De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een doorgaande lijn VVE-PO in de praktijk Hoe wordt er vorm gegeven aan de doorgaande leerlijn van voorschoolse educatie naar het primair onderwijs? Door:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een doorgaande lijn VVE-PO in de praktijk Hoe wordt er vorm gegeven aan de doorgaande leerlijn van voorschoolse educatie naar het primair onderwijs? Door:"— Transcript van de presentatie:

1 Een doorgaande lijn VVE-PO in de praktijk Hoe wordt er vorm gegeven aan de doorgaande leerlijn van voorschoolse educatie naar het primair onderwijs? Door: Margreet Mulder CBS De Rank – Onstwedde m.mulder@derank-onstwedde.nl

2 Situatie in Onstwedde De Bast: voor kinderen van 2 – 17 jaar De Bast: voor kinderen van 2 – 17 jaar

3 Situatie in Onstwedde (2) Peuterspeelzaal (De Peuterkorf), primair onderwijs (CBS De Rank) en voortgezet onderwijs (UBBO Emmius) onder één dak Peuterspeelzaal (De Peuterkorf), primair onderwijs (CBS De Rank) en voortgezet onderwijs (UBBO Emmius) onder één dak Verdeling in 4 units Verdeling in 4 units Unit 1: peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van PO Unit 2: groep 3 t/m 6 Unit 3: groep 7, 8, klas 1 en 2 VO Unit 4: klas 3 en 4 VO Doorlopende leerlijnen van VVE-PO én van PO-VO Doorlopende leerlijnen van VVE-PO én van PO-VO Themagroepen (o.a. VVE) Themagroepen (o.a. VVE)

4 Pilot VVE-PO  Betrokken organisaties: - Christelijke basisschool - Peuterspeelzaal - Kinderdagverblijf  3 verschillende stichtingen/verenigingen  Inzetten op: - Doorlopende leerlijn taal, rekenen en zorg - Aansluiting didactische aanpak - Wederzijdse bewustwording van het pedagogisch klimaat

5 Themagroep VVE (PO en Psz) Taal en rekenen Acties: Methode-onderzoek Methode-onderzoek Doelen voor het Jonge Kind (SLO), n.a.v. referentieniveaus Doelen voor het Jonge Kind (SLO), n.a.v. referentieniveaus POPsz LINN-project / RIK²- project Speerpunt: Taal / Woordenschat Opbrengstgericht werken / Effectieve instructie Ontwikkelingsgericht onderwijs Methode: Schatkist Methode: Startblokken

6 Themagroep VVE (PO en Psz) Zorg  Aansluiting didactische aanpak en bewustwording pedagogisch klimaat:  Kijkwijzers  Klassenbezoeken  Signaleren van zorgleerlingen en interventies  ‘Leerlingen’ is vast agendapunt in het Themagroep-overleg  Afspraken over de overdracht:  Overdrachtsformulier  Warme overdracht  Cito LOVS  Overleg intern begeleiders psz-po

7 Ouderbetrokkenheid Organiseren gezamenlijke ouderavond: Organiseren gezamenlijke ouderavond: - taal en lezen - taal, rekenen en sociaal-emotioneel Regelmatig aan een gezamenlijk thema werken Regelmatig aan een gezamenlijk thema werken Ouderhulp bij gezamenlijke activiteit Ouderhulp bij gezamenlijke activiteit

8 Werkgroep VVE (Gemeentelijk) Stuurgroep Stuurgroep Alle PO-scholen, peuterspeelzalen én kinderopvang Alle PO-scholen, peuterspeelzalen én kinderopvang Convenant Convenant Meerjarenplanning, speerpunten o.a.: Meerjarenplanning, speerpunten o.a.: Professionalisering leidsters en leerkrachten Professionalisering leidsters en leerkrachten Klassenbezoeken m.b.v. kijkwijzers Klassenbezoeken m.b.v. kijkwijzers Overdracht (formulier, Cito LOVS digitaal) Overdracht (formulier, Cito LOVS digitaal) Afspraken maken over doorgaande leerlijnen (a.h.v. doelen SLO) Afspraken maken over doorgaande leerlijnen (a.h.v. doelen SLO) Ouderbetrokkenheid vergroten Ouderbetrokkenheid vergroten Werken met clustergroepen Werken met clustergroepen VVE-workshops op de gemeentelijke onderwijsdag VVE-workshops op de gemeentelijke onderwijsdag

9 Tips en tops  Met elkaar in gesprek zijn!  Goede overlegstructuur (stuurgroep – werkgroep – clustergroep)  Mensen van de praktijk met elkaar in gesprek brengen  Neuzen dezelfde kant op  Wederzijdse bewustwording van het pedagogisch klimaat (o.a. door klassenbezoeken) en de dagelijkse praktijk  Organiseren van gezamenlijke activiteiten  Opstellen convenant en meerjarenplanning: Doel  Neem de tijd voor de bewustwording en professionalisering van de voorschoolse instellingen

10 www.derank-onstwedde.nl


Download ppt "Een doorgaande lijn VVE-PO in de praktijk Hoe wordt er vorm gegeven aan de doorgaande leerlijn van voorschoolse educatie naar het primair onderwijs? Door:"

Verwante presentaties


Ads door Google