De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toetsing en examinering Engels Gebruikersdag Taalblokken Malmberg, 1 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toetsing en examinering Engels Gebruikersdag Taalblokken Malmberg, 1 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Toetsing en examinering Engels Gebruikersdag Taalblokken Malmberg, 1 november 2012

2 Inhoud Een terugblik Wat is nieuw? Regelgeving: wat moet? Ruimte: wat mag? Vragen

3 Van spraakverwarring naar elkaar verstaan

4 Terugblik: hoe zat het ook alweer? Nieuwe Kwalificatieprofielen voor het mbo in 2004 Mét Taalcompetentieprofielen (in deel B!) Moderne vreemde talen + Nederlands Basis: Raamwerk mvt voor het mbo en Raamwerk NT2/Nederlands voor Nederlands

5 Terugblik: hoe zat het ook alweer? 3 van de 5 vaardigheden moeten voldoende zijn (overgangsregeling) Minimale eisen Nederlands in het kader van LL&B Daarna Referentiekader Taal en Rekenen met een Centraal Ontwikkeld Examen

6 Profiel voor Directiesecretaresse 4 SPREKEN Beginnend taalgebruikerA2 A1 Vaardig taalgebruikerC2 C1 LUISTEREN SCHRIJVEN LEZEN Onafhankelijk taalgebruikerB2 B1 B2 B1x xxxxx xxxxx ICT beheerder (4) Engels Gesprekken

7 Wat is nieuw? Vanaf 2011: een nieuwe format voor de kwalificatiedossiers: scheiding generieke en beroepsspecifieke eisen Nieuwe regelgeving: Engels verplicht op alle niveau 4 opleidingen (vanaf 2012). Dit valt onder de generieke eisen. Basis: Referentiekader mvt in het mbo

8 Profiel voor Directiesecretaresse 4 SPREKEN Beginnend taalgebruikerA2 A1 Vaardig taalgebruikerC2 C1 LUISTEREN SCHRIJVEN LEZEN Onafhankelijk taalgebruikerB2 B1 xxA2 xxxxx Alle kwalificaties (niveau 4) Engels, generieke eisen Gesprekken

9 Wat is nieuw? Nieuwe uitslagregeling voor de generieke eisen: –De uitslag moet worden uitgedrukt in een cijfer. –Een student mag voor de vakken Nederlands, rekenen en Engels één onvoldoende (ten minste een vijf) hebben.

10 Wat is nieuw? De beroepsspecifieke eisen voor Engels (niveau 1-2-3-4) staan in deel C (bij de werkprocessen) In deel D staat een niveau-aanduiding voor de beroepsspecifieke eisen Engels. Dit is een streefniveau, geen exameneis.

11 Profiel voor Directiesecretaresse 4 SPREKEN Beginnend taalgebruikerA2 A1 Vaardig taalgebruikerC2 C1 LUISTEREN SCHRIJVEN LEZEN Onafhankelijk taalgebruikerB2 B1 xxxxx xxxxx ICT beheerder (4) Engels, beroepsspecifiek Gesprekken

12 Wat is nieuw? De scholen mogen zelf blijven examineren Op termijn komt er een COE voor Engels op niveau 4

13 Een nieuwe Handreiking Het nieuwe Referentiekader MVT Aanvulling C1 Gedetailleerde descriptoren Hoofdstukken als handreiking voor mvt- docenten: –Het Referentiekader mvt in het mbo –Wat moeten studenten kunnen? –De vormgeving van het onderwijs –Beoordeling en examinering –Bijlagen met voorbeelden en uitwerkingen

14 John Trim & Brian North

15 Regelgeving: wat moet? Een school moet onderwijs aanbieden in Engels als het een generieke of beroepsgerichte eis is. Een school moet de generieke eisen examineren. Het resultaat hiervan moet worden weergegeven in één eindcijfer. Een school moet ook de beroepsspecifieke eisen examineren, binnen de context van het beroep.

16 Ruimte: wat mag? Generieke eisen Engels op niveau 4 Beroepsspecifieke eisen voor alle mvt op alle niveaus wel of niet verweven?

17 Ruimte: wat mag? Je mag je eigen examens Engels maken Je mag examens Engels inkopen Of een combinatie van beiden Je mag je eigen beoordelingsformat ontwerpen en gebruiken (als het maar gebaseerd is op het ERK) Je mag je eigen omrekening ontwerpen en gebruiken (van niveau naar cijfer)

18 Ruimte: wat mag? Je mag een generiek examen voor iedereen maken. Je mag beroeps/sector specifieke examens maken Je mag dit per vaardigheid bepalen en laten verschillen.

19 Ruimte: wat mag? Je mag de beroepsspecifieke eisen integreren in het generieke examen Je mag aparte taalexamens maken voor de beroepsspecifieke eisen. Je mag de beoordeling van de mvt geïntegreerd laten plaatsvinden in het beroepsspecifieke examen

20 Integrale leerlijn (taal in vak) Cursorische leerlijn (vak in taal) Ruimte: wat mag? Beoordelen moet in lijn zijn met leren en moet gerelateerd zijn aan het Referentiekader mvt

21 Beroepsspecifieke eisen(taal in vak) Generieke eisen (vak in taal) Ruimte: wat mag? Beoordelen moet in lijn zijn met de eisen en moet gerelateerd zijn aan het Kwalificatiedossier

22 Beroepsspecifieke eisen(taal in vak) Generieke eisen (vak in taal) Ruimte: wat mag? Beoordelen moet in lijn zijn met de eisen en moet gerelateerd zijn aan het Kwalificatiedossier

23 Ruimte: wat mag? Voor elke keuze geldt: -Verantwoorden waarom je het zó doet -Relateren aan het Kwalificatiedossier -Relateren aan het Referentiekader mvt

24 Toetsing en examinering Engels Marianne Driessen 06 109 709 57 mdriessen@cinop.nl Pettelaarpark 1 Postbus 1585 5200 BP ‘s-Hertogenbosch www.cinop.nl


Download ppt "Toetsing en examinering Engels Gebruikersdag Taalblokken Malmberg, 1 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google