De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPEL REFERENTIENIVEAUS Jaco Bron November 2012. Referentieniveaus zijn beschrijvingen van gewenste beheersingsniveaus van basiskennis en vaardigheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPEL REFERENTIENIVEAUS Jaco Bron November 2012. Referentieniveaus zijn beschrijvingen van gewenste beheersingsniveaus van basiskennis en vaardigheden."— Transcript van de presentatie:

1 SPEL REFERENTIENIVEAUS Jaco Bron November 2012

2 Referentieniveaus zijn beschrijvingen van gewenste beheersingsniveaus van basiskennis en vaardigheden van taal en rekenen van leerlingen/deelnemers van po tot instroom in ho. 4 niveaus fundamentele kwaliteit (F) streefkwaliteit (S) Referentieniveaus

3 Taal 1F en 1S: po en so 1F: praktijkonderwijs 2F: mbo 1, 2, 3, vmbo 3F: mbo 4, havo 4F: vwo Rekenen 1F en 1S: po en so 1F: praktijkonderwijs 2F: mbo 1, 2, 3, vmbo 3F: mbo 4, havo, vwo Toewijzing onderwijstypen overheid

4 Spelregels Twee rijen deelnemers (twee teams) De twee voorsten krijgen een vraag of discussiepunt Na de beurt achteraan aansluiten 4

5 Taal 1 Wanneer een docent aan het einde van het basisonderwijs de begrippen ‘paragraaf’, ‘moedertaal’ en ‘verkleinwoord’ gebruikt, moeten leerlingen begrijpen waar het over gaat. Juist of onjuist? 5

6 Taal 2 In de referentieniveaus wordt het domein mondelinge taalvaardigheid onderverdeeld in drie subdomeinen. Welke subdomeinen zijn dat? 6

7 Taal 3 Op niveau 1F moeten leerlingen vragen naar aanleiding van hun spreekbeurt spontaan en vloeiend kunnen beantwoorden. Juist of onjuist? 7

8 Taal 4 Hoeveel procent van de basisschoolleerlingen zegt nooit een boek te lezen? 7% 13% 20% 8

9 Taal 5 Leerlingen eind vmbo-bb krijgen de opdracht een gedetailleerde klachtenbrief te schrijven over een nieuw gekocht paar schoenen dat stuk is, waarin ze beargumenteren waarom ze vinden dat ze onjuist behandeld zijn. Is dit een passende taak op niveau 2F? 9

10 DUEL De fouten die leerlingen bij spelling maken, komen voort uit slordigheid. 10

11 Rekenen 1 Het bedrijf waar de vader van Tobias werkt, heeft het afgelopen jaar een verlies van 0,85 miljoen euro geleden. Schrijf 0,85 miljoen in cijfers. Deze opdracht is voorgelegd in 2004 aan leerlingen basisonderwijs eind groep 8. Hoeveel procent van de leerlingen kon deze opgave correct maken? 10 25 50 75 90 11

12 Rekenen 2 Op het niveau van 3F moeten leerlingen kunnen omgaan met negatieve getallen (ook breuken en decimale getallen). Op het niveau van 2F hoeven ze dat niet te kunnen. Juist of onjuist? 12

13 Rekenen 3 Annemarie gaat op de vloer van haar woonkamer tapijttegels leggen. Onder alle tegels moet een ondertapijt komen. Met 1 rol ondertapijt kan 15 vierkante meter vloer bedekt worden. Laat met een berekening zien hoeveel rollen ondertapijt Annemarie voor haar woonkamer minimaal nodig heeft. Bij welk niveau past deze opgave? 13

14 Rekenen 4 De meester koopt 30 repen voor de leerlingen in de klas. Hij betaalt 2 euro voor een pakje met 5 repen. Hoeveel euro moet hij dan in totaal betalen? (keuze uit 10, 12, 75, 300, 600). Hoeveel leerlingen eind groep 8 beheersten deze opgave in 2004 goed? Minder dan 10%, tussen 10 en 15%, tussen 15 en 50%, tussen 50 en 90%, meer dan 90% 14

15 Rekenen 5 Bakker Bart heeft de prijs van zijn koekjes verhoogd met 10%. Na een poos merkt hij dat er nu minder koekjes worden verkocht, dus verlaagt hij de prijs weer met 10%. Kosten de koekjes nu evenveel als voor de prijsverhoging? Leg je antwoord uit. Welk niveau? 2F3F2S3S 15

16 DUEL Docenten in het voortgezet onderwijs weten voldoende van het rekenonderwijs in het basisonderwijs om daarop voort te kunnen bouwen. 16

17 Taal 6 Leerlingen eind groep 8 krijgen de opdracht een brief te schrijven aan de gemeente met de vraag om nieuwe speeltoestellen in de buurt en daarin te verwoorden waarom ze die willen. Is dit een passende opdracht op niveau 1F? 17

18 Taal 7 Wat is taalgericht vakonderwijs? 18

19 Taal 8 Aan het eind van groep 8 (1F) moeten de leerlingen de afbreekregels beheersen (ver-trou-wen of ver-trouw-en). Juist of onjuist? 19

20 Taal 9 Op niveau 1F moeten leerlingen het voltooid deelwoord verhuist / verhuisd correct gebruiken. Juist of onjuist? 20

21 Taal 10 Geef aan welke tekst representatief is voor welk niveau: A. Jan Terlouw, Oorlogswinter B. Edward van de Vendel, Betrap me C. Tommy Wieringa, Joe Speedboot D. Renate Dorrestein, Verborgen gebreken 21

22 DUEL Hanteren van fundamentele doelen en streefdoelen leidt tot toetsgericht onderwijzen en dat is funest voor het leren. 22

23 Rekenen 6 Bij rekenen wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten “weten”. Deze komen bij elk subdomein terug. Welke drie zijn dit? 23

24 Rekenen 7 Leerlingen moeten op niveau 1F eenvoudige gegevens kunnen aflezen uit tabellen, grafieken en diagrammen, maar ze hoeven er geen berekeningen mee uit te kunnen voeren. Juist of onjuist? 24

25 Rekenen 8 Patrick koopt een trui van € 90,-- en krijgt 50% korting. Hoeveel moet hij betalen? Deze opgave is in 2004 voorgelegd aan leerlingen eind groep 8. Hoeveel procent beheerste deze opgave goed? A 30% B 50%C 75% D 90% 25

26 Rekenen 9 Op niveau 1F moeten leerlingen kunnen optellen en aftrekken met eenvoudige breuken, in een betekenisvolle situatie. Ze hoeven geen kale breukopgaven te kunnen uitrekenen. Juist of onjuist? 26

27 Rekenen 10 0,004 = 4 x 10- Welk niveau? A 2F B 2S C 3F D 3S 27


Download ppt "SPEL REFERENTIENIVEAUS Jaco Bron November 2012. Referentieniveaus zijn beschrijvingen van gewenste beheersingsniveaus van basiskennis en vaardigheden."

Verwante presentaties


Ads door Google