De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Een heel onderzoek in 90 minuten. Kan dat?’ Nel Verhoeven Coördinator en docent Methodenleer & Statistiek aan de Roosevelt Academy in Middelburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Een heel onderzoek in 90 minuten. Kan dat?’ Nel Verhoeven Coördinator en docent Methodenleer & Statistiek aan de Roosevelt Academy in Middelburg."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Een heel onderzoek in 90 minuten. Kan dat?’ Nel Verhoeven Coördinator en docent Methodenleer & Statistiek aan de Roosevelt Academy in Middelburg

2 Onderzoek in 90 minuten - inspiratie opdoen - Dr. Nel Verhoeven Roosevelt Academy/ IUR Eleanor

3 Bio Studie Sociologie: sociologisch onderzoeker (1997) Onderzoeksassistent (1997 – 1998) Bureau Onderzoek & Statistiek (1998 – 2004) »Praktijkonderzoek »Het ontwerpen van cursussen onderzoek en statistiek »Het schrijven van cursushandleidingen en boeken Roosevelt Academy (2004 – heden) »Ontwikkelen en verzorgen van M&S onderwijs »Opzetten van ‘undergraduate research’ »Promotie in 2009 Nu M&S coördinator, hoofd onderzoek En… tekstboekschrijver (later meer)

4 Uw en onze uitdaging Uitdaging om het (leren) doen van onderzoek aantrekkelijk te maken.

5 Introductie Wie is bij onderzoek betrokken? –Als student –Als promovendus –Als docent –Als expert Tegen welke (onderzoeks) vragen loopt u aan? Tegen welke vragen bij onderzoek loopt u aan?

6 Onderzoek als complexe vaardigheid Combinatie van kennis, vaardigheden, technieken, waarden & normen: –Ontwerpen –Plannen –Verzamelen en verwerken van gegevens –Techniek en analyse –Rapportage en presentatie (meta)cognitief, affectief, interpersoonlijk

7 Onderzoeksfasen Ontwerp Dataverzameling Analyse Evaluatie

8 Onderzoek ontwerpen Subfasen: –Oriënteren  van idee naar onderwerp, probleemanalyse –Omschrijven  het ontwikkelen van een probleem- en doelstelling –Methode vaststellen  welke methode ga je gebruiken om je gegevens te verzamelen? –Plannen  het schrijven van een onderzoeksplan, compleet met tijdpad en budget

9 6W-formule voor probleemanalyse 1.Wat is het probleem? 2.Wie heeft het probleem? 3.Wanneer is het probleem ontstaan? 4.Waarom is het een probleem? 5.Waar doet het probleem zich voor? 6.Wat is de aanleiding?

10 Een goede probleemstelling… ….. is een vraag! naar: –Gedrag, motieven, feiten, meningen –Beschrijving, diagnose, evaluatie of effect De vraag –Is kwantitatief en/of kwalitatief –Gaat over een bepaalde periode –Bevat alle belangrijke begrippen –Bakent de doelgroep (populatie) af

11 Vraagtypen Beschrijven –Wat is …. Definiëren –Welke kenmerken… Verklaren –Hoe komt het dat… Voorspellen –Welke ontwikkelingen… Vergelijken –Welke samenhang… Evalueren –In welke mate waarderen… Voorschrijven –Welke suggesties… Ontwikkelingen volgen –Welke trends….

12 Doelstelling Wat is de functie van het onderzoek?  doelstelling: –Formuleer de doelstelling algemeen –Geef het onderzoekstype aan (onderzoeksdoel) –Geef de relevantie aan (praktijkdoel) –Geef aan wat de opdrachtgever (indien relevant) met de resultaten wil bereiken

13 Dataverzameling - fase II –Keuze methode van dataverzameling –Survey, interview, (observatie, experiment, literatuuronderzoek, case-study) –Operationalisatie van vragenlijst, interview –Steekproeftrekking –Kwaliteit van onderzoek –Het veld in, interviews houden, surveys afnemen.

14 Analyse fase III Beschrijving gegevens Antwoord op de probleemstelling? Kwantitatief of kwalitatief? Beschrijving of toetsing? Deductief: model  Hypothesen Inductief: gegevens  diagram/model?

15 Evaluatie – fase IV Conclusie, discussie, aanbevelingen Beoordeling onderzoekskwaliteit Onderzoeksverslag Wetenschappelijke criteria APA notatie

16 Kwaliteit: betrouwbaarheid Mate waarin ‘toevallige’ fouten worden gemaakt Verhogen betrouwbaarheid door: –Steekproefomvang (groot) –Interbeoordelaarbetrouwbaarheid –Triangulatie –Test-hertest –Proefinterview –Peer examination –Rapportage en verantwoording

17 PvDD krijgt statistiek les Statistiek in de Tweede Kamer, kamerlid van GeelStatistiek in de Tweede Kamer nauwkeurig, maar niet zuiver

18 Kwaliteit: validiteit Mate waarin ‘systematische’ fouten worden gemaakt  Interne validiteit: zijn we in staat om de juiste conclusies te trekken? –Bedreigingen: instrumentation, history, maturation, selection, selection by maturation. Externe validiteit (populatievaliditeit): zijn we in staat om onze conclusies te generaliseren naar de populatie? –Niet mogelijk? Inhoudsvaliditeit? Begripsvaliditeit: meten we wat we meten willen?

19 Kwaliteit: bruikbaarheid Is onderzoek niet altijd betrouwbaar of valide? Is het dan in ieder geval ‘bruikbaar’? –Opdrachtgevers nauw bij onderzoek betrekken –De juiste vragen maken –Het juiste jargon gebruiken –Vaste contactpersoon bij de opdrachtgever –Goede communicatie

20 Meer weten?... Verhoeven, N. (2011). Wat is onderzoek (4e druk). Den Haag: Boom|Lemma. Verhoeven, N. (2011). Doing Research (3 rd edition). Den Haag / Chicago: Eleven Publishers / Lyceum Books Inc. Verhoeven, N. (2012). Onderzoek in stappen. Den Haag: Boom|Lemma. www.onderzoekinstappen.nlwww.onderzoekinstappen.nl

21 Tot slot…vragen? Dank voor jullie aandacht!! N.verhoeven@roac.nl


Download ppt "‘Een heel onderzoek in 90 minuten. Kan dat?’ Nel Verhoeven Coördinator en docent Methodenleer & Statistiek aan de Roosevelt Academy in Middelburg."

Verwante presentaties


Ads door Google