De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kom verder. Saxion. Spelbegeleiding bij kleuters Diny van der Aalsvoort.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kom verder. Saxion. Spelbegeleiding bij kleuters Diny van der Aalsvoort."— Transcript van de presentatie:

1 Kom verder. Saxion. Spelbegeleiding bij kleuters Diny van der Aalsvoort

2 Kom verder. Saxion. Inhoud van de workshop Wat is spel? Workshopdeel 1 Het transactionele model: de spil van denken over en handelen bij spel Opvattingen over spel: het videoclips project Workshopdeel 2 Onderwijsvisies Spelbegeleiding

3 Kom verder. Saxion.

4

5 Kenmerken van spel - doel in zichzelf - plezier, betrokkenheid - vrijwillige activiteit: spelende wil het zelf zo - eigen regels gelden, flexibiliteit

6 Kom verder. Saxion.

7 Wat is spel volgens theoretici? Dewey: groeimogelijkheden aftasten Piaget: tussen werkelijkheid en eigen wensen handelen Vygotsky: eigen regels stellen en verkennen wat er dan gebeurt Huizinga: spel heeft een functie in Onze cultuur

8 Kom verder. Saxion. Rol van de leraar bij spel Het kind nabij zijn Ontwikkeling in kaart brengen Ontwikkeling stimuleren

9 Kom verder. Saxion. Spelcategorieën sensopathisch/sensomotorisch: lijfelijke ervaring hanterend: gekoppeld aan doel van materiaal esthetisch: ervaren van schoonheid, balans verbeeldend: werkelijkheid naar eigen hand zetten

10 Kom verder. Saxion. Inhoud van de workshop Wat is spel? Workshopdeel 1 Het transactionele model: de spil van denken over en handelen bij spel Opvattingen over spel: het videoclips project Workshopdeel 2 Onderwijsvisies Spelbegeleiding

11 Kom verder. Saxion. Leraar24: vve

12 Kom verder. Saxion. Workshop deel 1 Overleg met degene die naast u zit: Spreekt deze indeling in spel u aan? Ja want… Nee want…

13 Kom verder. Saxion. Knopendoos

14 Kom verder. Saxion. Spelen bij een doos met knopen Pramling en Pramling (2010): –leidster op zacht kleedje, bak met knopen, bakjes met deksels. –groepje van twee tot drie peuters erbij in de leeftijd van1,8 tot 3,6 jaar. –Wat gebeurt er? Welk spel ontstaat? Kind handelt, leidster benoemt, lokt soms uit, reageert op vraag of op knoop die ze krijgt. sensopathisch spel: voelen aan de knopen, geluiden maken hanterend spel: knopen oppakken, in bakje doen en er weer uit, laten rollen esthetisch spel: dezelfde vormen bij elkaar verbeeldend spel: knopen staan voor iets anders, zoals ijsje, drinken, hoedje, vliegtuig

15 Kom verder. Saxion. Inhoud van de workshop Wat is spel? Workshopdeel 1 Het transactionele model: de spil van denken over en handelen bij spel Opvattingen over spel: het videoclips project Workshopdeel 2 Onderwijsvisies Spelbegeleiding

16 Kom verder. Saxion. Spel vanuit het transactionele ontwikkelings- model: 1 omgeving omstandigheden spelende

17 Kom verder. Saxion. Spel vanuit het transactionele ontwikkelings- model: 2 Spel ontwikkelt zich onder invloed van kind- en omgevingskenmerken (Sroufe, Egeland, Carlson & Colllins, 2005). Er is interactie tussen aangeboren eigenschappen van het kind, en het zich ontwikkelende kind bij deze ouders in dit gezin, deze familie, deze buurt et cetera.

18 Kom verder. Saxion. Spel vanuit het transactionele ontwikkelings- model: 3 Spel houdt in dat het kind actief is gegeven zijn ontwikkelingsniveau. Naarmate het kind ruimte heeft om te oefenen in de domeinen wordt de ontwikkeling daarvan bevorderd. De relatie tussen leren en latere schoolse vorderingen is indirect.

19 Kom verder. Saxion. Inhoud van de workshop Wat is spel? Workshopdeel 1 Het transactionele model: de spil van denken over en handelen bij spel Opvattingen over spel: het videoclips project Workshopdeel 2 Onderwijsvisies Spelbegeleiding

20 Kom verder. Saxion. Videoclipsonderzoek Aanleiding in 2008: –aandacht voor ontluikend leren gaat ten kosten van spel –ook buiten school minder ruimte en tijd voor spel –opvattingen over spel en het belang van spel is van invloed op gelegenheid voor spel

21 Kom verder. Saxion. Hoe denken (toekomstige) professionals over spel? We vroegen het aan: professionals: leraren, pedagogisch medewerkers en kinderwerkers (n = 100) toekomstige professionals: studenten van Hogeschool Utrecht en ROC (n = 178) professionals en studenten uit Duitsland, Engeland en Finland.

22 Kom verder. Saxion. Respondenten

23 Kom verder. Saxion. vier videofragmenten Nederlandse keuken Japanse keuken Duitse keuken Japanse trampoline –korte vragenlijst per clip Methode

24 Kom verder. Saxion.

25 Inhoud van de workshop Wat is spel? Workshopdeel 1 Het transactionele model: de spil van denken over en handelen bij spel Opvattingen over spel: het videoclips project Workshopdeel 2 Onderwijsvisies Spelbegeleiding

26 Kom verder. Saxion. Vragenlijst 1.Wat is uw indruk van het fragment dat u net bekeken heeft? 2.Zou u dit spel noemen? Leg uit waarom. 3.Bent u van mening dat deze activiteit ontwikkeling stimuleert? Leg uit waarom. 4.Ziet u manieren om deze situatie te verbeteren? Leg uit waarom.

27 Kom verder. Saxion. Workshop deel 2 U kijkt naar de videoclip van het Japanse keukentje en beantwoordt voor uzelf de vier vragen. Daarna pas praten we erover na: uw eigen gedachten staan de eerste 10 minuten voorop.

28 Kom verder. Saxion. Data analyse Verschillende manieren denkbaar om data te analyseren Antwoorden op de vragen geanalyseerd op de elementen ‘leraar’, ‘kind’, ‘groep kinderen’ en ‘context’.

29 Kom verder. Saxion. Gemiddelde score over alle respondenten heen

30 Kom verder. Saxion. Gemiddelde scores van sbao en bao leraren

31 Kom verder. Saxion. Inhoud van de workshop Wat is spel? Workshopdeel 1 Het transactionele model: de spil van denken over en handelen bij spel Opvattingen over spel: het videoclips project Workshopdeel 2 Onderwijsvisies Spelbegeleiding

32 Kom verder. Saxion. Onderwijsvisies op spel Ontwikkelingsgericht Ervaringsgericht Reggio Emilia

33 Kom verder. Saxion. Ontwikkelingsgericht onderwijs Kinderen zijn ontwikkelbaar en onderwijsbaar. Door haar omgang met het kind en door een geschikte en uitdagende leeromgeving te creëren, speelt de leraar een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Zij biedt activiteiten aan: -betekenisvol voor kinderen -via spel spreekt een kind de eigen zone van de naaste ontwikkeling aan -via begeleiding spreekt de leraar de zone van de naaste ontwikkeling aan.

34 Kom verder. Saxion. Ervaringsgericht onderwijs Het vrije initiatief: beoogt het verhogen van de betrokkenheid. Milieuverrijking: een klas - en schoolomgeving met voor kinderen interessante en uitdagende materialen en activiteiten. Ervaringsgerichte dialoog: voor een goede relatie met de kinderen om hen zo goed mogelijk te begrijpen en te begeleiden.

35 Kom verder. Saxion. Ervaringsgericht onderwijs: 2 -sfeer en relatie: je als kind veilig en geaccepteerd voelen -aanpassing aan het niveau: als kind de uitdaging voor activiteiten voelen - werkelijkheidsnabij: activiteiten die raken aan de leef- en beleef-wereld van de kinderen -activiteit: meerdere mogelijkheden want rust en activiteit hoeven elkaar niet in de weg te staan -vrij initiatief: kinderen spreken dan hun ontwikkelingspotentieel aan

36 Kom verder. Saxion. Reggio Emilia: 1 In deze pedagogiek ligt de nadruk op wat kinderen kunnen: een filosofische benadering van het kind tot zes jaar. Uitgangspunt: het kind is uniek, leergierig en creatief en wil graag communiceren, zowel met andere kinderen als met de groepsleiding. Het draait om luisteren in plaats van vertellen: je bestudeert het kind (luistert) en past je programma aan zijn vraag aan. Opvoeding komt tot stand in wisselwerking met de omgeving: de andere kinderen, de volwassenen, de ruimte en materialen.

37 Kom verder. Saxion. Inhoud van de workshop Wat is spel? Workshopdeel 1 Het transactionele model: de spil van denken over en handelen bij spel Opvattingen over spel: het videoclips project Workshopdeel 2 Onderwijsvisies Spelbegeleiding

38 Kom verder. Saxion. Spel begeleiden Kun je spel begeleiden als kinderen zelf tot spel moeten komen? Mijn standpunt is dat spel een didactisch middel kan zijn. Het besef van deze keuze is dat het kind dat wat jij als spel bedoelt, mogelijk niet als zodanig ervaart. Zie dit onder ogen….

39 Kom verder. Saxion. Rol van de leraar bij spel Het kind nabij zijn Ontwikkeling in kaart brengen Ontwikkeling stimuleren

40 Kom verder. Saxion. Spel als didactisch middel De leerkracht leidt maar volgt ook als er sprake is van spel (sustained shared thinking): spelen en ontwikkeling bevorderend communiceren (Basisontwikkeling, E.G.O., Reggio Emilia) De leerkracht is gelijkwaardig: het is een open activiteit (co-constructie): spelen is een gezamenlijke activiteit met een open einde (E.G.O., Reggio Emilia). De leerkracht initieert spel en zet dit in als didactisch middel tijdens lessen (flow ervaren om niet).

41 Kom verder. Saxion. Spelinterventie Speltraining: exploratiedrang bevorderen bij kinderen met problemen. Je reikt activiteiten aan Spelstimulering: spel op hoger niveau uitlokken bij kinderen met problemen. Je daagt kinderen uit Spelbegeleiding: via spel ervaringen verwerken waar het kind mee zit. Je speelt mee Speltherapie: psychotherapie om emotionele problemen op te lossen.

42 Kom verder. Saxion. Inhoud van de workshop Wat is spel? Het transactionele model: de spil van denken over en handelen bij spel Opvattingen over spel: het videoclips project Onderwijsvisies Spelbegeleiding Vragen


Download ppt "Kom verder. Saxion. Spelbegeleiding bij kleuters Diny van der Aalsvoort."

Verwante presentaties


Ads door Google