De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INHOUDSOPGAVE  Glossary  Algemene zaken  Virtuele case 1: workshops in Stadsregio Rotterdam  Onderbouwing keuze  Script Workshop 1: contextualiseren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INHOUDSOPGAVE  Glossary  Algemene zaken  Virtuele case 1: workshops in Stadsregio Rotterdam  Onderbouwing keuze  Script Workshop 1: contextualiseren."— Transcript van de presentatie:

1 INHOUDSOPGAVE  Glossary  Algemene zaken  Virtuele case 1: workshops in Stadsregio Rotterdam  Onderbouwing keuze  Script Workshop 1: contextualiseren van Urban Strategy  Script Workshop 2: strategievorming ondersteunen  Toekomstige cases

2 Glossary  Case: Inhoudelijke / ruimtelijke casus waaraan in één of meerdere bijeenkomsten (workshops) gewerkt wordt met een groep participanten  Workshop: Eén bijeenkomst waarin participanten op een actieve wijze aan een vraagstuk werken, onderdeel van een case  Contextualiseren: In samenspraak met de participanten formuleren van (breed gedragen) functionele eisen aan de informatie gegeven de context voor een volgende bijeenkomst.  Contextueel scenario: een tekstuele omschrijving van een richting waarin het onderwerp van studie zich in de toekomst kan ontwikkelen gegeven verschillende aannamen  Ruimtelijk scenario: een ruimtelijke vertaling van een contextueel scenario. In het ruimtelijke scenario zijn de effecten van de ontwikkelingen voorzien in een contextueel scenario op het ruimtegebruik in een bepaald gebied berekend en ingetekend. Het ruimtelijke scenario kan gezien worden als een kaart van een mogelijke toekomst gegeven een contextueel scenario.  Praatplaat: de praatplaat is een collectie van ruimtelijke scenarios (we gaan nu uit van 4) die ontwikkelingen visualiseren voor vier extremen op assenstelsel dat extremen op twee inhoudelijke themas afdekt.

3 Algemene zaken: Doelen 1.Klimaat adaptatie strategieën (deelnemers) 2.Input voor ontwikkeling US climate proof (“in-the-flow ontwikkeling“, MPS) 3.Inzicht in bruikbaarheid van informatie 4.Inzicht en context-ric testen van procesheuristieken van kennis toepassing

4 Algemene zaken  Toepassen, testen en verbeteren van inzichten (P1, P2, P3)  Driehoek Niels (UU), Ralph (TNO) en Marco (UvA) direct betrokken bij opzet van workshops  Concrete organisatie door TNO  P1 en P2 leveren inhoudelijke inzichten aan  P3 en P4 leveren procesmatige inzichten aan

5 VIRTUELE CASE 1: STADSREGIO ROTTERDAM  Stadsregio niveau vangt breedte van micro-klimaat  Stadsregio niveau is benaderbare structuur (itt zuidvleugel)  Data zijn bijna volledig aanwezig in US  Detailniveau voldoende voor US analyse  Beleidsmakers zijn bekend (gecharmeerd) van het instrument  Klimaat in stad staat hoog op de agenda (Clinton city) (http://klimaatagenda.stadsregio.nl/#pagina=849)http://klimaatagenda.stadsregio.nl/#pagina=849 Vraag: is dit problematisch in kader van DBR?

6 VIRTUELE CASE 1: STADSREGIO ROTTERDAM  Eind 2010 (bv. pilot met studenten)  Vooraf afkadering (onderwerp, instrument) bespreken (aansluiten op concreet vraagstuk; bv. verdichtingsopgave)  Aantal workshops: minimaal 2 per case  Workshop (1): contextualiseren van Urban Strategy  Workshop(2): uitvoeren (strategievorming) Vraag: kunnen we mogelijke onderwerpen inkaderen?

7 VIRTUELE CASE 1: STADSREGIO ROTTERDAM Inzoomen: 1. vooraf obv vraagstuk ; 2. in workshop nav ruimtelijke scenarios

8 STADSREGIO ROTTERDAM (WORKSHOP 1)  Doel 1: Contextualiseren van Urban Strategy. Balans tussen wat wil men en wat kunnen wij.  Doel 2: Kennismaking met elkaar en US: deelnemers krijgen eerste indruk van US en andere deeln  Doel 3: Consensus bereiken over de probleemstelling voor ws2 en aard van gehoopte uitkomsten  Wie: De deelnemers aan workshop 2. Beleidsmakers van verschillende relevante domeinen (RO, VV, EZ, Milieu)  Voorbereiden: Ralph, Marco, Niels  Concrete organisatie: TNO

9 STADSREGIO ROTTERDAM (WORKSHOP 1)  Script:  Ontmoeten / kennismakingsronde  Gezamenlijke definitie (heldere, gedragen) probleemstelling - Binnen vraagstuk en mogelijkheden - Korte discussie over precieze probleemstelling  Gezamenlijke definitie van (heldere, gedragen) missie statement - Afspraken over doel/uitkomst van workshops voor planners /wat wil iedereen eruit halen  Selectie van scenarios (input voor ontwerp) - Rotterdam 2040: omgevingsscenarios: Input voor ontwerpen - Binnen mogelijkheden van P1/P2 (op dat moment) - Welke indicator(en) wil men zien? - Hoe moeten ze er uit zien: lay out?

10 Groei temp hoog Groei temp laag Socio-economisch laag Socio-economisch hoog VOORBEELD VAN PRAATPLAAT Van tevoren worden contextuele scenarios (WLO, KNMI) vertaald in ruimtelijke scenarios (kaarten / datasets) (P4) Ruimtelijke scenarios worden doorgerekend op allerlei relevante indicatoren (TNO en P1/P2) In WS1 bepalen deelnemers welke indicator er als input wordt gebruikt in WS2 en hoe deze eruit moet zien

11 STADSREGIO ROTTERDAM (WORKSHOP 1)  Script:  Selectie parameters voor ontwerpen - Aan welke knoppen willen/kunnen participanten draaien? - Binnen mogelijkheden van US/P1/P2 (op dat moment)  Selectie indicatoren voor effecten - Binnen vraagstuk en mogelijkheden US/P1/P2 - Discussie/stickersessie: bv. select 5 van 8 mogelijke indicatoren - Afspraken lay-out indicatoren  Uitkomst: (1) Functionele eisen Aangepaste US Climate Proof voor workshop 2, (2) Constructieve kennismaking planners met US en elkaar en (3) Consensus over de probleemstelling, missie statement ws2 SCRIPT

12 Stickersessie (input voor discussie) VRAAG: Drukke agenda WS1?

13 STADSREGIO ROTTERDAM (WORKSHOP 2)  Doel: Klimaat adaptatie strategievorming - Social learning over relatie ruimtelijke inrichting, microklimaat en mobiliteitsgedrag en beinvloeding ervan (effect, gevolg, handelen)  Wie: beleidsmakers uit verschillende domeinen (ro, vv, economie, ez, milieu) en verschillende instanties binnen stadsregio en stadsregio overstijgend. Genoeg om te ontwerpen in 2 groepen  Voorbereiden: Ralph, Marco, Niels  Concrete organisatie: TNO

14 STADSREGIO ROTTERDAM (WORKSHOP 2)  Script:  Briefing - Kader (spelregels, herhaling vraagstuk en doelen)  Presentatie - Scenarios, parameters (knoppen), indicatoren  Analyse scenarios - adhv scenarios inzoomen op knelpunten en kansen (plenair) - obv discussie tussen de beleidsmakers Vraag: Keuze voor 1 scenario? Of scenarios behouden bij ontwerpen

15 STADSREGIO ROTTERDAM (WORKSHOP 2)  Script:  Strategieën (in 2 groepen?) - Maatregelen - Modelberekening - Effecten op indicatoren - Robuuste interventies (altijd …doen) & what if’s (als…dan…)  Nazorg:  Debriefing: Doelen gehaald?, output definieren  Communicatie naar (niet)deelnemers

16

17 VERDERE CASES (2011-2012) 1.Klimaat adaptatie strategievorming 2.Verbeteren bruikbaarheid US climate proof als PSS 3.Verdere implementatie van kennis uit P1/P2 4.Verdere testen van proces inzichten uit P3  Vier mogelijke opties (obv hoe goed het gaat):  Stadsregio Rotterdam 2 en 3 (PSS verbeteren)  Andere stadsregio’s (Amsterdam/Utrecht)  Andere soort deelnemers (stakeholders, politici, burgers)  Andere schaalniveaus  Beslissen na Case 1

18

19 Vragen?  Is de keuze voor stadsregio Rotterdam als studiegebied problematisch in kader van DBR?  Kunnen we een lijst maken van mogelijke onderwerpen en schalen?  Drukke agenda WS1?  Keuze voor 1 scenario? Of scenarios behouden bij ontwerpen?


Download ppt "INHOUDSOPGAVE  Glossary  Algemene zaken  Virtuele case 1: workshops in Stadsregio Rotterdam  Onderbouwing keuze  Script Workshop 1: contextualiseren."

Verwante presentaties


Ads door Google