De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 7! Welkom in groep 7! Joëlle, Amber, Tim, Gert, Nicole, Maud, Indy V, Jelle, Yanhiv, Kim, Indy H, Lieke, Jessie, Kaylee, Eva, Rowin, Max,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 7! Welkom in groep 7! Joëlle, Amber, Tim, Gert, Nicole, Maud, Indy V, Jelle, Yanhiv, Kim, Indy H, Lieke, Jessie, Kaylee, Eva, Rowin, Max,"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 7! Welkom in groep 7! Joëlle, Amber, Tim, Gert, Nicole, Maud, Indy V, Jelle, Yanhiv, Kim, Indy H, Lieke, Jessie, Kaylee, Eva, Rowin, Max, Bart, Kay, Jamie, Ruben, Armin, Luc, Lucas juf Patty

2 Indeling van de avond: Algemene informatie Algemene informatie Informatie over de leerstofInformatie over de leerstof GroepsprocesGroepsproces VragenVragen

3 Algemene informatie Gymlessen : woensdag en vrijdag –Douchen na de gym (slippers) –Elastiekje in de haren. –Alleen een deodorantroller. –Niet kunnen gymmen dan een briefje meegeven.

4 Algemene informatie 2 Meeste kinderen weektaak, sommige dagtaak op eigen niveau. Leerdoelen zijn gedifferentieerd en in kindtermen vermeld. Werken met een dag planning en weekplanning op het bord

5 Algemene informatie 3 We schrijven met potlood en vulpen. Kinderen kijken werk zelf na en corrigeren dat. Wij controleren of alles goed is en tekenen het werk van de kinderen af. 2 weekhulpjes – nieuwsberichten.

6 Algemene informatie 4 Hoe ziet een dag er uit? Kring –Kring is ontmoeting met klasgenoten. –Samenzijn. –Vorm voor discussie, nieuws etc. –Dag doornemen Spelling maandag, dinsdag, woensdag spellingsles volgens methode Zo leren kinderen spellen. -Donderdag werkwoordspelling -Vrijdag dictee en werkwoordspelling Rekenen -4 dagen uitleg lessen, volgens het directe instructiemodel -Naast de reguliere les, weektaak. -Vrijdag geen les, afmaakdag.

7 Algemene informatie 5 Hoe ziet een dag er uit? Na de ochtendpauze volgen de rest ochtend instructies. –Dit zijn gezamenlijke instructies en verlengde instructies. Aanvraag van het kind/uitnodiging van de leerkracht. In principe hebben kinderen geen vaste plaats om te werken. Toetsen worden door de leerkracht nagekeken. –Volgen van de kinderen: LVS

8 Waar zien we nu groepsdoorbrekend werken? Overal waar je kijkt op deze school. Leerpleinen. Ontmoetingen van diverse leeftijden.

9 Leerdoelen groep 7 Rekenen: Tafels tot 10 en 11 - 12 en de deeltafels geautomatiseerd. Optellen / aftrekken onder 100 geautomatiseerd Optellen en aftrekken onder 1000 vlot kunnen maken. Breuken uitbreiden.

10 Leerdoelen groep 7 In groep 7 wordt het cijferen verder uitgebreid. Cijferend optellen. Cijferend aftrekken Cijferend vermenigvuldigen Staartdelen Procenten worden aangeboden. Werken met 100%, 50%, 10%, 25%, 5% En verder metriek stelsel, de klok, grote getallen, kommagetallen, tabellen, etc.

11 Leerdoelen groep 7. Breuken –H–Herkennen en benoemen uit een geheel en hoeveelheid. –B–Breuken met elkaar kunnen vergelijken. –B–Breuken gelijknamig kunnen maken. –B–Breuken kunnen vereenvoudigen. –B–Breuken kunnen koppelen aan procenten en kommagetallen.

12 Leerdoelen groep 7 Meten –Oppervlakte berekenen door middel van lengte x breedte. –Omtrek kunnen berekenen. –Inhoud kunnen berekenen door middel van lengte x breedte x hoogte.

13 Leerdoelen groep 7 Taal: Veel aandacht voor: woordenschat, ontleden ( zoeken van de persoonsvorm, onderwerp en later het lijdend en meewerkend voorwerp, etc.) aanleren spreek- en luisterhouding het leren schrijven van diverse teksten. Spelling: Methode: Zo leren kinderen spellen. Elke dag samen, elke dag controle en op vrijdag een controledictee.

14 Leerdoelen groep 7 Technisch lezen: Op school en thuis. Plezier krijgen in het lezen! DMT toets / AVI / Ralfi-lezen / Woordrijen lezen - training Begrijpend lezen: Actuele teksten en strategieën. Uitbreiding woordenschat. Woordenschat, kennis van de wereld en technisch lezen.

15 Leerdoelen groep 7 Wereldoriëntatie: Brandaan= Geschiedenis Egypte, Kloosterleven, Karel de Grote. Meander = Aardrijkskunde Europa, topografie Europese landen, rivieren, gebieden. Naut= biologie. Menselijk lichaam, tropisch regenwoud, voedselketen. Toets thuis leren. Spreekbeurten en werkstukken maken. Werken met power-point.

16 Leerdoelen Leerdoelen zijn: –In kindtermen vermeld. –Gedifferentieerd per kind bekeken.

17 groep 7 groep 7 Expressievakken. Verkeersexamen in groep 7 Theorie: 16 april 2015 Praktijk: 18 mei 2015 Gesprekjes leerkracht met kinderen Uitbreiding vakgebieden: Werkwoordspelling Tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooid deelwoord. Engels.

18 Huiswerk in groep 7 Na de kerstvakantie krijgen de kinderen huiswerk mee. –Onderdelen zijn rekenen - taal. –Huiswerk is aangepast aan de doelen die centraal staan. –Eigen verantwoordelijkheid vergroten en plannen van je taken.

19 Groepsproces Viseon. Afsprakenlijst in de klas klassenvergadering Leefstijl: Hoe gaan we met elkaar om? Het volgen van regels! Respecteren en accepteren van elkaar. Elkaar leren kennen om tot een goed groepsproces te kunnen komen.

20 Taakspel Cursus juf start 30 september. Taakspel 3 x in de week Taakgerichtheid toe laten nemen. En regelovertredend gedrag afnemen. Positieve ervaringen voor de kinderen. Complimenteren/positiviteit.

21 Belangrijk! Trek aan de bel bij vragen of problemen, de deur staat altijd voor u open. Laat tijdig weten als uw kind een afspraak heeft bij de huisarts, tandarts, etc. (verlofbrief) We zullen regelmatig hulp van ouders nodig hebben tijdens excursies etc. Wij hopen dat we op uw hulp kunnen rekenen.

22 Zijn er nog vragen?


Download ppt "Welkom in groep 7! Welkom in groep 7! Joëlle, Amber, Tim, Gert, Nicole, Maud, Indy V, Jelle, Yanhiv, Kim, Indy H, Lieke, Jessie, Kaylee, Eva, Rowin, Max,"

Verwante presentaties


Ads door Google