De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERTROUWELIJK EN AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Input Nudge Dialoogsessie Energieakkoord voor duurzame groei 27 februari, 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERTROUWELIJK EN AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Input Nudge Dialoogsessie Energieakkoord voor duurzame groei 27 februari, 2013."— Transcript van de presentatie:

1 VERTROUWELIJK EN AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Input Nudge Dialoogsessie Energieakkoord voor duurzame groei 27 februari, 2013

2 1 SPLIT INCENTIVES IN GEBOUWDE OMGEVING ▪ Verhinder energie inclusieve contracten ▪ Koppel huur aan woonlasten/energielabels ▪ Wet milieubeheer beter handhaven ▪ ESCO’s of vergelijkbare diensten ▪ Slimme meters verplicht versneld uitrollen (2jr) ▪ Zorg voor geloofwaardige informatieverstrekking ▪ Financiële lease ▪ Vergunningen afschaffen/versimpelen t.b.v. duurzame investeringen ▪ Vastgoed – Split incentives: Corporatie & Vastgoedeigenaar vs. Huurder – Energie inclusieve huurcontracten leiden tot meer energieverbruik – Besparing kan een investering lijken door de hoge opstartkosten – Energiebesparing heeft geen prioriteit – Het ontbreekt veelal aan kennis/informatie/bewustzijn over hoogte energierekening en -gebruik ▪ Eigen woning – Inzicht/bewustzijn ontbreekt over hoogte energierekening en -gebruik – Hoge investering  Financiering ontvangen kan lastig zijn  Problemen met de regelgeving van de NMA i.v.m. voorfinanciering door dienstverleners – Lange terugverdientijd – Vergunningen zijn struikelblokken SER-DIALOOGSESSIE 27 februari 2013 ENERGIEBESPARING IN DE GEBOUWDE OMGEVING ONDERWERPEN TER DISCUSSIE: 1. Energiebesparing4. Commercialisering innovatie 2. Decentrale energieopwekking5. Mobiliteit & Transport 3. Industrie 50 Young Professionals

3 2 SLIMME SALDERING STIMULEERT INVESTERINGEN IN DECENTRALE OPWEKKING  Hoe genereer je investeringen voor decentrale opwekking? – Stimuleer woningcorporaties, bijvoorbeeld via verplichting, om te investeren in decentrale opwekking – Maak slim salderen mogelijk: Bedrijven huren dakruimte van woningeigenaren voor zonnepanelen en verdienen de investeringen terug door de saldeeropbrengsten – Creëer specifieke fondsen voor microkrediet t.b.v. decentraal – Stimuleer Crowdfunding (windmolens) – Bundel investeringen  Wie betaalt de rekening bij decentrale opwekking? – Salderen moet voor iedereen voor de meter mogelijk zijn – Salderen op basis van eigendom, niet van postcode – De rekening komt bij de vervuiler SER-DIALOOGSESSIE 27 februari 2013 DECENTRALE & LOKALE ENERGIEOPWEKKING ONDERWERPEN TER DISCUSSIE: 1. Energiebesparing4. Commercialisering innovatie 2. Decentrale energieopwekking5. Mobiliteit & Transport 3. Industrie 50 Young Professionals ▪ Voorwaarde: Iedereen moet kunnen participeren in groene stroom. ▪ Knelpunt: Mensen met lage inkomens moeten niet de dupe worden.

4 3 VERBETERING ETS EN CO2 BEPRIJZING ▪ Carbon Tax ▪ Ingrijpen in ETS in extreme situaties (zoals te lage prijs) – vergelijkbaar met uitzetten aandelenhandel op de beurs: bijv. deel certificaten uit de markt halen ▪ Houdbaarheidsdatum certificaten beperken ▪ Toch meer regelgeving: per sector grens aan CO2-uitstoot ▪ Energiebesparing: doelen zijn belangrijk voor de mindset. Duurzaamheid als way of life binnen bedrijven ▪ Energie-intensieve industrie: energiemaatregelen balanceren met verlaging belasting op arbeid ▪ Gebrek aan continuïteit – belemmering bij investeringen ▪ Goedkope kolen ▪ Slecht functionerend ETS ▪ Langdurige vergunningsprocedure windparken ▪ Overheid met 2 petten op: enerzijds duurzaamheid stimuleren, anderzijds bij eigen energie-inkoop prijs als criterium ▪ Concurrentiepositie industrie SER-DIALOOGSESSIE 27 februari 2013 INDUSTRIE ONDERWERPEN TER DISCUSSIE: 1. Energiebesparing4. Commercialisering innovatie 2. Decentrale energieopwekking5. Mobiliteit & Transport 3. Industrie 50 Young Professionals

5 4 JONGEREN ZIEN VOORAL KANSEN VOOR INNOVATIE ▪ Creëer een fast-track voor innovatie en commercialisering met hulp van overheid, ondernemers en financiers (Dragon’s Den, Beste idee van NL) ▪ Open een publiek-private Universiteit voor Innovatie ▪ Maak 10-jarenplannen met bedrijfsleven i.p.v. 4- jarenplannen van politiek en overheid ▪ Veel wisseling van beleid op onderwijs (!) en duurzaamheid ▪ Gebrek aan consistentie in financiële stimulering door overheid – Wisselende keuze voor technieken, budget en looptijden ▪ Korte termijn perspectief: – Financiers mikken op hoge profits binnen 5 jaar – Beursgenoteerde bedrijven investeren minder in de lange termijn ▪ Gevestigde belangen: – Centraal en fossiel georiënteerd verdienmodel en marktordening – Degressieve energiebelastingen, niet CO2 afhankelijk – Grote bedrijven staan kleine innovaties in de weg ▪ Risicomijdend gedrag: – Innovatie is nieuw en onzeker, dus begin er maar niet aan.. ▪ Gebrek aan technici SER-DIALOOGSESSIE 27 februari 2013 COMMERCIALISERING VAN INNOVATIE ONDERWERPEN TER DISCUSSIE: 1. Energiebesparing4. Commercialisering innovatie 2. Decentrale energieopwekking5. Mobiliteit & Transport 3. Industrie 50 Young Professionals

6 5 DE VERVUILER BETAALT ▪ CO2-budgetten per persoon en bedrijf. Dit biedt incentive voor besparing en verlaging carbon footprint van producten ▪ Per persoon: verdisconteren naar consument ▪ Biedt langjarige zekerheid ▪ Boete bij overschrijding ▪ Zorg voor en stimuleer smart solutions zoals de road train, smart links, het nieuwe werken, etc. Doe dit door belastingvoordelen en informatievoorziening ▪ Geef duurzame bedrijven ook niet- financiële voordelen: handelsmissies, etc. ▪ Brandstof van de toekomst – Elektrisch in combinatie met smart grids – Op basis van hernieuwbare energie – LNG, SNG – Fossielen: worden steeds efficiënter. Zal ook een groot deel van de transitie betekenen – Waterstof ▪ Hoe moet het geregeld worden – Van energiebelasting naar een CO2 consumptiesysteem – Rekeningrijden – De vervuiler betaalt – Meer OV (volledig elektrisch) – Gratis OV; heeft echter voor- en nadelen. Verdringt autoverkeer, maar ook thuiswerken en fietsen – Road Train (uit de slipstream) en andere smart solutions – Stimuleer het nieuwe werken (minder mobiliteit) SER-DIALOOGSESSIE 27 februari 2013 MOBILITEIT EN TRANSPORT ONDERWERPEN TER DISCUSSIE: 1. Energiebesparing4. Commercialisering innovatie 2. Decentrale energieopwekking5. Mobiliteit & Transport 3. Industrie 50 Young Professionals


Download ppt "VERTROUWELIJK EN AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Input Nudge Dialoogsessie Energieakkoord voor duurzame groei 27 februari, 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google