De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Innovatiekansen LOG Montfort Chrit Wolfhagen Wethouder gemeente Roerdalen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Innovatiekansen LOG Montfort Chrit Wolfhagen Wethouder gemeente Roerdalen."— Transcript van de presentatie:

1 Innovatiekansen LOG Montfort Chrit Wolfhagen Wethouder gemeente Roerdalen

2 Innovatiekansen in LOG Montfort “Over duurzaamheid gesproken” Chrit Wolfhagen Wethouder gemeente Roerdalen 2 Innovatieagenda duurzame veehouderij 1 maart 2011

3 3 Inhoud Aanleiding Doelen Ruimtelijke ontwikkeling Focus Resultaat Partners

4 4 Aanleiding LOG Montfort Uitwerking zoekgebied LOG conform Reconstructieplan Noord & Midden-Limburg Structuurversterking IV – sector Verklaring van Roermond Uitvoering IGU Montfort – Maria Hoop Ontwikkelingsruimte voor agrarische bedrijven Verhoging leefbaarheid kern Montfort

5 Zoekgebied LOG / Agrarisch duurzaamheidspark

6 6 Doelen LOG Montfort Projectvestiging voor IV-bedrijven Duurzaamheid Innovatie Opwekking groene energie Samenwerking agrarische bedrijven Optimalisatie infrastructuur Aantoonbaar milieurendement Verbeteren leefbaarheid Landschappelijke inpassing bedrijven en omgeving

7 Ruimtelijke Ontwikkeling Ontwikkelingsruimte voor agrarische bedrijven Groeikansen bestaande bedrijven Verplaatsing vanuit de kernrand Inplaatsing van elders Samenwerking IV met grondgebonden bedrijven Verbetering infrastructuur Ontsluitingswegen op LOG niveau brengen Ringleiding voor water / mest Gasleiding groen gas Glasvezelnetwerk Welk deel LOG is geschikt? (RO / milieu) 7

8 Focus op Innovatie Ontwikkeling agrarisch duurzaamheidspark Mestvergisting met leverantie aan aardgasnet Koppeling met stort Montfort om dikke fractie digestaat te drogen tot strooibare mestkorrels Afzet dikke fractie Mogelijkheden voor andere agrariërs met monovergisters Toepassen nieuwe coproducten (bermmaaisel) Digitale ontsluiting gebied d.m.v glasvezelnetwerk Investering in LOG = milieuwinst 8

9 Focus op Duurzaamheid Leveren biogas Opwerken biogas naar groen (aard)gas voor 500 gezinnen in Montfort Vermarkting van groene CO 2 mogelijk (1 miljoen kuub) Dikke fractie digestaat drogen met restwarmte WKK Attero 9

10 Vergister Bio- massa 50 % mest 50%coproduct Biogas WKK Restwarmte Traditionele route Energiebedrijf Netwerk / leiding Enexis Enexis verdeelstation Groen gas Regionaal gasnet Opwerking CH4 CO2 Vermarkting mogelijk Digestaat Drogen Gedroogd digestaat Restwarmte WKK’s stortplaats Attero Uitbreiding capaciteit mogelijk Toekomstige aanhaak nieuwe veehouders mogelijk 10 Duurzame kringloop

11 11 Resultaat Groene energie voor 500 huishoudens in Montfort Duurzaam en innovatief LOG met grote diversiteit Duidelijke grens wonen en werken en recreëren Goede landschappelijke inbedding van vitale gezinsbedrijven met toekomst

12 Partners 12 Gemeente Echt – Susteren Gemeente Roerdalen Agrarische bedrijven Provincie Attero Enexis IKL LLTB WRO (?)

13 13 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Innovatiekansen LOG Montfort Chrit Wolfhagen Wethouder gemeente Roerdalen."

Verwante presentaties


Ads door Google