De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoekend leren in beroepscontexten Ad Mooldijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoekend leren in beroepscontexten Ad Mooldijk."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoekend leren in beroepscontexten Ad Mooldijk

2 Programma 15:10Het project 15:20Bestaand materiaal 15:35Materiaal aanpassen 15:55Reflectie 16:02Nut verbinding schoolvakken en ‘echte’ situaties. 16:10Einde

3 Mascil “Mathematics and Science for Life” Europees FP7-project: “supporting action on innovation in the classroom” Looptijd 4 jaar (1-1-2013 tot 31-12-2016) Professionalisering van docenten: verrijken van hun repertoire met betrekking tot: onderzoekend leren verbinden van beroepspraktijk met schoolvakken

4 Doelen Onderzoekend leren in vo (en po) Verbinding leggen met de beroepenwereld Engelse termen: IBST, inquiry learning World of Work (WoW)

5

6 Methode Inventariseren van best practices (vooral lesmaterialen voor IBST en WoW die zich in reguliere lespraktijk bewezen hebben) Opzetten van learning communities van docenten en vertegenwoordigers van bedrijfsleven en beroepsopleidingen Ontwikkelen en uitvoeren van een scholings- programma voor lerarenopleiding en nascholing

7 Twee citaten World of work About Authenticity: The authenticity of 'authentic inquiry' may depend more on engagement and reasoning it enables than on specific content (Abrahamson et al. 2006) Inquiry Learning Purpose: Materials must have an explicit end product that the pupils care about. Materials involve making something for another audience to use. (Ainley et al, 2006)

8 Projecten vooraf / parallel Jet-Net http://www.jet-net.nl/home.html Jet-Net http://www.jet-net.nl/home.html inGenious http://www.ingenious-science.eu/web/guest Shaping the future of maths and science education inGenious http://www.ingenious-science.eu/web/guest Primas http://www.primas-project.eu/nl/index.do promote inquiry-based learning in mathematics and science Primas http://www.primas-project.eu/nl/index.do Establish http://www.establish-fp7.eu/ Building Links with Industry, Schools and Home Establish http://www.establish-fp7.eu/ Parrise http://www.parrise.eu/ Promoting Attainment of Responsible Research and Innovation in Science Education Parrise http://www.parrise.eu/

9 Onderzoekend leren: Waarom? Geeft een rijker beeld van de aard en de relevantie van het vak Leerlingen leren probleemoplossen en toepassen Docent ziet wat leerlingen kunnen Benut en stimuleert creativiteit Motivatie verhogend

10 Onderzoekend leren: Hoe?

11 Lesmateriaal voor IBST www.primas-project.euwww.primas-project.eu

12 BEROEPSCONTEXTEN

13 www.mascil-project.eu

14 Lesmateriaal voor IBST met WoW: www.mascil-project.euwww.mascil-project.eu

15 http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/subsets/mascil_nl/

16 ACTIVITEIT: BESTAAND MATERIAAL

17 een standaard schoolboekopgave

18 De opgave biedt context, de vraag precies voldoende informatie en ze biedt een plan van aanpak De context wordt meestal niet serieus genomen De opgave gaat niet over het toepassen van kennis of vaardigheden in de werkelijkheid Schoolkennis blijft schoolkennis

19 Twee voorbeelden Medicijnspiegel ( http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28001/) http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28001/ Zoutwinning ( http://www.youtube.com/watch?v=VM7HeserH0U ) http://www.youtube.com/watch?v=VM7HeserH0U Bekijk de twee verschillende versies van de opdrachten Wat zullen de verschillen zijn tussen wat leerlingen doen? Hoe kun je van de ‘schoolboekversie’ bij de andere versie komen? Onderzoekend leren? Beroepscontext?

20 WoWWelk beroep, welke vakken? farmaceutische industrie Geneesmiddelenonderzoek Farmacologie Farmacokinetiek Scheikundig ingenieur Wi Sk Na Bi If Ne O&O

21 WoWfarmaco-kinetiek (PK) Beschrijft de lotgevallen van een stof die aan het lichaam wordt toegediend Absorptie Distributie Metabolisme Excretie

22 WoWwerkzaamheden beroep farmaceutische industrie ‘werkzame hoeveelheid’, exacte werking reclamefolderschrijver (het product) bijsluiter maken Zien leerlingen dit ook?

23 Onderzoekend leren en beroepscontexten: Hoe? Maak de context ‘echt’ (bijv met een filmpje) Laat leerlingen eigenaar van het/een probleem worden Geef leerlingen een rol Vraag om een product Structuur uit de opdracht -> structuur in de les

24 Structuur uit opdracht? Structuur in de les! Een voorbeeld lesplan 05 ‘:Maak groepjes van max. 4 leerlingen en introduceer het probleem. 10 ‘:Leerlingen werken in groepjes aan de opdracht. 05 ‘:Kort klassikaal rondje om problemen en vragen te bespreken en antwoorden te delen. 25 ‘:De groepen werken verder en maken een definitief ontwerp. 10 ‘:Presentaties van een paar groepjes. 05 ‘:Terugblik op de opdracht.

25 Opmerkingen niet zo gestructureerd zelf aanpak/aannames verschillende niveaus van antwoorden mogelijk vraag is open geen eenduidig antwoord probleem is niet-wiskundig geformuleerd (zit in een situatie)

26 ‘ONTWERPEN’ CQ AANPASSEN

27 Ontwerpprincipes (1) Opdrachten minder (vooraf) structureren Open vragen stellen/aanbieden Samenwerking en communicatie stimuleren

28 Ontwerprincipes (2) Rijke beroepscontexten toevoegen (of gebruiken als start van het ontwerp) Leerlingen een (beroeps)rol geven Activiteiten inbouwen die vergelijkbaar zijn met werkzaamheden van beroepsbeoefenaar Als resultaat een product voor een doelgroep vragen

29

30

31

32

33

34 Aan het werk Verbouw de opgave tot een IBST en WoW voorbeeld Straks aangeven wat je gedaan hebt en waarom zo.

35 Reflectie (welke ingrepen) conservenblik: ga eerst eens meten (aan het begin). -> ontwerp een blik. Heb je direct een concrete hint nodig waar je naartoe wilt? Eerst de hele taak doen. Daarna pas nadenken over tussenstappen.

36 Conservenblik: industrieel ontwerp (specificaties toegevoegd) Klokhuis: spookfile Epidemoloog Oogarts / opticien Fabrikant cement Analist

37 Waarom wil je alles beoordelen? Relatie met PTA (bij grotere opdrachten) Rubrics als beoordeling. assessment van inquiry learning is best lastig.

38 Bronnen Mascil - www.projects.science.uu.nl/Mascilwww.projects.science.uu.nl/Mascil Nog tijd? Een ervaring uit Roemenië:ervaring uit Roemenië Beroepscontexten …Schoolboeken Internet … (o.a. Mascil) professionals uit eigen netwerk (en via ouders!) Een bedrijf bezoeken en speeddaten… Bèta-beroepen in de klas (HU)

39 Reflectie IBL Werkwijzen / denkwijzen (voorbeeld lenzenformule) Contexten Rijker dan één discipline

40 Ordenen Denkwijzen  patronen;  schaal, verhouding en hoeveelheid;  oorzaak en gevolg;  systeem en systeemmodellen;  behoud, transport en kringloop van energie en materie;  structuur en functie;  stabiliteit en verandering;  duurzaamheid;  risico’s en veiligheid. Werkwijzen  modelontwikkeling en - gebruik;  onderzoeken;  ontwerpen;  informatievaardigheden;  redeneervaardigheden;  rekenkundige en wiskundige vaardigheden;  waarderen en oordelen. Wiskundige Denk Activiteiten  Modelleren en algebraïseren  Ordenen en structureren  Analytisch denken en probleemoplossen  Formules manipuleren  Abstraheren  Logisch redeneren en bewijzen Wiskunde Parate kennis Parate vaardigheden Productieve vaardigheden TIMSS (Sk) Weten Toepassen Redeneren Biologie Benoemen Verklaren beargumenteren Natuurkunde Kennen Kunnen


Download ppt "Onderzoekend leren in beroepscontexten Ad Mooldijk."

Verwante presentaties


Ads door Google