De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Indicatoren voor praktijkgericht onderzoek Marcel de Haas 6 oktober 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Indicatoren voor praktijkgericht onderzoek Marcel de Haas 6 oktober 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Indicatoren voor praktijkgericht onderzoek Marcel de Haas 6 oktober 2011

2 Aanleiding VKO signaleert behoefte aan concrete indicatoren tijdens bezoeken hogescholen OCW neemt het belang ervan op in strategische agenda Behoefte wordt bevestigd in de enquête onder hogescholen

3 Wat zoeken we en waarvoor (2) Waarvoor? Monitoring en (bij)sturing Benchmarking Profilering Wat? Indicatoren voor de hogeschool? Indicatoren voor het hbo? Is er een verschil?

4 Vertrekpunt Hoe zitten indicatoren nu in het kwaliteitszorgstelsel onderzoek: Evaluaties van onderzoekseenheden Kwaliteitszorgsysteem hogeschool Landelijke monitor (brancherapportage)

5 Evaluatie van onderzoek Vijf evaluatievragen (op BKO gebaseerd): 1.Voldoende productiviteit, impact, waardering en erkenning? 2.Vanuit relevante en uitdagende missie en helder profiel? 3.Geborgd door organisatie? 4.Inzet mensen en middelen toereikend? 5.Interne en externe samenwerking voldoende? Hogeschool verantwoordelijk voor indicatoren

6 Landelijke kengetallen (1) Onderzoeksinzet 2010 aantallen (% gepromoveerd) FTE's lectoren531 (71%)282 (docent-)onderzoekers2567 (13%)640 promovendi627258 ondersteuning439188 studenten9356nvt

7 Landelijke kengetallen (2) Middelen 2010 m€ Overheid: lump sum en RAAK91,9 Internationale bronnen4,8 Overig (publiek en privaat)29,4 Aantal bij RAAK-projecten betrokken mkb-bedrijven en publieke instellingen 200920102011 mkb-bedrijven325939084115 professionals binnen publieke instellingen 186922822433

8 Dus antwoord op wat en waarvoor: Indicatoren voor profilering, benchmarking, monitoring en (bij)sturing, voor zowel de hogeschool als de branche Waaraan ontlenen we goede indicatoren?

9 Inmiddels heel wat om bij aan te sluiten Europa Nederland Het HBO Hogeschool Onderzoeks- groep Project Programma

10 Relevante ontwikkelingen U-Map U-multirank EDUPROF Valorisatie ERiC RAAK

11 Rode draden Algemeen Behoefte aan transparantie Onderscheid tussen ‘wetenschappelijke’ en ‘maatschappelijke’ waarde van onderzoek Sterker benadrukken van ‘formatief’ (i.t.t. ‘summatief’) gebruik van indicatoren Relevantie indicatoren redeneren vanuit missie en profiel Selectie indicatoren loopt vaak vast op ‘feasibility’

12 Rode draden (2) Algemeen Indicatoren mede afhankelijk van: –Verantwoordelijkheid als partij –Aggregatieniveau –Discipline/domein –Fase van het onderzoek Gaat uiteindelijk altijd over ‘impact’ van het onderzoek Maar indicatoren meten die impact indirect (de waarschijnlijkheid dat…). Impact zelf is nauwelijks te objectiveren. Dus ‘proxi’s.

13 Rode draden (3) Essentie voor het HBO De ‘waarschijnlijke’ impact van onderzoek op: Beroepspraktijk Samenleving en kenniseconomie Onderwijs en scholing Kennisdomein Af te leiden uit: Samenwerking en financiering Output en gebruik Erkenning en waardering

14 Impact van onderzoek aan hogescholen Samenwerking en financiering Output en gebruik Erkenning en waardering Beroepspraktijk en maatschappij Onderwijs en scholing Kennisdomein Indicatoren matrix

15 Voorstel (1) Voor onderzoeksevaluaties: –Een verdere uitwerking van de matrix in concrete indicatoren –Aansluiten bij genoemde ontwikkelingen (U-map, Valorisatie, etc.) –Een deel ervan neemt elke hogeschool mee in de onderzoeksevaluaties –Dat deel krijgt zo mogelijk een landelijk uniforme definitie –Het overig deel is facultatief en aanvulbaar vanuit eigen profiel en missie

16 Voorstel (3) VKO beoordeelt of de hogeschool de gezamenlijke indicatoren goed meeneemt en voor het overige deel een consistente redenatie heeft vanuit het profiel en de missie De landelijke monitor wordt (waar mogelijk) uitgebreid met verzameling van aan het verplichte deel gerelateerde kengetallen Sectoren/domeinen pakken de indicatoren op voor specificering

17 Discussie Wat vindt men in algemene zin van het voorstel? Herkent men het indicatorenkader als toepasbaar binnen de eigen hogeschool? Zijn de gepresenteerde indicatoren in aanzet de meest relevante? Hoe zou het voorstel qua proces nader uitgewerkt kunnen worden?


Download ppt "Indicatoren voor praktijkgericht onderzoek Marcel de Haas 6 oktober 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google