De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 4 vwo 25 augustus 2015. programma Onderwijs en organisatie Studie- en beroepskeuze Zeilwerkweek informatie Kennismaking met mentoren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 4 vwo 25 augustus 2015. programma Onderwijs en organisatie Studie- en beroepskeuze Zeilwerkweek informatie Kennismaking met mentoren."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 4 vwo 25 augustus 2015

2 programma Onderwijs en organisatie Studie- en beroepskeuze Zeilwerkweek informatie Kennismaking met mentoren

3 nieuwe start Tweede Fase invoer van profielen: CM, EM, NG, NT Klassen en clusters

4 Dynamische driehoek kind ouderschool We delen de zorg

5 begeleiding de teamleider de mentoren (groep) –leren leven:sociaal-emotioneel –leren leren:leerproces –leren kiezen:lob –maatschappelijke stage de decaan leerlingbegeleider

6 4-5-6 vwo: eenheid examen start in 4 vwo –examentoetsen (11 kwartielen) –Proefwerkweken (11 kwartielen) Werkweek van 40 klokuren

7 soorten vakken, 1 vakken met alleen een schoolexamen (SE): klas 4:maat – ckv klas 4, 5 en 6:inf – wd – nlt – lo profielwerkstuk resultaten tellen mee voor de examenuitslag in 6 vwo

8 soorten vakken, 2 vakken met SE én centraal schriftelijk examen (CSE) –SE- toetsen in meerdere leerjaren. –SE- toetsen alleen in leerjaar 6.

9 PTA programma van toetsing en afsluiting welke toetsen wanneer (kwartiel 1, 2…) waarover weging wel of niet herkansbaar

10 examenreglement Waar houden we ons aan? cohort 2015-2018 cijferbepaling herkansingsregeling herexamenregeling slaag-/zakregeling –gem. CSE moet voldoende zijn (5,5) –slechts één vijf voor ne / en / wi (kernvakkenregeling) –Rekentoets, op dit moment 4,5 of hoger

11 herkansingsregeling SE 4 vwo en 5 vwo: Herkansingsregeling 1 oktober op de site inhalen op herkansingsmoment, herkansen van het inhaalwerk is niet mogelijk. indien een leerling afwezig bij de herkansing, vervalt de herkansing. bij langdurig wettige afwezigheid (ziekte), wordt een passende oplossing gezocht.

12 herexamen maatschappijleer Indien maatschappijleer onvoldoende is afgesloten in 4v mag een herexamen worden gedaan -begin 5 vwo

13 opmerkingen Mobieltjes, horloges en fraude leerlingen bewaren toetsen zelf

14 overgangsnormen op de site afgeleid van de slaag/ zakregeling

15 schooljaar 2014-2015 wennen aan grotere gehelen 4 toetsweken zeilwerkweek schoolfeesten excursies

16 ouders en school ouderavonden ouderklankbordgroep (opgave bij teamleider; eerste bijeenkomst 12 november 2015) DMR zoekt nieuwe leden

17 Verkiezingen DMR – kandidaten gezocht DeelMedezeggenschapRaad –2 ouders, 2 leerlingen en 4 personeelsleden –6 vergaderingen met de schoolleiding + 6 voorbereidingsvergaderingen –Door het jaar heen op woensdagavonden 2 vacatures voor de oudergeleding Zeer binnenkort verkiezingen, nadere informatie via de nieuwsbrief

18 programma lob studeren geld

19 leren kiezen loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob) 40 studielasturen (6 vwo) in 4 vwo min. 10 slu (advies) in 5 vwo min. 30 slu –mentor begeleidt –lob-aftekenlijst

20 belang van lob juiste keuze vervolgstudie juiste keuze instituut verschillen in studiesteden wat past bij mij –traditioneel onderwijs –competentie gericht –aantal contacturen

21 hoger onderwijs hbo –hoger beroeps onderwijs met havo-diploma met vwo-diploma (15%) wo –wetenschappelijk onderwijs met vwo-diploma

22 eisen h.o. elk profiel bepaald profiel CM – EM – NG – NT profiel + vak aanvullende eisen loting decentrale selectie: c.v.

23 decanenkamer informatie over opleidingen prikbord met lob-activiteiten lijst oud-leerlingen de decanen zelf brochures –www.qompas.nl/studeren –websites universiteiten

24 activiteiten h.o. open dagen meeloopdagen studie-try-outs (5h 6v) proefstuderen masterclass cursus via internet vrij vragen pas in 5vwo

25 Voorlichting in de regio infomarkt: Grundel (06-11-’15) hbo voorl: Grundel (10-02-’16) wo voorl: UT Enschede (11-02-’16) beroepenvoorlichting (09-12-’15) opgave via mail: J.fleer@carmelhengelo.nl

26 geld hoger onderwijs: –studievoorschot –juist kiezen van vervolgstudie belangrijk

27 zeilwerkweek volgende week maandag 8.15 op school Brief en retourformulier Programma doel

28 Heeft u nog vragen? Bedankt voor uw aandacht en tot ziens. J.fleer@carmelhengelo.nl Volgt u ons al op https://twitter.com/lyceumdegrundel

29 Mentoren Mevr. Schiphauwer lokaal 105 Dhr. Van Dethlokaal 104 Mevr. Van Veenlokaal 005 Dhr. Schoenmaker lokaal 004


Download ppt "Informatieavond 4 vwo 25 augustus 2015. programma Onderwijs en organisatie Studie- en beroepskeuze Zeilwerkweek informatie Kennismaking met mentoren."

Verwante presentaties


Ads door Google