wonen veel jongeren. Met hen gaat het over het algemeen goed en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NJI / MO bijeenkomst 22 mei 2014. Coalitieakkoord Zwolle 2014 – 2018 / Jeugd In Zwolle wonen veel jongeren. Met hen gaat het over het algemeen goed en."— Transcript van de presentatie:

1 NJI / MO bijeenkomst 22 mei 2014

2 Coalitieakkoord Zwolle 2014 – 2018 / Jeugd In Zwolle wonen veel jongeren. Met hen gaat het over het algemeen goed en dat willen we graag zo houden. Jongeren praten en beslissen mee. LevelZ en Z200, waarbij jongeren volop betrokken worden, willen we continueren. In het gemeentelijke jeugdbeleid zijn vier aandachtsgebieden benoemd waar nog de nodige verbeterslagen zijn te maken: de schoolloopbaan, weerbaarheid, een stimulerende leefomgeving en een sluitende ondersteuning voor als het nodig is. Met de aanstaande decentralisatie van de jeugdzorg krijgt de gemeente er met name op dit laatste vlak een grote verantwoordelijkheid bij. Deze nieuwe taak voor kwetsbare kinderen en jongeren bereiden we met grote zorgvuldigheid voor. Wij zien hier tegelijk kansen om in de opvoed- en opgroeiondersteuning meer maatwerk te bieden dan met de huidige versnipperde wetgeving mogelijk was. Als centrumgemeente vervullen we hier een centrale rol voor de regio. De decentralisatie van de jeugdzorg heeft onder meer tot doel om de zorg dichterbij de jongere te brengen. De jeugdzorg moet goed bij de leefwereld van jongeren aansluiten. Het is de uitdaging om ook de jongeren in kwetsbare situaties mee te laten praten over hoe we de jeugdzorg vormgeven.

3 Wat vinden jongeren belangrijk (en hoe komen we daarachter…) Jongerenraad Jongerenpanel Ouderpanel Interviews met 8 jongeren “De site van het CJG gaat volgens mij vooral over borstvoeding” (jongerenpanel) ‘Wij zijn er gekomen, zij komen er ook wel!’ (ouderpanel)

4 Wat zijn de meest kansrijke manieren waarop aan jongeren tussen 12 en 23 jaar informatie en advies gegeven kan worden. Het is belangrijk dat er een eigen plek voor jongeren is waar ze hulp kunnen krijgen en waar ze zelf aan mee hebben geholpen, dat zal goed werken.  Er moet een goed overzicht zijn van het aanbod van de verschillende organisaties. Passend bij de vraag van de jongere.  Instellingen moeten vindbaar en zichtbaar zijn. Makkelijk bereikbaar en de taal van de jongeren spreken.  Meer aanbod creëren voor jongeren bijv. informatiebijeenkomsten, preventie.  Het NJG moet meer in gesprek gaan met jongeren.  Chatten is makkelijker, zonder emoties, kan je iets zeggen zonder b.v. te huilen, geeft je ook de gelegenheid om nog even na te denken.  Facebook pagina aanmaken over het NJG.

5 Wat zijn de meest kansrijke manieren waarop jongeren tussen 12 en 23 jaar op laagdrempelige wijze in persoonlijk contact komen met het netwerk NJG, waarbij ze preventief en curatief hun vragen kunnen stellen. Vindbare en betrouwbare informatie Laagdrempelig inlooppunt Medewerkers NJG zijn bekend Jongeren informeren jongeren Geef jongeren invloed Houd rekening met verschillende soorten jongeren Bekendheid is vindbaarheid Ook groepsgerichte aanpak

6 Wat vinden jongeren belangrijk in de attitude van professionals  Begrip tonen en luisteren  Verbinding en vertrouwen  Ik vraag hulp aan degene die ik vertrouw en waar ik van weet dat ze me kunnen helpen (beroepskrachten, ouders, vrienden). Mensen waar je een band mee hebt en die je begrijpen  Of iemand oprecht geïnteresseerd is en of er vaak en frequent contact is. Dat is heel belangrijk of eigenlijk een must  Het is wel belangrijk dat je een klik met iemand hebt  De methode van begeleiding / hulpverlening moet ook aansluiten bij het probleem  Tot op zekere hoogte moet je wel invloed kunnen hebben op de keuze van hulpverlener

7 Wat is voor ouders prettige ondersteuning m.b.t. de opvoeding van jongeren  Het kunnen delen van ervaringen met andere ouders  Wanneer professionals eerst hun visie geven en pas advies wanneer daarom gevraagd wordt  Erkenning geven, vaak is dat al voldoende om verder te kunnen  De Icare pubercursus (het delen van ervaringen en vergroten van zelfvertrouwen).  Ondersteuning vanuit de omgeving; zussen, collega’s, vrienden en kennissen  Laagdrempelige programma’s op tv / internet  Vanuit professionals wil ik vooral weten of de dingen die ik doe goed zijn. Er moet dan vooral geluisterd worden, is de weg goed die ik volg?  ‘Wij weten het beter dan jij’, is niet goed. Dat voelt onveilig. Je moet serieus genomen worden. Wat vind het gezin belangrijk? Dat daar echt naar gekeken wordt  Professionals die je echt willen helpen. Het moet veilig zijn en geen bedreiging.  Zelf de regie houden!  Ondersteuning van mensen die een goede relatie hebben met je kind

8 OUDERS Het heeft mij geholpen dat iemand zei; ‘Je kunt niet alles zelf, accepteer dat nou maar!’. En inderdaad, laat ze het ook maar eens zelf uitzoeken.’ ‘Wanneer ze niet iets van jou aannemen, is het fijn dat ze dat wel van een ander doen. In het begin was dat even pijnlijk, maar later was het eigenlijk wel prettig. Je bent zelf niet altijd de beste persoon om dat te doen.’ JONGEREN “Ik praat liever met een man. Vrouwen zeuren zo” “De stap naar Jeugdzorg is whooooooooo oow. Ik ga nog eerder naar de huisarts” “Na 2 gesprekken denken ze je te kennen. Alsof ik dan mijn verhaal ga vertellen”

9 Wat zijn kansen volgens ouders  Tv programma’s die je vroeger had om samen met je puber naar te kijken, dan komt een gesprek vaak vanzelf op gang. Programma’s zoals, ‘Je ziet maar’. Tv is dan fijner dan internet, want Tv kijk je samen, op internet heb je geen controle.  Themabijeenkomsten voor ouders (en pubers) over bv. Puberbrein, Sociale media, huiswerkbegeleiding en de verschillen tussen de aanpak van jongens en meisjes.  Meer praktische begeleiding m.b.t. huiswerkbegeleiding. Hoe stuur je je kind? Wat laat je los? Wat kunnen ze zelf qua planning? Wat kan en mag ik van ze verwachten?  Goede cursussen zou je kunnen promoten via ‘ambassadeurs’, ouders die enthousiast zijn over het aanbod en daar bv. op school over vertellen of dit delen in de nieuwsbrief van school. Het zou goed zijn om deze cursussen plaats te laten vinden aan het begin van het VO, maar de promotie / aanmelding al in groep 8 van het BO te doen.  Let op cultuurverschillen en beperkte sociale netwerken van ouders. Niet iedereen kan steun en erkenning uit zijn directe omgeving halen, er zijn ouders die in een sociaal isolement leven en niet weten wat de verwachtingen zijn binnen de Nederlandse cultuur.  Waak als professionals voor het creëren van verkeerde beelden omdat de verschillende verwachtingen niet uitgesproken worden.  Het is belangrijk dat er geen barrière is tussen ouders en hulpverlening, je moet het samen doen.

10 Welke vaardigheden hebben ouders nodig in deze fase  Luisteren naar je kind, ‘het is een uitdaging om zelf je mond te houden’.  Relativeren.  Open staan voor anderen. Het is dan wel belangrijk dat de mening van anderen opbouwend is.  Consequent zijn.  Duidelijke grenzen hanteren.  1 op 1 aandacht.  De dingen positief benaderen. ‘De goede dingen zien, hoe moeilijk dat soms ook is!’  Erkenning is een basisbehoefte van beide partijen.  De verleiding weerstaan om met je kind te discussiëren. Het is een spel dat je samen speelt, maar als ouder geef je de uiterste grenzen aan.  Niet teveel onderhandelen en voorkomen dat er een strijd ontstaat.  Je kind verantwoordelijkheid geven.  Rustig blijven en niet ‘te emotioneel doen’. Dat is niet altijd gemakkelijk, het maakt uit hoe erg de dingen je raken.  Loslaten, het niet te persoonlijk opvatten.  Interesse voor je kind.  Betrokkenheid bij elkaar.  Gebruik van humor.  Fouten mogen maken.  Reflecteren.  Accepteer jezelf als ouder, wees positief over jezelf.

11

12 Het organiseren van themabijeenkomsten voor ouders (en pubers) in het najaar van 2014 om hen te informeren en betrekken bij de overgang van BO naar VO Experimenteren met een Facebook NJG pagina van en voor jongeren Twee of drie NJG inlooppunten realiseren op plekken waar jongeren al zijn (JC, een VO school en een PRO school) Jongeren informeren jongeren (circulair programma aanbieden op VO door jongeren zelf). Mogelijk gekoppeld aan HBO SPH, Pedagogiek, MW/ HBO V Vervolgacties NJG


Download ppt "NJI / MO bijeenkomst 22 mei 2014. Coalitieakkoord Zwolle 2014 – 2018 / Jeugd In Zwolle wonen veel jongeren. Met hen gaat het over het algemeen goed en."

Verwante presentaties


Ads door Google