De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Eigen bijdrage problematiek WMO 09-02-2010Koepelorganisatie Zorg Gemeente Sluis1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Eigen bijdrage problematiek WMO 09-02-2010Koepelorganisatie Zorg Gemeente Sluis1."— Transcript van de presentatie:

1 Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Eigen bijdrage problematiek WMO 09-02-2010Koepelorganisatie Zorg Gemeente Sluis1

2 Eigen bijdragen Vastgesteld is dat: Vaststelling eigen bijdragen WMO door het CAK in combinatie met de eigen bijdragen AWBZ voorkomen dat er een stapeling van eigen bijdragen is. Een minimum eigen bijdrage per maand en een maximum naar rato van verzamelinkomen. Vanaf 2010 is er een korting van 33% op de eigen bijdragen vanuit de wet Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) die rechtstreeks verrekend wordt via de 4-wekelijkse CAK factuur. Voor inwoners zijn er naast de Wtcg nog andere mogelijkheden van tegemoetkomingen in de vorm van o.a. kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, zorgtoeslag via de Belastingdienst. Daarnaast is er voor inwoners die ondanks bovenstaande hun inkomen zien dalen tot onder de 120% van de bijstandsnorm een mogelijkheid tot categorale bijzondere bijstand voor compensatie van de eigen bijdrage. 09-02-2010Koepelorganisatie Zorg Gemeente Sluis2

3 Afrekeningprioriteit gemeente Bij het afdragen van de voor AWBZ en WMO totaal geïnde eigen bijdragen heeft de gemeente (WMO) prioriteit boven de AWBZ Handhaving eigen bijdrage Om bewoners blijvend bewust te maken van de kosten van hulpmiddelen en diensten is het vragen van een eigen bijdrage gerechtvaardigd, temeer oneigenlijk gebruik te voorkomen. 09-02-2010Koepelorganisatie Zorg Gemeente Sluis3

4 09-02-2010Koepelorganisatie Zorg Gemeente Sluis Communicatie. Aandacht voor voorlichting over eigen bijdragen AWBZ-WMO aan burgers. Deze blijkt in de praktijk onduidelijk en onvoldoende te zijn. Voorgesteld wordt informatiesessies te organiseren voor diverse doelgroepen door de commissie Burgercontact 4

5 Ondersteunende Begeleiding. Als gevolg van pakketmaatregelen AWBZ vervalt de indicatie per 1 januari 2010 voor Ondersteunende Begeleiding voor de categoriën :  Somatiek  Psychosociaal Het gaat in de gemeente Sluis om ca. 100 burgers die dit treft.  Somatiek betreft met name ouderen.  Psychosociaal betreft o.a. dak- en thuislozen, slachtoffers huiselijk geweld en ontregelde huishoudens. Problemen welke zullen ontstaan bij ouderen in de categorie somatiek zijn met name vereenzaming. Problemen welke ontstaan in de categorie psychosociaal zullen zich met name voordoen bij de ontregelde huishoudens Gemeente dient een vangnet te bieden in het kader van de WMO 09-02-2010Koepelorganisatie Zorg Gemeente Sluis5

6 Financiering hulpmiddelen. Gebruikers met één hulpmiddel zonder verdere aanspraak op AWBZ of WMO hulpmiddelen kunnen in sommige gevallen goedkoper uit zijn door aankoop van het hulpmiddel voor eigen rekening. Huidige leasearrangement is relatief duur, een rentepercentage van 12% bovenop de wettelijke rente. Tevens wordt onderhoud meegefinancierd, is op zich niet relevant gezien de levensduur van de hulpmiddelen (5 jaar). Overheveling hulpmiddelen vanuit AWBZ en WMO naar zorgverzekeraars. Advies aan gemeente is te lobbyen voor behoud van de hulpmiddelen binnen de WMO. Burger kan dan bij één loket blijven voor aanvraag van hulpmiddelen 09-02-2010Koepelorganisatie Zorg Gemeente Sluis6


Download ppt "Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Eigen bijdrage problematiek WMO 09-02-2010Koepelorganisatie Zorg Gemeente Sluis1."

Verwante presentaties


Ads door Google