De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tom Straeter en Pascal Belo Donderdag 27 maart 2014 Ondernemersplein Zeist.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tom Straeter en Pascal Belo Donderdag 27 maart 2014 Ondernemersplein Zeist."— Transcript van de presentatie:

1 Tom Straeter en Pascal Belo Donderdag 27 maart 2014 Ondernemersplein Zeist

2 Opzet Achtergrond oprichting Missie / taken Ondernemersplein Effecten, kritische succesfactoren en valkuilen Praktijkvoorbeelden

3 Achtergrond Behoefte bij ondernemers(verenigingen) Bewijs van goede dienst

4 Missie Ondernemersplein Het centrale aanspreekpunt voor Zeister ondernemers Wij staan garant voor het ontzorgen van ondernemers bij (gemeentelijke) vragen Wij geven snel en goed antwoord op vragen van ondernemers en doen dit kostenbewust Als betrouwbare partner zijn wij toegankelijk en benaderen wij ondernemers proactief waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat Wij stimuleren de zelfredzaamheid van ondernemers vanuit een open en gelijkwaardige relatie Wij zijn de herkenbare partner die graag bijdraagt aan de verbetering van het ondernemersklimaat in Zeist

5 Taken Accountmanagement Regievoering Vergunningverstrekking (niet-RO)

6 Effecten 1 aanspreekpunt voor ondernemers Binnen organisatie logische gesprekspartner / integrale dienstverlening Aanjager van discussies binnen de gemeente op basis van ontwikkelingen in de praktijk (bijv. webwinkels, detailhandel en horeca) Spin in het web Successen, bijv. ondernemers die: - zich hebben gevestigd in Zeist - een geschiktere locatie in Zeist gevonden hebben

7 Kritische succesfactoren Bekendheid en communicatie Kennis van ondernemer, eigen organisatie en andere partijen Gelijkwaardige en vanzelfsprekende gesprekspartner binnen en buiten organisatie Transparantie en reëel verwachtingspatroon Volharding en resultaten

8 Valkuilen/leerervaringen Te veel ingangen ondernemer Zorg voor focus, gevaar dat je overal bij betrokken raakt Management als geweten van de organisatie tijdig inschakelen Veel resultaten zijn niet direct zichtbaar Houd voldoende aandacht voor pro-actieve rol

9 Speerpunten Bedrijfsbezoeken intensiveren Beter gebruik aanwezige informatie / basisregistraties en koppelen aan kaarten (bijv. KvK data, vergunningen) Ontwikkeling gemeentelijke website en digitalisering (e-herkenning)

10 Casus Afvalinzameling Webwinkels Horeca: commerciële feesten bij paracommercie

11 Casus: Webwinkels Makelaar meldt zich met vraag of webwinkel (groot-/detailhandel) zich kan vestigen op bedrijventerrein Product: Tafeltennistafels, -batjes en - kleding voor (leden) sportverenigingen Op terrein is volumineuze detailhandel toegestaan In bestemmingsplannen wordt enkel onderscheid gemaakt tussen groot en (volumineuze) detailhandel Centrum is geen optie. Landelijke speler. 80% wordt online verkocht, 20% fysiek, waarbij meeste in bulk aan sportverenigingen Eerste reactie vanuit vergunningen negatief, gezien detailhandelsactiviteit

12 Vragen: Rol Ondernemersplein? Zo ja, welke? Welke partijen zijn nodig om tot een redelijke oplossing te komen? Hoe moet het proces worden ingestoken? Wat is de optimale uitkomst?

13 Casus: Afvalinzameling Gemeente factureert in april reinigingsheffing voor het gehele jaar Maar: Vanaf mei moeten ondernemers hun afvalinzameling zelf verzorgen, wanneer dit meer bedraagt dan het afval van een huishouden. Ondernemers kunnen het teveel betaalde geld terugvragen wanneer ze bezwaar maken en contract nieuwe afvalinzamelaar overleggen Centrummanagement reageert boos richting gemeente/OP

14 Vragen: Rol Ondernemersplein? Zo ja, welke? Welke partijen zijn nodig om tot een redelijke oplossing te komen? Hoe moet het proces worden ingestoken? Wat is de optimale uitkomst?

15 Casus: Paracommercie Sportvereniging vraagt of het een commercieel feest mag organiseren voor derden (niet-leden). In 2014 moet nieuwe Verordening Paracommercie opgesteld worden. Nu gedoogperiode. Bezwaar van plaatselijke horeca ondernemers en belangenvereniging vanwege oneerlijke concurrentie. Gemeentebestuur is bereid feest nu nog toe te staan. Belang lokale horeca versus belang paracommercie en verordening paracommercie.

16 Vragen: Rol Ondernemersplein? Zo ja, welke? Welke partijen zijn nodig om tot een redelijke oplossing te komen? Hoe moet het proces worden ingestoken? Wat is de optimale uitkomst?

17 Vragen? Ondernemersplein Gemeente Zeist E-mail: ondernemersplein@zeist.nl Twitter: @OPZeist Accountmanagers: Pascal Belo Telefoon: 030-6987212 E-mail: p.belo@zeist.nl Tom Straeter Telefoon: 030-6987197 E-mail: t.straeter@zeist.nl


Download ppt "Tom Straeter en Pascal Belo Donderdag 27 maart 2014 Ondernemersplein Zeist."

Verwante presentaties


Ads door Google