De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOOR WAT HOORT WAT: samenwerking tussen diagnostische research en klinische praktijk Frida van Doorn Polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie en psychologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOOR WAT HOORT WAT: samenwerking tussen diagnostische research en klinische praktijk Frida van Doorn Polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie en psychologie."— Transcript van de presentatie:

1 VOOR WAT HOORT WAT: samenwerking tussen diagnostische research en klinische praktijk Frida van Doorn Polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie en psychologie

2 De klinische praktijk  600 intakes per jaar  in multi disciplinair team  Externaliserende stoornissen  Internaliserende stoornissen  Somatiserende klachten  Eetstoornissen  Baby peuter poli  Breed spectrum van stoornissen De onderzoeksvraag:  Is er wel/niet sprake van psychiatrische stoornis?  Gestandaardiseerd psychologisch onderzoek als vast onderdeel

3 Wat, hoe en waarom

4 BinnensteBuiten Groot patiëntgebonden onderzoek (n=5000) Onderzoek naar netwerken van genen Gestructureerde diagnostiek met behulp van vragenlijsten en (semi)gestructureerde interviews

5

6 Screening Psychopathologie breed + ASS specifiek Screening Psychopathologie breed + ASS specifiek Diagnostiek a. Classificerend b. Intelligentie Diagnostiek a. Classificerend b. Intelligentie a.CBCL, TRF, YSR M-CHAT, SRS b. SCQ a. ADOS b.IQ Procedure Zorgpad Onderzoek a. Verdieping Diagnostiek b. Familie & DNA Onderzoek a. Verdieping Diagnostiek b. Familie & DNA a.senso- motoriek, talent, etc. ADI-R, DISC-P b.Vragenlijsten over familie & Speeksel

7 Wat merkt de poli kliniek daarvan? Uitgebreide data verzameling  (gestructureerde vragenlijsten)  voorafgaand aan het ouder gesprek in te zien in database Scores van het standaard psychologisch onderzoek  - opnemen in database  - genereert rapportage

8 De database

9 Weergave scores SCQ

10 Weergave scores SRS

11 Overzicht aseba lijsten

12 Weergave aseba lijsten

13 Genereren van rapportage – aseba lijsten  Samenvatting informatie gestandaardiseerde meetinstrumenten  Vragenlijsten:  CBCL en TRF (1½ t/m 5 jaar)  DSM-schalen  Vader scoort M klinisch op Pervasieve Ontwikkelingsproblemen, subklinisch op Angstproblemen,  Aandachtstekort/Hyperactiviteits-problemen.  Moeder scoort M klinisch op Angstproblemen, Pervasieve Ontwikkelingsproblemen.  Syndroomschalen  Vader scoort M klinisch op Emotioneel reactief, Aandachtsproblemen, subklinisch op Angstig/Depressief.  Moeder scoort M klinisch op Emotioneel reactief, Angstig/Depressief, Lichamelijke klachten.  Leerkracht scoort M klinisch op Emotioneel reactief, subklinisch op Lichamelijke klachten.  Internaliseren / Externaliseren / Totaal  Vader scoort M klinisch op Internaliseren, subklinisch op Totaal.  Moeder scoort M klinisch op Internaliseren, subklinisch op Totaal.  Leerkracht scoort M klinisch op Internaliseren.

14 Genereren van rapportage - SRS  Social Responsiveness Scale (SRS)  Informant:leerkracht (V)  Schaal:Score:Normering*:  1. Sociaal bewustzijn6normaal  2. Sociale cognitie8normaal  3. Sociale communicatie13normaal  4. Sociale motivatie4normaal  5. Autistische maniertjes10normaal  SRS Totaalscore*40normaal  Totaalscore: Normaal  Kinderen in de algemene populatie die geen autisme spectrum stoornis hebben, behalen meestal een score binnen deze range. Het komt een enkele keer voor dat kinderen met een erg milde vorm van autisme een score behalen in de bovenste regionen van deze range. Een kind dat vroeger gediagnosticeerd is met een autisme spectrum stoornis kan zich later nog sterk ontwikkelen zodat hij/zij - op basis van huidig gedrag - niet meer volledig voldoet aan de criteria voor een autisme spectrum stoornis.

15 Informatie DISC op te halen uit EPD   Samenvatting DISC-verslag:  Diagnose voor Separatie angststoornis (jaar) luidt: AANWEZIG  Diagnose voor Separatie angststoornis (maand) luidt: AANWEZIG  Diagnose voor Specifieke fobie - thunder and lightning luidt: AANWEZIG  Diagnose voor Obsessief compulsieve stoornis luidt: AANWEZIG  Diagnose voor Depressie in engere zin luidt: AANWEZIG

16 Het invoeren van de testscores

17 Het genereren van de rapportge  Onderzoeksdatum:18-05-2011  Invoerdatum:23-05-2011  Ingevoerd door:192555  WISC-III-NL (Normen 2005)  VerbaalPerformaal  Informatie8Onvolledige Tekeningen16*  Overeenkomsten9Substitutie13  Rekenen7Plaatjes Ordenen10  Woordkennis8Blokpatronen14  Begrijpen8Figuur Leggen11  Cijferreeksen(4)Symbolen Vergelijken(13)  Doolhoven(16)  * Deze score wijkt significant af van het gemiddelde van de subtests van desbetreffende schaal (p <.05)  (...) Deze scores worden niet meegenomen bij de berekening van de totale, performale en verbale intelligentiescore Factor Verbaal BegripFactor Perceptuele Organisatie Informatie8Onvolledige Tekeningen16* Overeenkomsten9 Plaatjes Oardenenaa10 Woordkennis8Blokpatronen 14 Br Leggen11 Factor Verwerkingssnelheid Aanvullende subtests Substitutie13Rergelijken 13Cijferreeksen 4Doolhoven1 score wijktsignificant af van het gemiddelde van de subtests van desbetreffende factor (p <.05) 95% betrouwbaarheidIQ- scoreNiveau Totaal:95-109102 onbetrouwbaar Verbaal:80-9687 benedengemiddeld Performaal:108-128121 inconsistent Verbaal Begrip:82-9889 benedengemiddeld Perceptuele Organisatie:106- 127119inconsistent Verwerkingssnelheid:104-125 117bovengemiddeld

18  Factor Verbaal BegripFactor Perceptuele Organisatie  Informatie8Onvolledige Tekeningen16*  Overeenkomsten9Plaatjes Ordenen10  Woordkennis8Blokpatronen14  Begrijpen8Figuur Leggen11  Factor VerwerkingssnelheidAanvullende subtests  Substitutie13Rekenen7  Symbolen Vergelijken13Cijferreeksen4  Doolhoven16  * Deze score wijkt significant af van het gemiddelde van de subtests van desbetreffende factor (p <.05)  95% betrouwbaarheidIQ-scoreNiveau  Totaal:95-109102onbetrouwbaar  Verbaal:80-9687benedengemiddeld  Performaal:108-128121inconsistent  Verbaal Begrip:82-98 89benedengemiddeld  Perceptuele Organisatie:106-127119inconsistent  Verwerkingssnelheid:104-125117bovengemiddeld

19 ADOS voor onderzoeksprojecten  - 1 gecertificeerde medewerker voor de praktijk  - Praktijk mensen volgen training met video’s  - Geen consensus oefening  - Geen controle op kwaliteit afname en scoring

20 2011: ADOS in de eigen instelling  Module 1&2  3 gecertificeerd  2 in training  Module 3&4  16 gecertificeerd  3 in training  2 trainers

21 2011: Ados in de regio  Module 1&2  16 gecertificeerd  2 in training  Module 3&4  38 gecertificeerd  19 in training

22 2011: Consensus  Bijeenkomsten die voor alle instellingen toegankelijk zijn  3x per jaar Consensus trainers over instellingen heen Aansluiting bij landelijke trainingen

23 TOF – Test Observation Form - Als alle ASEBA formulieren bedoeld voor gestandaardiseerde beschrijving van het functioneren van het individu  - 125 vragen over gedrag, affect en test-taking style  - Kan ingevuld worden na afname van elke cognitieve test  - Door de onderzoeker of door een observant  - Leeftijdsrange 2-18 jaar

24 Functies TOF  - Vergelijking met normgroep in een zelfde relatief gestandaardiseerde situatie.  - Vergelijking met observaties van ouders en leerkracht  Inschatting van de validiteit van de testresultaten

25 Resultaat scoring TOF - Totaalscore -Totaal score internaliserende problemen - Totaalscore externaliserende problemen Subschalen internaliserende problemen:  - teruggetrokken gedrag  - taal/denkproblemen - angstig gedrag Subschalen externaliserende problemen  - oppositioneel gedrag  - aandachtsproblemen

26 Totaalscores TOF (n=116)

27 Subschalen TOF (n=116)

28 - Meer gegevens - Vroeg in het traject - Makkelijk op te nemen in EPD - Vereenvoudiging en systematisering rapportage  - Systematisering observaties (TOF)  - Professionalisering ASS diagnostiek Winst voor de praktijk

29 Vragen vanuit de praktijk  Praktijk: Hoe om te gaan met oudergesprekken nu er zoveel voorinformatie is.  Research:  Nederlandse normering TOF?  Samenhang TOF scores ADHD?


Download ppt "VOOR WAT HOORT WAT: samenwerking tussen diagnostische research en klinische praktijk Frida van Doorn Polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie en psychologie."

Verwante presentaties


Ads door Google