De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Burgerservicenummer (BSN) Invoering binnen de GGD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Burgerservicenummer (BSN) Invoering binnen de GGD."— Transcript van de presentatie:

1 Burgerservicenummer (BSN) Invoering binnen de GGD

2 24 juni 2008BSN binnen de GGD'en Welkom ! Namens: i-GGD GGD Nederland GGD Hollands Midden VWS BPR/BZK

3 24 juni 2008BSN binnen de GGD'en Voorgeschiedenis -Brief VWS aan GGD’en (2006) -Bijeenkomst op 13 februari 2007 -Brief aan VWS + antwoord -Uitstel behandeling WABB, waardoor ook Wet BSN-z later. 1ste kamer 8-4-2008 -Nu in werking vanaf 1 juni 2008 -Overgangstermijn tot 1 juni 2009

4 24 juni 2008BSN binnen de GGD'en Programma 13.00u. Welkom en inleiding op de thema’s Joost Bernsen, dagvoorzitter 13.15u. Stand van zaken Basisregistratie personen ( GBA) én WABB Sasja van Immerzeel (BZK/BPR) 14.15u.Koffie-, theepauze 14.30u.Invoering Burgerservicenummer in de zorg (BSN-z) Idius Felix VWS 15.30u.Openstaande vragen over BSN en GBA vervolgstappen, expertgroepen, OGG/GGDHvB 16.00u.Afronding en afsluiting

5 24 juni 2008BSN binnen de GGD'en i i

6 Burgerservicenummer (BSN) Invoering binnen de GGD

7 24 juni 2008BSN binnen de GGD'en Nog niet beantwoorde vragen(1) -Wat gebeurt er met bestaande informatie zoals bestaande dossiers waarbij de identiteit niet geverifieerd is? -Is de afhandeling van klachten vanuit cliënten BSN-plichtig, zo ja, wanneer dan, alleen als een klacht over een BSN- plichtige activiteit gaat?

8 24 juni 2008BSN binnen de GGD'en Nog niet beantwoorde vragen(2) -Hoe zit het met de identificatie bij het eerste contact voor jeugd. Mag hier niet van af worden gezien met het oog op het behoud van de laagdrempeligheid op het feit dat het om preventieve gezondheidszorg gaat en niet om curatieve? -Hoe identificatie regelen bij kinderen van bijv. Poolse arbeiders die hier op school zitten en niet in GBA zijn ingeschreven?

9 24 juni 2008BSN binnen de GGD'en Nog niet beantwoorde vragen(3) -Hoe tweelingen met zelfde voorletters identificeren? -SOA spreekuren, een aantal cliënten wil anoniem blijven ?

10 24 juni 2008BSN binnen de GGD'en Taakgebieden en Expertgroepen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-19 en logopedie Infectieziektebestrijding (IZB) incl. TBC, SOA, Reizigersadvisering AGZ overig: - Sociaal Medische Advisering (SMA) - Forensische Geneeskunde - Medische Milieukunde?? Openbare Geestelijke Gezondheidszorg incl. vangnetfunctie Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) - Gewondenregistratie etc. Ambulancesector / meldkamer ambulance (RAV/RAD)? Informatiemanagement - Contactpersonen Gba/BSN

11 24 juni 2008BSN binnen de GGD'en Opdracht Expertgroepen(1) -Aan de hand van beschikbare GGD- procesbeschrijvingen komen tot standaarden voor betreffende taakgebieden -Vaststellen van BSN-plichtige (deel-)processen voor betreffende taakgebieden -Vaststellen gevolgen invoering GBA- basisregistratie voor die processen -Bepalen consequenties voor die processen, waar in het proces moet/kan BSN worden gebruikt -Inventariseren openstaande vragen voor betreffend taakgebied

12 24 juni 2008BSN binnen de GGD'en Opdracht Expertgroepen(2) -Formuleren van vragen, problemen en oplossingen bij uitvoering -Doen van (gezamenlijke) voorstellen voor implementatie binnen taakgebied via GGD Nederland -Aan GGD-Nederland aanreiken consequenties daarvan voor VWS (BSN) en BZK (GBA)

13 24 juni 2008BSN binnen de GGD'en Voorbereiding expertgroepen door werkgroep iGGD (1) Model Plan van aanpak met daarin: -Opdrachtomschrijving en planning -Uitnodiging, communicatie richting GGD’en -Bepalen bandbreedte vanuit VWS, BZK -Logistiek, wie, waar, wanneer etc. -Overlegmomenten en actiepunten deelnemers -Terugkoppeling richting VWS, BZK en GGD- Nederland

14 24 juni 2008BSN binnen de GGD'en Voorbereiding expertgroepen door werkgroep iGGD (2) -Overzicht (resterende openstaande) vragen per taakgebied -Matrix reizigersvaccinatie dat als voorbeeld kan dienen is in de maak (komt nog van Martin) -Voorbereiding aanvraag Uzipas en gebruik SBV-Z

15 24 juni 2008BSN binnen de GGD'en Welke informatie is beschikbaar ter voorbereiding van de implementatie(1) -www.infoBSNzorg.nl voor alle informatie, documentatie etc. -Telefonische ingang 0900-2324342 -Informatiepakket over BSN en Wbsn-z in mei naar alle zorginstellingen van ministerie van VWS, nog op te vragen via website VWS -Via postbus 51 dvd BSN in de zorg te bestellen

16 24 juni 2008BSN binnen de GGD'en Welke informatie is beschikbaar ter voorbereiding van de implementatie(2) -Nieuwe versie handboek BSN in de zorg van ministerie van VWS -Nieuwe versie gebruikerseisen BSN -Nieuwe versie SBV-Z omgeving -BSN Zorg Keurmerk Testomgeving UZI -Hulpmiddelen voor zorgaanbieders: -Kieshulp UZI-middelen -E-learning module -Naslagkaart

17 24 juni 2008BSN binnen de GGD'en Implementatie BSN bij GGD’en -Zijn GGD‘en voorbereid op invoering BSN -Per 1 juni 2008 toegestaan BSN te gebruiken, per 1 juni 2009 verplicht -Vraagt om aanpassing administratieve en ondersteunende zorgsystemen -Vraagt om projectmatige aanpak -Tijdsbestek van invoering BSN (afhankelijk van al of niet aanwezigheid DPS) drie tot zes maanden

18 24 juni 2008BSN binnen de GGD'en Inbreng lokale GGD -Commitment organisatie -Aanwijzen projectleider -Instellen projectgroep -Beschikbaarheid benodigde resources -Goedkeuren plan van aanpak -Gebruikmaken input expertgroepen -Creëren draagvlak middels communicatie -Uitvoering

19 24 juni 2008BSN binnen de GGD'en Aanbod GGD Hart voor Brabant (HvB) en Oude Gracht Groep (OGG) -Inzetten lokaal opgebouwde expertise in samenwerking met commerciële partij Taakverdeling en verantwoordelijkheden: -Oude Gracht Groep: Programma- en projectmanagement Inhoudelijke begeleiding middels consultancy -GGD Hart voor Brabant: Advisering - Beschikbaarheid Expertiseteam Begeleiding consultant van OGG -Informatie en brochure beschikbaar

20 24 juni 2008BSN binnen de GGD'en Intekenen deelnemers expertgroepen Instellen expertgroepen per taakgebied op 24 juni Samenstelling vakmensen, hoofden bedrijfsbureau, een of twee leden i ‑ GGD Benaderen GGD’en, directie, management, proceseigenaren Intekenlijst beschikbaar


Download ppt "Burgerservicenummer (BSN) Invoering binnen de GGD."

Verwante presentaties


Ads door Google