De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwerpadvies Positie zelfstandig ondernemers. Inleiding  Adviesaanvraag: Het kabinet vraagt de raad advies over “de gevolgen van de toename van het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwerpadvies Positie zelfstandig ondernemers. Inleiding  Adviesaanvraag: Het kabinet vraagt de raad advies over “de gevolgen van de toename van het."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwerpadvies Positie zelfstandig ondernemers

2 Inleiding  Adviesaanvraag: Het kabinet vraagt de raad advies over “de gevolgen van de toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel voor de structuur van de arbeidsmarkt”  Proces: Commissie van voorbereiding + Hoorzittingen en position papers; ZZP Nederland, VZZP, NUV, FLA, V&VN, EIB, Uniforce Groep, NOB) en CPB, CBS, KvK, UWV, NovAA, O+Onderzoek & Advies, Aannemersfederatie Belastingdienst  Opzet advies: deel I Analyse en deel II beleid

3 Aantal en definitie  Aantal zzp’ers varieert  Heterogene groep  Definitie SER: IB-ondernemer zonder personeel (675.000 zzp’ers)  Doorwerking naar overige rechtsgebieden  VAR ook mogelijk bij 1 opdrachtgever (rechtsvermoeden)  Controle

4 Sociaal-economische betekenis  Inzet arbeidscapaciteit, eigen levensonderhoud (eigen werkgelegenheid)  Werkgelegenheid – doorgroei beperkt  Behoefte burgers en bedrijven  Flexibiliteit voor zzp’er (combinatie arbeid en zorg)  Flexibiliteit voor werkgever

5 Integrale benadering  Fiscale faciliteiten, bijstand, arbeidsongeschiktheid, pensioen, scholing, arbo, mededinging en tarieven  Advies gaat in op de verschillen met werknemers, zowel sociale bescherming als fiscale behandeling  Uitgangspunten; evenwichtige en effectieve mix van voorzieningen – rechten en plichten (neutraal ten aanzien van arbeidsrelatie)

6 Fiscale faciliteiten  Onderscheid ondernemersfaciliteiten (bv zelfstandigenaftrek) en ondernemingsfaciliteiten (bv energie en milieu investeringsaftrekken)  Onderzoek naar alternatief voor urencriterium, bijvoorbeeld winst of omzet  Urencriterium afschaffen voor speur- en ontwikkelingswerkaftrek

7 Sociale zekerheid  Arbeidsongeschiktheidsrisico: -Merendeel kan zich verzekeren, maar problemen voor specifieke groepen -Handhaven keuzevrijheid wel of niet verzekeren -Verbeteren toegankelijkheid WIA en vangnetverzekering  Verbeteren publieke vangnet (Bbz en IOAZ) bij financiële moeilijkheden

8 Pensioen  Zzp’er zelf verantwoordelijk voor pensioenopbouw  Derde pijler beter benutten  Vrijwillige voortzetting fiscaal faciliteren voor 10 jaar, periode eventueel langer  Onderzoek naar vrijwillige aansluiting en mogelijkheden tweede pijler

9 Scholing, Arbo, Mededinging en tarieven  Scholing: van belang voor alle werkenden - Aandacht voor zzp’er en O&O-fondsen benutten  Arbo: veiligheid op de werkplek gelijk voor werknemer en zzp’er  Tarieven: adequate tariefopbouw van belang

10 Tot slot  Aanpassing op verschillende beleidsterreinen  Behoud eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid zzp’er  Waarborgen toegankelijkheid bescherming van kwetsbare groepen zzp’ers  Geen aanleiding voor fundamentele herziening sociale stelsel


Download ppt "Ontwerpadvies Positie zelfstandig ondernemers. Inleiding  Adviesaanvraag: Het kabinet vraagt de raad advies over “de gevolgen van de toename van het."

Verwante presentaties


Ads door Google