De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huiskamers van de Buurt, Amsterdam. Huiskamer van de Buurt Een collectieve voorziening in de vorm van dag(deel)arrangementen voor mensen met een beperking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huiskamers van de Buurt, Amsterdam. Huiskamer van de Buurt Een collectieve voorziening in de vorm van dag(deel)arrangementen voor mensen met een beperking."— Transcript van de presentatie:

1 Huiskamers van de Buurt, Amsterdam

2 Huiskamer van de Buurt Een collectieve voorziening in de vorm van dag(deel)arrangementen voor mensen met een beperking september 2013 Annemieke Verhoogt, programmamanager Zorg Helga Spel, coördinator Huiskamers van de Buurt

3 Doelgroep Mensen met ‘lichte’ en middelzware beperkingen (ZZP 1 t/m 3) die extra ondersteuning en een veilige plek in de buurt nodig hebben om te participeren. Eén huiskamer is voor buurtbewoners met zware psychiatrische beperkingen zowel AWBZ als WMO gefinancierd. Mantelzorgers gebruiken de huiskamers als respijtzorgvoorziening.

4 Concept  uitvalsbasis is een huiskamer  2 dagdelen per week activiteiten gericht op ontmoeting, participatie en activering  gebruik maken van reguliere voorzieningen in de buurt  in een laagdrempelige locatie in de buurt, vijf-zeven dagen geopend voor alle buurtbewoners  deelnemers ondernemen zelf ook initiatieven buiten de openingstijden om  deelnemers worden begeleid volgens een methodiek  vrijwilligersteam o.l.v. een HBO opgeleide beroepskracht  toeleiding is onderdeel van het concept: een outreachende wijkaanpak gebruikmakend van netwerken in de buurt

5 Vernieuwing Oplossingen in de volgorde 0 e /1 e /2 e lijn Eigen kracht, verantwoordelijkheid en regie van de klant  huiskamers deels gerund door vrijwilligers en deelnemers zelf  alles mag, niets moet;  elkaar wel aanspreken op eigen verantwoordelijkheid  eigen mogelijkheden zijn het uitgangspunt; niet de beperking Inzet en versterking van het informele netwerk  huiskamer ook een functie van informele respijtzorg  deelnemers worden ondersteund in het opbouwen van nieuwe sociale netwerken;  daarom dichtbij in de buurt op een locatie waar ook andere buurtbewoners komen

6 O

7 Vernieuwing Uitgaan van de vraag, niet van de voorziening  focus op kwaliteit van leven vanuit klantperspectief; dat is voor ieder mens anders  in samenspraak met klant arrangementen op maat samenstellen met betekenisvolle rollen Zo gewoon mogelijk meedoen in de lokale samenleving  huiskamer in de eigen buurt met behoud van bestaande netwerken  deelnemers ondernemen waar mogelijk initiatieven buiten de huiskamer om  zoveel mogelijk combineren van doelgroepen

8 O

9

10 Resultaten  15 – 20 deelnemers per dagdeel  huiskamer wordt grotendeels gerund door vrijwilligers en deelnemers zelf: op 4 uur openstelling 2 uur inzet van een professional  aantoonbare resultaten zichtbaar bij deelnemers: *Cijfers 2012: 78 % neemt deel aan nieuwe initiatieven en activiteiten buiten de huiskamers om ((ontmoetingsactiviteiten 30%, bezoeken van open bare gelegenheden 21%, vrijwilligerswerk opleiding scholing 19%.) *Sociale onderneming door deelnemers in oprichting. *Huiskamer voor mensen met zware psychiatrische beperkingen: 45% neemt deel aan nieuwe initiatieven en activiteiten buiten de huiskamer om. 50% onderhoudt contact met groepsleden.  is minimaal 25% goedkoper dan vergelijkbaar AWBZ product, (Dagactiviteit basis H531).  huiskamer voor mensen met zware psychiatrische beperkingen: minimaal 15% goedkoper dan vergelijkbaar AWBZ product (Dagactiviteit LZA F125)

11 Wat heeft gewerkt  professional is voorwaardenscheppend, heeft netwerken in de buurt en stimuleert dat vrijwilligers en deelnemers rollen gaan overnemen en vervullen;  en heeft oog voor de mogelijkheden; maar ook voor de beperkingen van de deelnemer  werving door outreachende wijkaanpak gebruikmakend van de netwerken in de buurt  concept borgen in de werkprocessen; gebaseerd op de resultaten die je wilt bereiken

12

13 Wat heeft niet gewerkt  moeilijk om geschikte professionals te vinden: combinatie opbouwwerk voor mensen met een beperking is nieuw  een locatie of ruimte met een ‘gesloten’ karakter zowel fysiek als sociaal  concurrentie in plaats van samenwerking  kwetsbare balans in het werken met vrijwilligers  bezuiniging leidt tot korte termijn visie  gerichtheid op korte-termijnresultaten bij financiers; proces van opbouw kost tijd; vallen en opstaan is noodzakelijk  bij overdracht naar reguliere werk huiskameraanpak onvoldoende geborgd in de organisatie  veel geschikte welzijnsaccomodaties worden gesloten  wijze van financiering, verantwoording en organisatie van gemeenten en instellingen op oude leest geschoeid

14

15

16 Nieuwe ontwikkelingen  extra voorziening voor informele rspijtzorg in de vorm van dag(deel)opvang  koppeling met 24-uurs welzijnszorg in ontwikkeling  meetinstrument in ontwikkeling die het effect gaat meten van de invloed van deelname aan de huiskamer op het verdere leven van de deelnemer

17


Download ppt "Huiskamers van de Buurt, Amsterdam. Huiskamer van de Buurt Een collectieve voorziening in de vorm van dag(deel)arrangementen voor mensen met een beperking."

Verwante presentaties


Ads door Google