De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De TBS-regeling oktober 2010 Drs Edwin de Witte © accon■avm 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De TBS-regeling oktober 2010 Drs Edwin de Witte © accon■avm 2007."— Transcript van de presentatie:

1 De TBS-regeling oktober 2010 Drs Edwin de Witte © accon■avm 2007

2 Achtergronden tbs-regeling ■Sprake van het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een onderneming of werkzaamheid van een verbonden persoon of aan een ab-vennootschap van bp of verbonden persoon daarvan ■Doel: voorkomen belastingarbitrage ■Benaderd vanuit economisch perspectief: civielrechtelijke vorm niet van belang ■Zowel rechtens (op basis van een overeenkomst) als feitelijk ■Geldt voor directe als indirecte terbeschikkingstellingen

3 Verbonden personen ■Fiscale partner ■Degene: - met wie samenlevingscontract is afgesloten - die voor pensioenregeling als partner is aangemeld - die samen met bp een eigen woning bewoont en mede aansprakelijk is voor hypotheekschuld - die samen met bp kan kiezen voor fiscaal partnerschap, tenzij er geen sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding (geldt niet voor bloed- of aanverwant in de rechte lijn) - minderjarige kinderen van bp of hiervoor genoemde personen

4 Minderjarige kinderen: ■Minderjarige kind drijft de onderneming of heeft een ab-vennootschap en (over)(groot) ouder stelt vermogensbestanddeel ter beschikking ■Minderjarige kind stelt het vermogensbestanddeel ter beschikking aan de onderneming danwel de ab-vennootschap van de (over)(groot) ouder Gevolg definitie: indien minderjarig kind die iets ter beschikking stelt meerderjarig wordt, dient deze af te rekenen i.v.m. beëindiging tbs (tenzij sprake is van ongebruikelijke tbs)

5 Ongebruikelijke tbs: ■Aanvullende eisen: - sprake van ter beschikkingstelling aan een persoon uit de ruime groep verbonden personen - sprake van een in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling ■Ruime groep verbonden personen: - bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van bp - bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de partner van bp - bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van personen die als verbonden persoon van de bp worden aangeduid

6 Ongebruikelijke tbs (2): ■Ongebruikelijkheidstoets: niet nader ingevuld - is contractuele verhouding in het algemeen of onder gestelde voorwaarden gebruikelijk? - onzakelijk hoeft niet perse ongebruikelijk zijn. In familierelaties kunnen onzakelijke transacties gebruikelijk zijn ■Voorbeelden: - meerderjarige zoon heeft turbo-vordering op lege BV van vader - meerderjarig kind verzekert risico’s bij BV van vader - verstrekken van achtergestelde leningen tegen zachte voorwaarden - vader stelt pand om niet ter beschikking aan onderneming meerderjarige zoon

7 TBS en huwelijksvermogensrecht: ■Terbeschikkingstelling tussen een van beide partners en een gelieerde vennootschap: dga heeft vordering op zijn BV - indien vordering behoort tot huwelijksgemeenschap: Hoge Raad 15-1- 2010 zegt dat rente moet worden toegerekend aan partner met bestuursbevoegdheid ■Wetsvoorstel: vermogensbestanddeel voor 50% toerekenen aan bp en voor 50% aan zijn echtgenoot Let op: heeft effect op afwaardering

8 TBS en huwelijksvermogensrecht (2): ■Terbeschikkingstelling tussen een van beide partners en een gelieerde vennootschap: dga heeft vordering op zijn BV - indien vordering niet behoort tot huwelijksgemeenschap: slechts sprake van een tbs door de persoon tot wiens vermogen het vermogensbestanddeel behoort

9 Terbeschikkingstelling tussen partners onderling ■Stel man ondernemer, vrouw eigenaar van het pand: - indien huwelijks voorwaarden is sprake van een tbs-situatie bij de vrouw ■Stel man ondernemer. Pand behoort tot beide vermogens: indien huwelijkse voorwaarden, aandeel man in pand wordt geëtiketteerd, aandeel vrouw in pand vorm tbs-vermogen. ■Indien sprake van gemeenschap van goederen: gehele pand dient te worden geëtiketteerd, geen sprake van een tbs-situatie.

10 Terbeschikkingstelling tussen partners onderling (2) ■Stel man en vrouw ondernemer (Vof), winstverdeling 60-40 en man eigenaar van het pand: - indien huwelijks voorwaarden is sprake van een tbs-situatie bij de man voor 40%, 60% gebruikt hij in zijn eigen onderneming. ■Indien pand valt in een eenvoudige huwelijksgemeenschap: volgens Staatssecretaris sprake van een kruislingse terbeschikkingstelling. ■Stel man en vrouw ondernemer (Vof) en gemeenschap van goederen: volgens Staatssecretaris geen toepassing tbs-regeling.

11 Aanvangsmoment terbeschikkingstelling ■Verhuur pand: - Standpunt Staatssecretaris: periode van tbs vangt aan op moment dat pand daadwerkelijk wordt verhuurd dan wel voor het eerst terbeschikking wordt gesteld (feitelijke ingang verhuur). Gevolg: pand in aanbouw valt niet in tbs-periode ■Hoge Raad 2010: - bedoeling pand in gebruik te geven aan vennootschap en vastgelegd in een overeenkomst: sprake van tbs op moment onroerende zaak is aangeschaft - geen overeenkomst, toch tbs indien met een derde over de aanschaf en gereedmaken voorafgaande afstemming zou hebben plaatsgevonden -aanschaf onroerende zaak, tbs vanaf moment aanschaf de onroerende zaak niet op enig andere wijze is gebruikt

12 Wijzigingen tbs-regime 2010 ■ Waarom? - winst tbs bepaald op basis van goed koopmansgebruik, doch geen ondernemings- en ondernemersfaciliteiten ■ Invoering tbs-vrijstelling - vrijstelling van 12% van de winst ■ HIR en KER - toepassing van de HIR (i.p.v. ruilarresten) en KER (i.p.v. Baksteen- arrest) ■ Tijdelijke inbrengvrijstelling tbs-panden in 2010: geen heffing van inkomsten- en overdrachtsbelasting

13 TBS en overlijden ■ Vererving TBS–vermogen: - in beginsel afrekening IB over meerwaarden - o.b.v. artikel 3.62 Wet IB kan fiscale boekwaarde van de tbs– vermogensbestanddelen worden doorgeschoven - voorwaarde: verkrijgende erfgenamen moeten tbs–werkzaamheid rechtstreeks of mede voortzetten. Oftewel: moeten ook bijbehorende ab–aandelen verkrijgen - bij afrekening: 10 jaar renteloos uitstel van betaling - Erfbelasting: m.i.v. 1 januari 2010 vallen tbs–panden onder de BOF mits dienstbaar aan een lichaam als bedoeld in art 35c successiewet en de verkrijger dit lichaam verkrijgt

14 Overdracht tbs–vermogen bij leven ■ Schenking en overdracht TBS–panden: - van toepassing bij: overgang van box 1 naar box 3 schenking van tbs–panden overdracht tegen schuldigerkenning - voor IB–heffing maximaal 10 jaar uitstel van betaling, echter niet meer renteloos en er moet zekerheid worden gesteld - schenking van een tbs–pand valt echter nu ook onder de BOF– regeling

15 Vragen?


Download ppt "De TBS-regeling oktober 2010 Drs Edwin de Witte © accon■avm 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google