De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2de GoLeWe-projectconferentie Maastricht, 11 mei 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2de GoLeWe-projectconferentie Maastricht, 11 mei 2010."— Transcript van de presentatie:

1 2de GoLeWe-projectconferentie Maastricht, 11 mei 2010

2 www.golewe.eu  Modellen en effectiviteit van WPL (Edubron)  Good practices (GroepT, Hogeschool Zuyd)  Discussie

3 2de GoLeWe-projectconferentie Maastricht, 11 mei 2010 Heleen Verbeke Vincent Donche David Gijbels

4 www.golewe.eu 1. Inventaris van modellen van WPL 2. Rapport over de perceptie van de effectiviteit van WPL 3. Rapport met principes en tips voor het optimaliseren van kwaliteitsvol leren op de werkplek

5 www.golewe.eu  In welke mate vinden we de kenmerken van KLO terug in bestaande modellen van WPL en is er samenhang met kwaliteit van WPL?  Kunnen deze modellen geïntegreerd worden in het HO?

6 www.golewe.eu Invloeden op het leren op de werkplek: - Contextkenmerken - Individuele kenmerken

7 www.golewe.eu Sociaal constructivistisch perspectief: werkplek moet een krachtige leeromgeving zijn Kenmerken:  Authentiek  Doelgerichtheid  Coöperatief  Constructiviteit  Stimulering van zelfsturing/autonomie De Corte, 2004

8 www.golewe.eu Rol van de begeleider om zelfgestuurd leren te bevorderen: Zelfregulatie leerder Externe regulatie begeleider StrakGedeeldLos Hoog Destructieve frictie Congruentie Gemiddeld Destructieve frictie CongruentieConstructieve frictie Laag CongruentieConstructieve frictie Destructieve frictie Vermunt, 1999

9 www.golewe.eu Invloeden op het leren op de werkplek: - Contextkenmerken - Individuele kenmerken

10 www.golewe.eu Motivatie:  Goal orientation

11 www.golewe.eu Learning goal orientationPerformance goal orientation Open voor nieuwe situaties en het ontwikkelen nieuwe vaardigheden Focus op reeds verworven competenties en vermijden negatieve feedback Capaciteit=veranderbaarCapaciteit=vaststaand en oncontroleerbaar Grote inspanning=manier om capaciteit te verhogen Grote inspanning=indicator voor lage capaciteit Doorzetters, grote motivatie, plezier in uitdaging, zoeken zelf naar oplossingen Trekken zich vaker terug, verminderde interesse, zoeken bevestiging in reeds verworven vaardigheden Dweck, 1986

12 www.golewe.eu WPL in bedrijf WPL in HO zelfsturing -+ coöperatief leren Leeromgevingen goal orientation...

13 www.golewe.eu Authenticiteit Extern gestuurd + - + - Zelf- gestuurd Extern gestuurd + - -+ Zelfgestuurd Indiv.Coöperatief

14 www.golewe.eu 1. Inventaris van modellen van WPL 2. Rapport over de perceptie van de effectiviteit van WPL 3. Rapport met principes en tips voor het optimaliseren van kwaliteitsvol leren op de werkplek

15 www.golewe.eu  Pilootonderzoek naar stageleren  survey

16 2de GoLeWe-projectconferentie Maastricht, 11 mei 2010 Effectiviteit van WPL - coach/mentor (prestaties) - student (zelfbekwaamheid) Condities van de werkplek - zelfstandigheidsbeleving - feedback op leren - werkdruk Studentkenmerken - geslacht, leeftijd, ervaring - persoonlijkheidskenmerken - motivatie (goal orientation) Leren op de werkplek - relateren van theorie/praktijk - zelfsturend leervermogen - diepgaand leren - coöperatief leren - vermijdingsgedrag PERCEPTIE- ONDERZOEK STUDENTEN

17 www.golewe.eu Optimaliseren bevraging  Bemerkingen?  Suggesties?

18 www.golewe.eu  Oplijsting obv bevindingen literatuurstudie en resultaten pilootonderzoek  Inventarisatie van good practices op de werkvloer (inbreng partnerinstellingen e.a.)  Praktijkboek

19 www.golewe.eu Bedankt voor uw aandacht! Heleen.Verbeke@ua.ac.be Vincent.Donche@ua.ac.be

20  WPL: iemand die werkt en leert + de werkervaring binnen de opleiding die leidt tot leren  Dus: ◦ Leren op de werkplek, als werknemer in een bedrijf ◦ Leren op de werkplek, als student ◦ Stages en projecten in de opleiding waar een werksituatie nagebootst wordt 20

21 2de GoLeWe-projectconferentie Maastricht, 11 mei 2010 Ingrid ILSBROUX Associate Dean Innovation Karolien BORGHGRAEF

22 ** Masterprogramma Industriële Wetenschappen: tweejarig traject* Postgraduate Program Entrepreneurial Engineering Experience 22 * Pilootproject met goedkeuring van Vlaams Minister van Onderwijs Met de financiële steun van de Provincie Vlaams-Brabant

23 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 MASTER eenjarig traject MASTER eenjarig traject Academiejaar 2010-2011 Masterprogramma Semester 1 Masterprogramma Semester 1 Masterprogramma Semester 2 Masterprogramma Semester 2 23

24 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Academiejaar 2011-2012 MASTER tweejarig traject MASTER tweejarig traject Academiejaar 2010-2011 Masterprogramma Semester 1 Masterprogramma Semester 1 Masterprogramma Semester 2 Masterprogramma Semester 2 24

25 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Academiejaar 2011-2012 MASTER tweejarig traject MASTER tweejarig traject Academiejaar 2010-2011 Masterprogramma Semester 1 Masterprogramma Semester 1 Masterprogramma Semester 2 Masterprogramma Semester 2 25 Postgraduate Program ENTREPRENEURIAL ENGINEERING EXPERIENCE 60 SP Postgraduate Program ENTREPRENEURIAL ENGINEERING EXPERIENCE 60 SP

26 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Specialisatievakken ENTREPRENEURIAL ENGINEERING EXPERIENCE (EEE-project) ENTREPRENEURIAL ENGINEERING EXPERIENCE (EEE-project) 40 SP 10 SP 26 Aanvullende vakken 10 SP Idealized design Postgraduate Program Entrepreneurial Engineering Experience

27 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 ENTREPRENEURIAL ENGINEERING EXPERIENCE (EEE-project) ENTREPRENEURIAL ENGINEERING EXPERIENCE (EEE-project) Reality Voorbereiding EEE Rapportering EEE 27 Specialisatievakken 10 SP Aanvullende vakken 10 SP 40 SP Postgraduate Program Entrepreneurial Engineering Experience

28 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 ENTREPRENEURIAL ENGINEERING EXPERIENCE (EEE-project) ENTREPRENEURIAL ENGINEERING EXPERIENCE (EEE-project) Reality Voorbereiding EEE Rapportering EEE 28 Specialisatievakken 10 SP Aanvullende vakken 10 SP 40 SP Postgraduate Program Entrepreneurial Engineering Experience MASTERPROEF (MP) 20 SP Voorbereiding MP Rapportering MP

29 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 ENTREPRENEURIAL ENGINEERING EXPERIENCE (EEE-project) ENTREPRENEURIAL ENGINEERING EXPERIENCE (EEE-project) Voorbereiding EEE Rapportering EEE 29 Specialisatievakken 10 SP Aanvullende vakken 10 SP 40 SP Postgraduate Program Entrepreneurial Engineering Experience MASTERPROEF (MP) 20 SP Voorbereiding MP Rapportering MP 60 SP ‘in company’ activiteiten

30  ‘fun & adventure & satisfaction’ while engineering  een uitdagende inhoud (high tech engineering)  een onderdompeling in de ondernemers- en innovatiewereld  eventueel een competitie-perspectief (bv. Francorchamps, …)  een flexibel, individueel en innovatief onderwijsprogramma (inhoud, timing, ePortfolio)  kans om ‘dure’ softwarepakketten aan te leren  veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling  heel gemotiveerde en enthousiasmerende coaches  een internationale dimensie  kans om jezelf echt te leren kennen: Wie ben ik? Wat kan ik? een unieke (bedrijfs)ervaring die je ongetwijfeld een voorsprong geeft op je toekomstig carrièrepad 30

31 31 Jan Costermans & Daisy Di Pardo (Philips Lighting, Turnhout en Shanghai)

32 32 5 maanden (Philips Turnhout) + 3 maanden (Philips Shanghai) + 3 maanden (Philips Shanghai) 3 jaar ERVARING 3 jaar ERVARING

33 33 loopbaan (jaren) Carrière-voortgang 012345 1 2 3 Student(e) van eenjarige master Afgestudeerd na 1-jarige master

34 34 loopbaan (jaren) Carrière-voortgang 012345 1 2 3 Student(e) van eenjarige master Student(e) van Tweejarig traject Afgestudeerd na 2-jarige traject Afgestudeerd na 1-jarige master

35 35 loopbaan (jaren) Carrière-voortgang 012345 1 2 3 Student(e) van eenjarige master Student(e) van Tweejarig traject Afgestudeerd na 2-jarige traject Afgestudeerd na 1-jarige master

36  “De 1 jaar durende stage biedt vele voordelen voor zowel de studenten als het bedrijf.  Voor de studenten is het een unieke gelegenheid om uitgebreid ervaring op te doen met hoe het er in een bedrijf aan toe gaat. Om een project binnen een bedrijf tot een succes te brengen, is veel meer nodig dan alleen maar technische competenties, je moet een probleem in kaart kunnen brengen, het vanuit verschillende zienswijzen benaderen, je moet met anderen kunnen samenwerken, luisteren, overtuigen enz.  Voor het bedrijf is het een prima manier om aangesloten te blijven bij de laatste technologische ontwikkelingen en voeling te houden met de leef- en denkwereld van de jongste generatie afstudeerders.” 36

37  “Tijdens mijn eigen studietijd heb ik destijds de mogelijkheid gehad om een onderzoeksstage in het buitenland te doen. Ik weet dan ook uit eigen ervaring hoe een dergelijk buitenlands avontuur vormend werkt. Je wordt uit je eigen comfortzone gehaald en moet het in een vreemde omgeving redden. Je keert met een bagage aan ervaring en gegroeid zelfvertrouwen terug uit het buitenland. Hierdoor maak je zowel persoonlijk als professioneel een geweldige ontwikkelingssprong door.  Ik was dan ook graag bereid om Daisy Di Pardo en Jan Costermanns te helpen aan een stageplaats bij Philips in Shanghai. Daarbij heeft hun frisse kijk op onze technische problemen ons een aantal goed implementeerbare industriële oplossingen gebracht.” 37

38 SWOT-analyse PERSOONLIJK ONTWIKKELINGS -PLAN Coaching door externe HR-manager Competentiepro fiel NA en REFLECTIE Competetieprofi el VOOR 38 SWOT-analyse * Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Competentieprofiel VOOR Competentieprofiel VOOR Competentieprofiel NA Competentieprofiel NA REFLECTIE Coaching door Externe HR- manager Coaching door Externe HR- manager * SWOT-analyse: sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen

39 www.golewe.eu Bedankt voor uw aandacht!

40 2de GoLeWe-projectconferentie Maastricht, 11 mei 2010

41 www.golewe.eu  People & Business Management  Gestart september 2007  Brede basis van twee jaar en een specialisatie van 2 jaar  Onderwijsvisie Structuur Uitdaging

42 www.golewe.eu  Brede basis Project - Cursussen - Training  Voorbeelden  Geen relatie tussen 3 onderdelen  Project: kleine groepen werken aan praktijkprobleem  Projecten in heel verschillende context  Bijkomend voordeel: maatwerk mogelijk

43 www.golewe.eu  Uitstroomprofielen  Minoren Co-creatie  Praktijk Stage 20 weken + Afstuderen 20 weken  Bij een organisatie  Leerwerkbedrijf (evt. inclusief thesuskring)

44 www.golewe.eu  Bedrijven kunnen invloed uitoefenen op inhoud programma  Zij verzorgen onderdelen in het programma (opdrachtverstrekking, gastcolleges, toetsing…)  Bedrijven niet meer gebonden aan start- en einddata van stageperiodes  Grote en kleine opdrachten kunnen ingepast worden  Student krijgt te maken met grote diversiteit in praktijksituaties

45 www.golewe.eu  Probleemgestuurd leren stimuleert en levert ander type beginnend beroepsbeoefenaar  Aandachtspunt: verdieping in de literatuur bij projecten  Coöperatief leren: goede groepen stimuleren elkaar, leren van elkaar; minder goede groepen beïnvloeden elkaar ook Groepen vaker wisselen Verschil avond- en dagvariant

46 www.golewe.eu  Diversiteit van projecten leert studenten oog te hebben voor de context  In elk project zit een stukje herhaling en iets nieuws  Begeleiding noodzakelijk! Balans tussen proces- en inhoudelijke begeleiding Afnemende sturing  “Praktijk is toch anders dan de theorie”

47 www.golewe.eu Bedankt voor uw aandacht!

48 www.golewe.eu


Download ppt "2de GoLeWe-projectconferentie Maastricht, 11 mei 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google