De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Masterclass 9-6-’11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Masterclass 9-6-’11."— Transcript van de presentatie:

1 Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Masterclass 9-6-’11

2 Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Missie en visie BJZ beschermt in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgt ervoor dat zij de juiste hulp krijgen. BJZ positioneert zich in de tweede lijn van zorg. Pas als de lichte vormen van hulp, bijvoorbeeld via Centrum voor Jeugd en Gezin of via het Algemeen Maatschappelijk Werk, niet toereikend zijn, komt BJZ in beeld. Doelgroep: kinderen van 0 tot 18 jaar (met een uitloop naar 23 jaar) en hun ouders/verzorgers met ernstige en complexe opgroei- en opvoedingsproblemen BJZ is de voordeur naar alle vormen van geïndiceerde jeugdzorg.

3 Sectoren binnen BJZ Toegang (vrijwillige hulpverlening) AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) SEZ (Spoed Eisende Zorg) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Kindertelefoon

4 Cliënten 2010 Regio’sEhv/KmpHlm/Peel CliëntenFteCliëntenFte TOEGANGIndicaties476 34 20814 Zorgmeldingen520161 Ketencoördinatie460260 Aanvraag raadsonderzoeken 10484 AWBZ PGB939123606 AMKAdvies921 Team Helmond 37410 Consult520161 Onderzoek460260 SEZ, provin- ciaal, sub- teamHelmond Crisisinterventie en inzetten benodigde zorg 60 vrijwillig 26 Maatregel Samen met Helmond 5,5 34 vrijwillig 7 maatregel Samen met Eindhoven 5,5 BJZ Eindhoven en Helmond helpen in Zuidoost-Brabant samen 2.500 kinderen. In het totaal zijn er 46.300 jeugdigen tot 18 jaar in de regio.

5 Aanmeldteam Iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur voor: Consultatie –Informatie en advies –Aansluittaken voorliggend veld Aanmelding en acceptatie Schriftelijke verwijzing

6 Zorgmeldteam Zorgmeldingen door particulieren of door professionals Bij ernstige zorgen over een kind Geen motivatie bij gezin voor hulpverlening Melder bespreekt van tevoren melding met de ouders/kind (is dus niet anoniem) Vooroverleg mogelijk Schriftelijk/ digitaal bij de aanmelddienst

7 Team casemanagement Richt zich op complexe opgroei- en opvoedproblematiek (Jeugdhulpverlening) Analyseren van de problematiek Vaststellen van de benodigde zorg dmv indicatiebesluit Volgen en toetsen van de ingezette zorg Ketencoordinatie (Zorg voor Jeugd)

8 GGZ-team Richt zich op complexe opgroei- en opvoedproblematiek (AWBZ) Richt zich op kinderen/jongeren met een psychiatrische diagnose Analyseren van de problematiek Vaststellen van de benodigde zorg dmv indicatiebesluit Zonodig volgen en toetsen van de ingezette zorg Ketencoordinatie (Zorg voor Jeugd)

9 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Voor alle vermoedens van kindermishandeling Voor professionals of mensen uit privéomgeving Geeft advies over passende aanpak Doet onderzoek na melding Bij kindermishandeling: verwijzing naar hulp of naar Raad voor de Kinderbescherming Afspraken over anonimiteit bij melding Bevoegdheid tot opvragen informatie zonder toestemming van ouders

10 Spoedeisende zorg (SEZ) Bij crisis 7 x 24 uur Voor alle sectoren van BJZ Crisis: als voor veiligheid kind of omgeving direct ingrijpen nodig is Crisisinterventie ter plaatse (zonodig) binnen 2 uur Binnen 24 uur: aanbod vervolghulp Samenwerking met zorgaanbieders, MEE en GGZ Aanmelding bij voorkeur via professionals

11 Beslismomenten FaseBeslismoment Aanmelding en acceptatie1.Aanmelding en acceptatie Indicatietraject2. Analyse 3. Opstellen diagnostisch beeld 4. Opstellen SMART-doelen 5. Vaststellen benodigde zorg 6. Opstellen (ontwerp)indicatiebesluit Hulpverleningstraject (door zorgaanbieder) 7. Opstellen plan 8. Uitvoering 9. Evaluatie

12 VRAGEN?


Download ppt "Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Masterclass 9-6-’11."

Verwante presentaties


Ads door Google