De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De OER Planning van het traject. Wat is een OER? Een manier om: Studenten en anderen te informeren Onderwijs en examens te plannen Te sturen vanuit Missie,

Verwante presentaties


Presentatie over: "De OER Planning van het traject. Wat is een OER? Een manier om: Studenten en anderen te informeren Onderwijs en examens te plannen Te sturen vanuit Missie,"— Transcript van de presentatie:

1 De OER Planning van het traject

2 Wat is een OER? Een manier om: Studenten en anderen te informeren Onderwijs en examens te plannen Te sturen vanuit Missie, Koers, Visie, processen van het ROC Nijmegen Ons te verantwoorden naar studenten, bedrijven, Inspectie Om kwaliteit te borgen

3 De OER: Hoe doen we het? Een OER wordt opgesteld door: De teammanager? De examendeskundige van het team? De docenten van de opleiding? De secretaresse van het team? Wie controleert en beheert de OER? Inhoud compleet & correct? Inhoud vastgesteld door examencommissie? Versiebeheer?

4 Volgen  Sturen Lesmethode Leerstof Lessen en BPV Onderwijsplan Rooster Toetsen en toetsrooster En dan examen doen! Eén Crebo, één OER Eisen uit het KD Generieke eisen (T & R, L&B) Landelijke – ROC-brede eisen Diplomaeisen en zak-/slaagregeling Examenplan  examendossier En dan een onderwijsplan!

5 Gewenst proces Borging via digitaal proces Opleiding  (Sub)Examencommissie  Examenbureau Mogelijkheden voor informatie, sturing, planning en verantwoording Aansluiting bij andere ROC-ontwikkelingen, zoals Standaardisering in processen (één examenbureau) Eén Crebo, één OER Trajectplanner en Studentenportal Aansluiting bij flexibilisering en individualisering Slimme manier van invullen van de OER

6 Passend kwalificatiedossier (bv. 2010 of 2011, Colo) Student (TP  DA - Onderwijsovereenkomst) Onderwijsprogramma in Trajectplanner Examendossier in Trajectplanner Diploma, certificaat, waarderingslijst, resultaatoverzicht of schoolverklaring (TP, PS, SA) Onderwijstijd (planning) (Trajectplanner) Formulieren (  Examenbureau) Examenreglement en Begrippenlijst Gewenste koppelingen

7 Rapportagetool in Trajectplanner A Algemene informatie Crebo, Opleidingnaam, Leerweg, Cohort, variant, KD Looptijd, vaststelling BOnderwijsprogramma en onderwijsregeling KT, WP, CP’s Niveaus Taal & Rekenen, MVT, L&B Verdeling school / praktijk per onderwijsperiode/blok Planning Onderwijstijd CExamenregeling en Examendossier (examenplannen) D Examenreglement Format digitale OER

8 Schema’s met kerntaken, werkprocessen en competenties, uit KD Certificeerbare eenheden, wettelijke beroepsvereisten, branche-eisen Invulling van de vrije ruimte? Uitwerking in onderwijseenheden in Trajectplanner NB: ROC Nijmegen kent geen uniform onderwijsmodel Onderwijsregeling

9 Diploma-eisen Zak-/Slaagregeling Examenplannen: -Voorwaarden voor deelname aan examen -Dekking: kerntaken, werkprocessen, competenties (mix) -Taal en Rekenen (vanaf 2010) -MTV -LLB (KD 2010) of L en B (KD 2011) (Stukjes uit) Examenreglement NB: ROC Nijmegen kent geen uniform examenmodel (of bijvoorbeeld voortgangsregeling of herkansingsregeling) Examenregeling

10 Aanmaken onderwijseenheden met toetsen Aanmaken examenplannen in examendossier Dekking examentoetsen beroepseisen: koppeling met KT, WP en CP’s.  Eerst in concept door OER-bouwer  Goedkeuring (vaststelling) op niveau examendeskundige door Examencommissie van opleiding  Definitieve vaststelling: geen wijziging mogelijk van OER in Trajectplanner In Trajectplanner


Download ppt "De OER Planning van het traject. Wat is een OER? Een manier om: Studenten en anderen te informeren Onderwijs en examens te plannen Te sturen vanuit Missie,"

Verwante presentaties


Ads door Google