De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Advies van de gezamenlijke beroepsverenigingen in het kader van de stelselherziening Zorg voor Jeugd, dd 24 augustus 2012 13 februari 2012 Toegang tot.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Advies van de gezamenlijke beroepsverenigingen in het kader van de stelselherziening Zorg voor Jeugd, dd 24 augustus 2012 13 februari 2012 Toegang tot."— Transcript van de presentatie:

1 Advies van de gezamenlijke beroepsverenigingen in het kader van de stelselherziening Zorg voor Jeugd, dd 24 augustus 2012 13 februari 2012 Toegang tot zorg

2 Henrique Sachse  AJN - vicevoorzitter Arts Maatschappij & Gezondheid Jeugdarts 6 jaar consultatiebureau 22 jr GGD uitvoerend+management  VVAK Vertrouwensarts kindermishandeling AMK / BJZ

3 Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, fractie Jeugd (V&VN) Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) Belangenvereniging Medewerkers Bureau Jeugdzorg (BMJ) Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) Betrokken beroepsverenigingen

4 Start oktober 2010 Opdracht DG Jeugd en Maatschappelijke Zorg M.van Gastel  Participatie  Versterken Eigen Kracht  Vanuit CJG  Benodigde expertise  Eisen aan professional

5 kinderopvang school sportclub jongerenwerk Gezondheids zorg Vrijgevestigde zorg Kinderen ouders CJG Toegang tot zorg = KERNTEAM Locaal lichte vormen van hulpverlening Locaal/regionaal Gespecialiseerde zorg Normaliseren Etcetera…

6 Kernteam in het CJG  Multidisciplinair  Basis = jeugdverpleegkundige, jeugdarts, maatschappelijk werker, gedragswetenschapper  Met inschakeling van expertise van anderen (‘invliegen’ van zorg). Bijvoorbeeld jeugd-GGZ of kennis van BJZ professionals

7 De basis…. Breed aanbod van locale, samenwerkende voorzieningen  CJG! What’s in a name…  Preventie  Lichte vormen van hulpverlening  1 e lijns (geestelijke) gezondheidszorg  Professionele “Stut en steun”  Toeleiding naar gespecialiseerde zorg  Mindset: versterking sociale netwerken/eigen kracht

8 Proces van inschakelen van zorg vanuit het CJG 1 Eenvoudige route Vraagstelling Vragen en signalen komen binnen bij het CJG. Vraag verheldering + vraagduiding - Direct antwoord op de vraag van ouders en jeugdigen - Quick scan veiligheid (meldcode) - Zorg of ondersteuning nodig? - Zo nodig consultatie andere disciplines in het CJG Vraag Beantwoording Normaliseren Eenvoudige hulp Gespecialiseerde zorg Crisisinterventie

9 Proces van inschakelen van zorg vanuit het CJG 2 Route naar gespecialiseerde zorg Vraaganalyse Multidisciplinair Handelingsgerichte (pre)diagnostiek In de totale context, inclusief somatiek en psychiatrie Betrekken sociale netwerk Veiligheid Motivatie voor hulp Hulpvraag Vraagbemiddeling Zorgcoördinatie Aanpak 1 Gezin 1 Plan Vraagbeantwoording Gespecialiseerde zorg vrijwillig kader Gespecialiseerde zorg gedwongen kader (AMK, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdbescherming, Jeugdreclassering) Crisisinterventie Vraagbeantwoording Normaliseren Eenvoudige hulp

10 Samenwerking in de keten  Huisartsen !  (voor)scholen  Integrale Vroeghulp  ZAT /Passend Onderwijs  Vrijgevestigde psychologen en pedagogen  2 e lijn gezondheidszorg, waaronder GGZ (!)

11 Kwaliteit van de professional  Best gekwalificeerde professional voorin de keten, dus in CJG  Verplichte beroeps(her)registratie  Professionele richtlijnen  Geaccrediteerde scholingen  Specifieke vaardigheden

12 Professional: HBO of WO ?  generalistische kijk  kennis normale ontwikkeling  Bieden van goede individuele zorg  Aard en ernst in kunnen schatten  Veiligheid beoordelen en handelen  Bewust van eigen grenzen  Methodisch werken  Samenwerken

13 Professional: HBO of WO?  analytisch en contextueel denken  overzicht zien over alle domeinen  collectieve kennis  kennis van determinanten gezondheid & ziekte & risico’s in de samenleving  wetenschappelijke kennis vertalen naar de praktijk en vice versa  Inhoudelijke eindverantwoordelijkheid  Adviseur gemeente

14 Minimale eisen  Wettelijk Kwaliteitskader professionals  CJG = fundament  Kernteam in CJG in wettelijk kader  Gedeelde visie op zorg  Lange termijn denken > 4 jaar…  Vrijwillig kader gescheiden van gedwongen hulpverlening

15 Normaliseren Medicaliseren “Zo snel mogelijk zware zorg indien nodig, zo licht mogelijk als het kan” Deskundige, goede beoordeling en inschatting aan de voorkant!

16 Samenwerken met cliënten : ja !  Grote bereidwilligheid in het veld  Positieve ervaringen  Niet voor iedereen  Niet in elke situatie  Uitgangspunt = openheid

17 Beleidsvrijheid  Ja, doelmatige zorg voor de echte problemen  Ja, directe aanpak, snel resultaat  Ja, samen met professionele adviseurs  Ja, mits landelijke toetsing  Ja, sturing op totale plaatje  Nee, ongelijke kansen op zorg  Nee, overal “het wiel uitvinden” = duur  Nee, onvoldoende overzicht, focus ligt locaal, niet op samenleving als geheel  Nee, inhoudelijke kennis ontbreekt  Nee, risico op incidenten gestuurde zorg

18 Kritische vragen 1  Is het de gemeentelijke beleidsambtenaar die straks bepaalt wie welke zorg nodig heeft? Hoe zit het dus met de inhoudelijke koersbepaling, zowel wat betreft de keuze van zorginkoop als in toekenning van zorg in individuele gevallen? En hoe verhoudt zich dit dan tot de privacywetgeving?

19 Kritische vragen 2  Wat gebeurt er als het budget verbruikt is en een aantal kinderen zich vervolgens melden voor dure, specialistische zorg? Zorg laat zich altijd niet plannen. Betekent dit toch weer wachtlijsten?

20

21 Pilot? met Kernteam CJG met BJZ met....???


Download ppt "Advies van de gezamenlijke beroepsverenigingen in het kader van de stelselherziening Zorg voor Jeugd, dd 24 augustus 2012 13 februari 2012 Toegang tot."

Verwante presentaties


Ads door Google