De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. Wat wilt u graag weten? Schrijf maar op! Welke info?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. Wat wilt u graag weten? Schrijf maar op! Welke info?"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Wat wilt u graag weten? Schrijf maar op! Welke info?

3  Afspraken op de Zilverberg  Schoolklimaat en veiligheid  Het onderwijs in groep 7  Pestprotocol  Cito leerlingvolgsysteem  dyslexieprotocol  Communicatie  Overige informatie  Rondvraag / sluiting Wat brengt deze avond?

4

5 Afspraken op de Zilverberg  Goed klassenklimaat: de 7 zilveren Zilverbergregels  Passend onderwijs  Groepsplannen met arrangementen: omgaan met verschillen  Dyslexieprotocol  Voorlopig advies Middelbare school  Opbrengstgericht werken  IGDI  Weekkaart

6 Schoolklimaat en veiligheid  De 7 zilveren Zilverbergregels  Leefstijl  Zonnetje van de week  Mobiele telefoon

7 Het onderwijs in groep 7  Rekenen: Wizwijs  Taal  Technisch Lezen  Begrijpend lezen en Woordenschat  Spelling  Zaakvakken  Engels  Schrijven  Handvaardigheid en tekenen  Muziek  Verkeer  Leefstijl 

8 Na de instructie aan de slag

9 Samenwerkend leren

10 Taal in beeld: luisteren en spreken

11 PESTPROTOCOL.  Wanneer lln. ruzie met elkaar hebben proberen wij dit via een aantal stappen op te lossen. - Stap 1: ‘Stop hou ermee op!’ - Stap 2: Het probleem wordt met leerkracht besproken. - Stap 3: De leerkracht maakt met beide partijen afspraken om herhaling te voorkomen. - Stap 4: Bij herhaaldelijke ruzie wordt een ‘negatief’ dossier aangemaakt waarin de toedracht wordt beschreven. Bij de derde melding worden ouders van beide partijen uitgenodigd voor een gesprek. Belangrijk is dat u aan de leerkracht meldt als uw kind gepest wordt. Onze interne vertrouwenspersoon is ‘Gerry Hoho’.

12 Cito leerlingvolgsysteem  Landelijke toets  In januari-februari  In mei-juni  Geregistreerd in het ‘Leerlingvolgsysteem  De cito-score werkt tegenwoordig met een 5 puntsschaal (I t/m V).  De resultaten en de vervolgstappen worden tijdens de rapportgesprekken besproken.

13 Communicatie  Heel belangrijk is het dat wij, de leerkrachten, de ouders maar ook de kinderen helder maken aan elkaar waar we vragen over hebben of wat we van elkaar verwachten. Anders gaan gedachten een eigen leven leiden of worden zaken onnodig groot. Kom dus gerust bij ons binnen na school of maak een afspraak als u dit nodig vindt. Wij als duo’s zijn op de hoogte van gesprekken die ieder van ons heeft gevoerd of vragen die ieder heeft gekregen. Iedere dinsdag hebben we overleg. Wij hebben beide de zorg over álle kinderen en hebben de groep niet verdeeld.

14 Overige informatie  Gesprek met leerkracht(en) / contact via mail.  Wanneer neemt de leerkracht contact met u op?  Traktatiebeleid  Beveiliging fotoalbum site:  inlog: Zilverbergschool, wachtwoord: school  Gymles op dinsdag om 11.00 en donderdag om 13.15 uur.  Wij zijn op zoek naar: klassenouders, kamouders.

15 Rondvraag en sluiting


Download ppt "Welkom. Wat wilt u graag weten? Schrijf maar op! Welke info?"

Verwante presentaties


Ads door Google