De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Frank Tofield Duikerarts A

Verwante presentaties


Presentatie over: "Frank Tofield Duikerarts A"— Transcript van de presentatie:

1 Frank Tofield Duikerarts A
Cursus Redden Frank Tofield Duikerarts A

2 Zuurstof bij duikongevallen
Long overdrukverwonding Decompressieziekte (bijna) Verdrinking Hypoxie Onderkoeling CO en CO2 vergiftiging

3 Doel zuurstof toediening
Symptomen verminderen Uitwassen van stikstof (overschot) Restverschijnselen verminderen Pos. effect op hyperbare behandeling Levensreddend handelen

4 Effect zuurstof toediening
Zuurstof opname Stikstof afgifte Uitwisseling best bij 100% zuurstof

5 Zuurstof geven Bij twijfel over ademhaling
Zuurstoffles 2l, 200 bar = 400 liter Bij verbruik van 15 l/min: 25 min

6 Zuurstof toedieningsysteem
Multifunctionele drukregelaar Manometer Free-flow instelknop Free-flow aansluiting Druk geactiveerde terugslagklep Pin index systeem

7 Zuurstof toe dienen Mond op mond beademing /pocket mask
Vraagautomaat (15 l/min) Non-Rebreather Masker (tot 25 l/min) Pocket masker met O2 slang (5 l/min)

8 Constant-flow = Non-rebreather
Indicatie: slachtoffer te slecht voor vraag automaat / tevens behandelen buddy Non-rebreather zakje vullen 15-25 l/min instellen Effect 65-75% zuurstof verstrekking

9 Niet ademende duiker Mond op mond / pocket-mask beademing
Constant-flow slang op pocket-mask Geef 15 l/min Zorg voor vrije ademweg Overweeg starten reanimatie

10 Vraagautomaat Indicatie: O2 behoefte bewuste duiker Instellen: 15l/min
Effect: hoogste zuurstof afgifte (100%) Blijf duiker bewaken

11 Duikerziekten

12 Duikerziekten Primair (barotrauma) Wet van Boyle
Secundair (gasafwijkingen) Wet van Dalton Decompressieziekten Wet van Henry Overige duikeraandoeningen Spanning, stress en hyperventilatie Onderkoeling

13 Spanning en stress Veel voorkomend probleem
Grootste bedreiging voor veiligheid Veroorzaakt hyperventilatie / paniek

14 Stress Stress voor de duik Stress tijdens de duik Oorzaken van stress

15 Stress voor de duik Afhankelijk van controle over situatie
Duikstek / trainingsniveau Invloed van andere duikers

16 Voorkom stress voor de duik
Zorg voor goede training Oefen invloed uit op keuzes Denk aan eigen (duik)ervaring Stel limieten voor jezelf

17 Oorzaken v stress tijdens de duik
Lichamelijke oorzaken Psychologische oorzaken Materiele oorzaken Omgevingsfactoren Gebrek aan vaardigheden

18 Lichamelijke oorzaken
Duiken vergt extra inspanning/energie Effect v koud water:extra warmte nodig/functionele beperking/spanning Fitheid is vereist Lichamelijke beperkingen geeft stress

19 Psychologische oorzaken
Onverwachte situaties Inschattingsfouten Geen goede samenwerking met buddy Psychische problemen Medicijn gebruik

20 Materiele oorzaken Niet goed functionerend duikautomaat
Slecht passend duikpak Slecht werkende inflator Problemen met instrumenten als manometer / kompas

21 Omgevingsfactoren Onbekendheid met duikstek Zwevend sediment
Onverwachte stroming / golfslag Stress bij nieuwe activiteit (wrak/grotten)

22 Duikongevallen Gebrek aan kennis, 50% Regelovertreding, 47%
Ervaringsproblemen, 26% Technische problemen, 13% Onderliggende problemen

23 Gebrek aan kennis Gebruik trimvest Klaringsproblemen Zuurstof voorraad
Duikplanning

24 Regelovertreding Meest frequent: Onzorgvuldige pre-dive check
Onvoldoende controle aangeleerde technieken: controle trimvest, regulator, zuurstofvoorraad

25 Ervaringsproblemen Grootste probleem: trimmen-vest
Onvoldoende training

26 Technische problemen Werking trimvest Klaringsproblemen Duikplanning
Opstijging met samengebruik automaat

27 Onderliggende problemen
Angst Onvoldoende fitheid

28 Voorkomen van stress Zorg lichamelijke fitheid
Erken psychologische stressfactoren Probeer stress voor/tijdens de duik te verminderen/voorkomen Voldoende training / ervaring Denk aan eigen ervaring / beperkingen

29 Frank Tofield Duikerarts A
Onderkoeling Frank Tofield Duikerarts A

30 Definitie Hypothermie
Kernlichaams temperatuur < 35 °C Hypothermie, mild e 33 – 35 °C Hypothermie, moderate 30 – 33 °C Hypothermie, ernstige < 30 °C

31 Symptomen milde hypothermie
33 – 35 °C Rillen Snellere hartfrequentie Perifere vaatvernauwing (kippevel) Versnelde ademfrequentie Verward

32 Symptomen moderate hypothermie
30 – 33 °C Afname rillen Afname hartfrequentie Afname ademfrequentie Bewustzijns afname Toename verwardheid Geheugenstoornis

33 Symptomen ernstige hypothermie
< 30 °C Lage hartfrequentie Verminderde hersenactiviteit Bewusteloosheid, wijde pupil Geen reactie op pijn Afwezige reflexen

34 Oorzaken onderkoeling
Lage omgevingstemperatuur Luchtstroming Verblijf in koud (26 °C) water Onverwachte situaties veroorzaken problemen

35 Warmte-afgifte Straling 60-65% Verdamping (uitademing) 20-30%
Convectie % Geleiding %

36 Warmteafvoer Hoofd- hals gebied > 50% Oksels en borstkas ± 20%
Liesstreek ± 20% Mn. Grote vaten aan oppervlak

37 WindChillfactor

38 Behandeling onderkoeling
ABCDE principe Voorkom verdere afkoeling Vraag om hulp Opwarmen N.B. After-drop en secondary drowning

39 Passieve opwarming Alleen bij milde hypothermie
Geeft langzame verwarming Voorkom wrijven Voorkom afkoeling

40 Actieve opwarming Warme deken Warme douche /bad
Betrokkene niet alleen laten! Verwarming in ziekenhuis

41 Afterdrop Ook na redding daalt temperatuur Evt. horizontaal redden
Voorkom opwarming gehele lichaam Ivm risico vaatverwijding

42 Aandachtspunten Opname geadviseerd bij verslikking
Levensgevaarlijke ritmeafwijkingen bij ernstige hypothermie

43 Primaire duikerziekten
Barotrauma Strijd met Wet van Boyle P x V=C Druk maal Volume = Constant Tijdens compressie en decompressiefase

44 Primaire duikerziekten
Relatieve onder- of overdruk in een luchthoudende ruimte/holte, t.o.v. de omgevende waterdruk. Pijnloos duiken alleen mogelijk als er evenwicht bestaat tussen de druk in de lichaamsholten en de omgevingsdruk.

45 Squeeze Gevolg van relatieve onderdruk in een lichaamsholte bij afdalen Pijn klacht Ontstaat bij drukverschil van 0,05-0,07 bar Veroorzaakt aanzuiging van bloed

46 Squeeze Buitenoor (oorsmeer, kap, otitis externa)
Middenoor (tuba-dysfunctie) Binnenoor Bijholten (sinussen) Longen Tanden Masker/gelaat Huid of pak

47 Symptomen Buitenoor Squeeze
Oorpijn bij afdalen Geen klaringsproblemen! Gehoorsverlies zolang drukverschil Zwelling /roodheid uitwendige gehoorgang Bloeding in gehoorgang Soms geperforeerd trommelvlies

48 Therapie Buitenoor Squeeze
Oor droog houden Oor steriel afdekken Controle op trommelvliesperforatie Duikverbod 1-3 weken

49 Symptomen Middenoor Squeeze
Moeite met klaren Pijnlijk trommelvlies Bloed / vocht achter-uit trommelvlies Perforatie trommelvlies Vol gevoel in oor / geringe doofheid Evt. evenwichtsklachten

50 Symptomen volgens Mac Fie
0 Normaal trommelvlies 1 Roodheid trommelvlies 2 Geringe bloeding 3 Grote bloeding in trommelvlies 4 Bloed in middenoor 5 Trommelvliesperforatie

51 Therapie Middenoor Squeeze
Oor steriel afdekken Stomen, Otrivin Antibiotica overwegen bij Mac Fie 4-5 Voorkom drukverschil Mac Fie 1-4: Duikverbod Enkele dgn-2 wk Mac Fie 5: Duikverbod 1-2 maanden

52 Symptomen Binnenoor Squeeze
Gevoel van verstopping Tinnitus Draai-duizeligheid (langdurig) Desoriëntatie en coördinatiestoornis Gehoorsverlies mn. hoge tonen Vervorming van tonen Misselijkheid en braken

53 Therapie Binnenoor Squeeze
Patiënt plat leggen Voorkom krachtig klaren Consult KNO Operatie bij geen verbetering <48 uur

54 Long Squeeze Oorzaak: breath hold dive Zeldzaam bij Scuba
Collaberen van alveoli Mogelijk als longvolume het longrestvolume benaderd

55 Symptomen Long Squeeze
Toenemende pijnklacht vd borst Heftiger pijn bij verder afdalen Kortademigheid Blauwe verkleuring Opgeven van bloederig sputum Bewusteloosheid

56 Therapie Long Squeeze Controle vitale functies 100% Zuurstof
Afvoer naar ziekenhuis Halfzittende houding Vaak verbetering binnen enkele uren

57 Symptomen Masker/gelaat Squeeze
Maskerindruk in gelaat Rode verkleuring van oogwit /gelaat Puntbloedinkjes in gelaat Zwelling rond ogen Gevaar: netvliesloslating!

58 Therapie Masker/gelaat Squeeze
Evt. koude compressen Self-limiting Zn. consult oogarts

59 Overdruk Trauma Vervolg primaire duikerziekten
Ontstaan tijdens opstijgen (tijdens decompressie fase) Oorzaak: niet uitademen bij stijgen Trauma als gevolg van Wet van Boyle

60 Overdruk Trauma Burst Lung Syndroom Sinus barotrauma
Mediastinaal-hals emfyseem Pneumothorax Luchtembolie Sinus barotrauma Middenoor barotrauma Tand barotrauma Maag-darm barotrauma

61

62

63

64 Longoverdrukletsel/Art. gasembolie
Oorzaken: Angst en paniek bij stijgen Storing duikapparatuur Ongecontroleerde noodopstijging Ziekte van luchtwegen (astma) Bewusteloosheid bij opstijgen Epileptisch insult

65 Longoverdrukletsel/Art. gasembolie
Verschijnselen: Pijn op de borst / kortademig / duizelig / tintelingen / visus stoornis / verlammingsverschijnselen / verwardheid / coördinatie problemen / insult / bewusteloosheid / adem-/hartstilstand

66 Longoverdrukletsel/Art. gasembolie
Vanaf 1,2 m (70 mm Hg) mogelijk Ontstaat 1e 10 min. Na duik Levensbedreigend Therapie: Direct zuurstoftherapie Alarmeer 1-1-2 Evt. protocol reanimatie Transport naar decompressiekamer

67 Sinus overdrukletsel Blow-out verschijnsel van de ogen

68 Gevaar van overdrukletsels van middenoor, sinussen, tanden
Initiële klachten vaak self-limiting Middenoor na gebruik neusspray Erge pijn kan opstijgen vertragen: risico; overschrijden duiktabellen

69 Long overdrukletsel: pneumothorax
Symptomen: Plotselinge pijn Kortademigheid Snelle oppervlakkige ademhaling Shock Verminderd/afwezig ademgeruis (een zijde)

70 Long overdrukletsel: pneumothorax
Verscheuren van longvliezen Gevaar spanningspneumothorax Specialistische therapie; naald/thoraxdrain

71 Pneumothorax therapie
Bewaken vitale functies 100% zuurstof Alarmeer 1-1-2 Verwijzing naar longarts Overleg met decompressie kamer

72 Secundaire Duikerziekten

73 Secundaire duikerziekten
Wet van Dalton Aandoeningen a.g.v. hoge partiele drukken van ademgassen De druk van een ademgasmengsel = som van de partiele drukken vh mengsel Ptot = P1 + P2 + P3

74 Gassen Voor elk gas geldt een werking/bijwerking = afhankelijk van de druk curve De partiele druk (duikdiepte) bepaalt dus het ideale gas voor een duik

75 Welke gassen? Zuurstof Stikstof Helium Kooldioxide Koolmonoxide
Verontreinigingen

76 Zuurstof Primaire levensbehoefte Medicijn Gif

77 Oorzaken v Hypoxie (O2 tekort)
Onvoldoende zuurstof toevoer Onvoldoende ventilatie Diffusie stoornis Blokkade circulatie Defecte apparatuur

78 Symptomen hypoxie Voor Duikers: Vermoeidheid Kortademigheid
Euforie/prettig voelen Hoofdpijn

79 Symptomen hypoxie Voor anderen Concentratieverlies
Verminderd prestatie vermogen Versnelde ademhaling Bewusteloosheid Adem- /hartstilstand Blauwkleuring (perifeer/centraal)

80 Therapie hypoxie Oorzaak wegnemen Zuurstof toedienen

81 Zuurstofvergiftiging, hyperoxie
Toxisch effect van zuurstofradicalen Dit veroorzaakt: Beschadiging van eiwitten Beschadiging van celmembranen Beschadiging van DNA ketens

82 Oorzaak zuurstofvergiftiging
Partiele zuurstofspanning >0,5 bar langdurige blootstelling v longen >1,7 bar korte blootstelling neurologische symptomen

83 Oorzaak zuurstofvergiftiging
Te diep, te lang voor gebruik mengsel (O2 / Nitrox / Heliox) Recompressietherapie met 100% zuurstof

84 Symptomen zuurstofvergiftiging
Voor duiker: Misselijkheid / braken Duizeligheid Hallucinaties Gezichtsvernauwing Verwardheid

85 Symptomen zuurstofvergiftiging
Voor omstanders Ontstaan van epileptische insulten Bewusteloosheid

86 Ernst van zuurstofvergiftiging
Afhankelijk van : Inspanning Hypothermie Stijging CO2 Stress

87 Stikstof Te laag: geen nadelige gevolgen Te hoog: stikstofnarcose

88 Oorzaak stikstofnarcose
Te hoge partiele druk stikstof Vanaf 30 meter?

89 Stikstofnarcose Verschijnselen alcoholroes
Toename effecten bij toename diepte Vermindering effect bij opstijgen Niet afhankelijk van tijd Verschijnselen maximaal op m Grote intra/inter-individuele verschillen

90 Duikdiepte en symptomen
00-20 m: geen symptomen 20-30 m: milde euforie 30-40 m: afname cognitieve functie korte termijn geheugen vertraagde reacties 40-50 m: lacherigheid verhoogd zelfvertrouwen

91 Duikdiepte en symptomen
55- : menselijk handelen onbetrouwbaar 60- : versterking emoties, slaperigheid 60-70 m: afname beoordelingsvermogen 80- : verwarring, concentratieverlies 90- : bewusteloosheid mogelijk

92 Therapie stikstofnarcose
Opstijgen naar geringere diepte Effecten verdwijnen snel en volledig Restverschijnsel soms vergeetachtigheid

93 Koolmonoxide = CO Kleur/reukloos/smaakloos
Oorzaak: Verontreiniging bij vullen van duikfles CO bind stevig(er) aan rode bloedcellen Gevolg: onvoldoende zuurstofopname

94 Symptomen CO-vergiftiging
Kloppende hoofdpijn Duizeligheid Misselijkheid Therapie 100% zuurstof

95 Kooldioxide = CO2 Koolzuurgas is verbrandingproduct van O2
Lichaams eigen stof

96 Kans op kooldioxide vergiftiging
Inspanning onder water Stress Hoge weerstand ademautomaat Grote dode ruimte in masker Skip-breathing / zuinig ademen

97 Symptomen CO2-vergiftiging
Lijkt op hypoxy en C)-vergifiging: Vermoeidheid Hoofdpijn Transpireren Diep ademhalen (lucht happen) Evt. bewusteloosheid

98 Frank Tofield Duikerarts A
Decompressieziekte Frank Tofield Duikerarts A

99 Stikstof in het lichaam
Lucht 21% Zuurstof, O2 79% Stikstof, N2 Normaal 1-1,5 liter Stikstof in het lichaam

100 Ontstaan van bellen Bij duiken ademen we stikstof in
Echter geen verbruik van stikstof Tijdsduur en diepte bepalen hoeveelheid opname van stikstof Opgeslagen N2 moet weefsels verlaten Bij oververzadiging gaat opgeloste N2 over van gasvorm

101 Ontstaan van bellen N2 bellen ontstaan in vaten, cellen en weefsels (resp. intravasaal / intracellulair en interstitieel)

102 Schade door bellen Door obstructie Mechanische beschadiging
Hematologische veranderingen

103 Symptomen van decompressie
Drukkende pijn op de borst Hoesten Kortademigheid Blauwkleuring Versnelde ademhaling Shock

104 Risico op decompressieziekte
Multifactorieel Duikprofiel Duiker Omgeving Externe factoren

105 Duikprofiel Type duik Duikdiepte Bodemtijd Opstijgprofiel Gasmengsel

106 Werkwijze recompressie
Het in oplossing laten gaan van bellen Zuurstof versnelt N2 uitwas Zuurstof verbetert weefseldoorbloeding Zuurstof reduceert oedeem (zwelling) van de hersenen

107 Duiker Leeftijd Fysieke fitheid % Lichaaamsvet Acclimatisatie
Eerder decompressieziekte Gevoeligheid van bloed (complement) Ontvankelijkheid (high vs low bubblers)

108 Omgeving Uitrusting Zeeconditie Watertemperatuur Thermische status
Werk vs rust Hoogte

109 Externe factoren Alcohol Roken, drugs Medicatie Vermoeidheid
Inspanning voor/na duik Dehydratie Reizen naar / van hoogte Vliegen na duiken


Download ppt "Frank Tofield Duikerarts A"

Verwante presentaties


Ads door Google