De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Een heel onderzoek in 90 minuten. Kan dat?’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Een heel onderzoek in 90 minuten. Kan dat?’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Een heel onderzoek in 90 minuten. Kan dat?’
Nel Verhoeven Coördinator en docent Methodenleer & Statistiek aan de Roosevelt Academy in Middelburg

2 Onderzoek in 90 minuten - inspiratie opdoen -
Dr. Nel Verhoeven Roosevelt Academy/ IUR Eleanor

3 Bio Studie Sociologie: sociologisch onderzoeker (1997)
Onderzoeksassistent (1997 – 1998) Bureau Onderzoek & Statistiek (1998 – 2004) Praktijkonderzoek Het ontwerpen van cursussen onderzoek en statistiek Het schrijven van cursushandleidingen en boeken Roosevelt Academy (2004 – heden) Ontwikkelen en verzorgen van M&S onderwijs Opzetten van ‘undergraduate research’ Promotie in 2009 Nu M&S coördinator, hoofd onderzoek En… tekstboekschrijver (later meer)

4 Uw en onze uitdaging Uitdaging om het (leren) doen van onderzoek aantrekkelijk te maken.

5 Introductie Wie is bij onderzoek betrokken?
Als student Als promovendus Als docent Als expert Tegen welke (onderzoeks) vragen loopt u aan? Tegen welke vragen bij onderzoek loopt u aan?

6 Onderzoek als complexe vaardigheid
Combinatie van kennis, vaardigheden, technieken, waarden & normen: Ontwerpen Plannen Verzamelen en verwerken van gegevens Techniek en analyse Rapportage en presentatie (meta)cognitief, affectief, interpersoonlijk

7 Onderzoeksfasen Ontwerp Dataverzameling Analyse Evaluatie

8 Onderzoek ontwerpen Subfasen: Oriënteren Omschrijven
 van idee naar onderwerp, probleemanalyse Omschrijven  het ontwikkelen van een probleem- en doelstelling Methode vaststellen  welke methode ga je gebruiken om je gegevens te verzamelen? Plannen  het schrijven van een onderzoeksplan, compleet met tijdpad en budget

9 6W-formule voor probleemanalyse
Wat is het probleem? Wie heeft het probleem? Wanneer is het probleem ontstaan? Waarom is het een probleem? Waar doet het probleem zich voor? Wat is de aanleiding?

10 Een goede probleemstelling…
….. is een vraag! naar: Gedrag, motieven, feiten, meningen Beschrijving, diagnose, evaluatie of effect De vraag Is kwantitatief en/of kwalitatief Gaat over een bepaalde periode Bevat alle belangrijke begrippen Bakent de doelgroep (populatie) af

11 Vraagtypen Beschrijven Definiëren Verklaren Voorspellen Vergelijken
Wat is …. Definiëren Welke kenmerken… Verklaren Hoe komt het dat… Voorspellen Welke ontwikkelingen… Vergelijken Welke samenhang… Evalueren In welke mate waarderen… Voorschrijven Welke suggesties… Ontwikkelingen volgen Welke trends….

12 Doelstelling Wat is de functie van het onderzoek?  doelstelling:
Formuleer de doelstelling algemeen Geef het onderzoekstype aan (onderzoeksdoel) Geef de relevantie aan (praktijkdoel) Geef aan wat de opdrachtgever (indien relevant) met de resultaten wil bereiken

13 Dataverzameling - fase II
Keuze methode van dataverzameling Survey, interview, (observatie, experiment, literatuuronderzoek, case-study) Operationalisatie van vragenlijst, interview Steekproeftrekking Kwaliteit van onderzoek Het veld in, interviews houden, surveys afnemen.

14 Analyse fase III Beschrijving gegevens
Antwoord op de probleemstelling? Kwantitatief of kwalitatief? Beschrijving of toetsing? Deductief: model Hypothesen Inductief: gegevens  diagram/model?

15 Evaluatie – fase IV Conclusie, discussie, aanbevelingen
Beoordeling onderzoekskwaliteit Onderzoeksverslag Wetenschappelijke criteria APA notatie

16 Kwaliteit: betrouwbaarheid
Mate waarin ‘toevallige’ fouten worden gemaakt Verhogen betrouwbaarheid door: Steekproefomvang (groot) Interbeoordelaarbetrouwbaarheid Triangulatie Test-hertest Proefinterview Peer examination Rapportage en verantwoording

17 PvDD krijgt statistiek les
Statistiek in de Tweede Kamer, kamerlid van Geel nauwkeurig, maar niet zuiver

18 Kwaliteit: validiteit
Mate waarin ‘systematische’ fouten worden gemaakt  Interne validiteit: zijn we in staat om de juiste conclusies te trekken? Bedreigingen: instrumentation, history, maturation, selection, selection by maturation. Externe validiteit (populatievaliditeit): zijn we in staat om onze conclusies te generaliseren naar de populatie? Niet mogelijk? Inhoudsvaliditeit? Begripsvaliditeit: meten we wat we meten willen?

19 Kwaliteit: bruikbaarheid
Is onderzoek niet altijd betrouwbaar of valide? Is het dan in ieder geval ‘bruikbaar’? Opdrachtgevers nauw bij onderzoek betrekken De juiste vragen maken Het juiste jargon gebruiken Vaste contactpersoon bij de opdrachtgever Goede communicatie

20 Meer weten?... Verhoeven, N. (2011). Wat is onderzoek (4e druk). Den Haag: Boom|Lemma. Verhoeven, N. (2011). Doing Research (3rd edition). Den Haag / Chicago: Eleven Publishers / Lyceum Books Inc. Verhoeven, N. (2012). Onderzoek in stappen. Den Haag: Boom|Lemma.

21 Tot slot…vragen? Dank voor jullie aandacht!!


Download ppt "‘Een heel onderzoek in 90 minuten. Kan dat?’"

Verwante presentaties


Ads door Google