De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introavonden: Wat voor soort kerk is de Avond 2 onze traditie en onze missie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introavonden: Wat voor soort kerk is de Avond 2 onze traditie en onze missie."— Transcript van de presentatie:

1 Introavonden: Wat voor soort kerk is de Avond 2 onze traditie en onze missie

2 Opening Lezen 1 Petrus : 7-10 Gebed

3 Opening Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt talvan zonden. 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.

4 Wat voor kerk is de Ichthuskerk 1) De boodschap waar wij voor gaan 2) Onze traditie en onze missie 3) Hoe zijn wij georganiseerd

5 De boodschap waar wij voor gaan Korte herhaling avond 1 De Ichthuskerk is een kerk, die radicaal vanuit de genade van Jezus Christus wil leven. Niet wat jij doet, maar wat Hij gedaan heeft Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven én meer geaccepteerd en bemind dat je ooit hebt durven hopen.

6 De boodschap waar wij voor gaan Korte herhaling avond 1 De Ichthuskerk is een kerk, die radicaal vanuit de genade van Jezus Christus wil leven. leven van genade relativisme wetticisme

7 De traditie waar wij in staan Korte herhaling avond 1 De Ichthuskerk is een kerk, die heel Gods Woord als gezaghebbend aanvaardt. schepping herschepping zonde

8 De boodschap waar wij voor gaan Korte herhaling avond 1 De Ichthuskerk is een kerk, die heel Gods Woord als gezaghebbend aanvaardt. Goede schepping - Val in Zonde Israël Jezus Kerk Nieuwe hemel en aarde Vragen, reacties?

9 De traditie waar wij in staan ongedeelde kerk oosters orthodoxe kerk westerse kerk (Rome) Rooms Katholiek Protes- tants Dopers Even een stukje kerkgeschiedenis 1054 1517

10 De traditie waar wij in staan Protestants Gereformeerd (Calvinistisch) Ned. Herv. KerkGeref.kerk Evangelisch C GKVG NGNG K PKN K Even een stukje kerkgeschiedenis 1517 1834 1886 /92 1944 1967 2004 LUTHERSLUTHERS

11 De traditie waar wij in staan Rooms katholiekProtestantsDopers KERN Bijbel Genade Kerk Doop Wereld Typering van stromingen SacramentWoord Geest Bijbel en traditie Sola scriptura Bijbel/ingeving Genade en goede werken Sola Gratia Genade en vrije keus Wereldkerk (Paus) Kerken in een verband Vrije kerken Geeft genade Teken verbond Teken van geloof Natuur en genade Deze wereld voor God Geestelijk<> werelds

12 De traditie waar wij in staan Geloofsbelijdenissen De drie oecumenische belijdenissen: Apostolische geloofsbelijdenis Geloofsbelijdenis van Nicea Geloofsbelijdenis van Athenasius (Drie-eenheid) De drie geferormeerde belijdenissen: De Heidelbergse Catechismus De Apostolische geloofsbelijdenis De Dordtse Leerregels (Uitverkiezing)

13 De missie waar wij voor gaan Als je twee kernwoorden mag noemen, die in onze missie zouden moeten staan, welke zouden dat zijn?

14 De missie waar wij voor gaan De Ichthusgemeente is een hechte, open en biddende gemeenschap, levend uit genade en het rijke evangelie. We helpen elkaar Jezus na te volgen in een radicaal christelijke levensstijl. Hij is ons grote voorbeeld. Hierdoor gedreven gaan wij er op uit om als discipel in woord en daad Jezus liefde uit te stralen in de samenleving. Zondags komen wij samen om God te ontmoeten. Door de weeks zijn wij verenigd in de kringen.

15 De missie waar wij voor gaan De Ichthusgemeente is een hechte, open en biddende gemeenschap, levend uit genade en het rijke evangelie. We helpen elkaar Jezus na te volgen in een radicaal christelijke levensstijl. Hij is ons grote voorbeeld. Hierdoor gedreven gaan wij er op uit om als discipel in woord en daad Jezus liefde uit te stralen in de samenleving. Zondags komen wij samen om God te ontmoeten. Door de weeks zijn wij verenigd in de kringen.

16 De missie waar wij voor gaan De Ichthusgemeente is een hechte, open en biddende gemeenschap, levend uit genade en het rijke evangelie. We helpen elkaar Jezus na te volgen in een radicaal christelijke levensstijl. Hij is ons grote voorbeeld. Hierdoor gedreven gaan wij er op uit om als discipel in woord en daad Jezus liefde uit te stralen in de samenleving. Zondags komen wij samen om God te ontmoeten. Door de weeks zijn wij verenigd in de kringen.

17 De missie waar wij voor gaan De Ichthusgemeente is een hechte, open en biddende gemeenschap, levend uit genade en het rijke evangelie. We helpen elkaar Jezus na te volgen in een radicaal christelijke levensstijl. Hij is ons grote voorbeeld. Hierdoor gedreven gaan wij er op uit om als discipel in woord en daad Jezus liefde uit te stralen in de samenleving. Zondags komen wij samen om God te ontmoeten. Door de weeks zijn wij verenigd in de kringen.

18 De missie waar wij voor gaan De Ichthusgemeente is een hechte, open en biddende gemeenschap, levend uit genade en het rijke evangelie. We helpen elkaar Jezus na te volgen in een radicaal christelijke levensstijl. Hij is ons grote voorbeeld. Hierdoor gedreven gaan wij er op uit om als discipel in woord en daad Jezus liefde uit te stralen in de samenleving. Zondags komen wij samen om God te ontmoeten. Door de weeks zijn wij verenigd in de kringen.

19 De missie waar wij voor gaan De Ichthusgemeente is een hechte, open en biddende gemeenschap, levend uit genade en het rijke evangelie. We helpen elkaar Jezus na te volgen in een radicaal christelijke levensstijl. Hij is ons grote voorbeeld. Hierdoor gedreven gaan wij er op uit om als discipel in woord en daad Jezus liefde uit te stralen in de samenleving. Zondags komen wij samen om God te ontmoeten. Door de weeks zijn wij verenigd in de kringen.

20 De missie waar wij voor gaan Wat vragen wij van leden: de bereidheid om Jezus te volgen als Heer wekelijks kerkbezoek + deelname in kringen bereidheid gaven en capaciteiten in te zetten voor de gemeente en voor het zichtbaar maken van de christelijke boodschap in de stad. bereidheid de gemeente financiëel te steunen

21 Zie ook: - www.ichthuskerkdenhaag.nl - like ons op FB - Twitter: @jasklap


Download ppt "Introavonden: Wat voor soort kerk is de Avond 2 onze traditie en onze missie."

Verwante presentaties


Ads door Google