De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ontwikkeling van een zorgpad Valpreventie

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ontwikkeling van een zorgpad Valpreventie"— Transcript van de presentatie:

1 De ontwikkeling van een zorgpad Valpreventie
Werkconferentie Valpreventie 16 mei 2014 Yvonne Schoon, voorzitter Regionaal Valpreventie Netwerk Nijmegen

2 Aanleiding In 2008 is het RVNN opgericht, met als doel: de kwaliteit van zorg voor ouderen (met valproblematiek) aantoonbaar te verbeteren. Verschillende producten zijn hiervoor ontwikkeld: 2008/2009; sociale kaart/ menukaarten 2010/2013; integrale aanpak valpreventie ism GGD, signaleringskaart Huidig (2013/2014); meerwaarde RVNN dmv ‘Regionale Keten Valpreventie’ Keten uitleggen: de betrokken disciplines bij valpreventie zoals de huisarts, wijkverpleegkundige, geriater, fysiotherapeut en ergotherapeut.

3 Doelstellingen Zorgpad Valpreventie
Hoofddoel: vastleggen van de keten ‘Valpreventie’ waarbij: De keten valpreventie schematisch in kaart is gebracht (voor ouderen en professionals is de ingang duidelijk); Verbindingen tussen partijen duidelijk zijn (wie zit waar in de keten, afspraken over wie wat doet en gedefinieerd zijn de beslis-coördinatie- en overdrachtsmomenten); Uitmondend in een publicatie die breed verspreid is onder de regionale partners. Daarnaast zal de publicatie ook beschikbaar zijn via Focus op thuiswonende oudere, die 1 of meerdere keren gevallen is.

4 Processen inzichtelijk maken dmv Value stream map
De vorige bijeenkomst is er een overzicht gemaakt van de acties of handelingen, activiteiten, verbeterpunten en ideeën voor het netwerk vanuit jullie inzicht.

5 Overzicht ALLE activiteiten (per rol) die aangegeven zijn in VSM

6 VSM, gedeeltelijk Een deel van jullie VSM.
Je ziet dat er heel veel informatie op staat. Deze informatie heb ik geordend op een manier welk naar mijn idee bij elk van de drie werkgroepen hoort. Daarbij heb ik me vooral gericht op de verbeter punten en ideeën (groene en roze briefjes). Deze wil ik straks even met jullie doorlopen om te kijken of jullie je daarin kunnen vinden. Als er aanvullingen zijn, hoor ik het graag.

7 Een deel van jullie VSM. Je ziet dat er heel veel informatie op staat. Deze informatie heb ik geordend op een manier welk naar mijn idee bij elk van de drie werkgroepen hoort. Daarbij heb ik me vooral gericht op de verbeter punten en ideeën (groene en roze briefjes). Deze wil ik straks even met jullie doorlopen om te kijken of jullie je daarin kunnen vinden. Als er aanvullingen zijn, hoor ik het graag.

8 Een deel van jullie VSM. Je ziet dat er heel veel informatie op staat. Deze informatie heb ik geordend op een manier welk naar mijn idee bij elk van de drie werkgroepen hoort. Daarbij heb ik me vooral gericht op de verbeter punten en ideeën (groene en roze briefjes). Deze wil ik straks even met jullie doorlopen om te kijken of jullie je daarin kunnen vinden. Als er aanvullingen zijn, hoor ik het graag.

9 Werkgroepen - Preventie/signalering/opsporen - Interventie/follow-up - Diagnostiek
Risicomomenten: Signaal oudere met valgevaar wordt niet altijd goed doorgegeven in de keten (vb. door patiënt zelf, SEH) Te weinig relatie tussen onderzoek en praktijk Niet/nauwelijks gebruik van signaleringskaart Huisartsen en apothekers zijn niet goed op de hoogte van valproblematiek bij hun patiënten Geen eenduidige terminologie Tekort aan gerichte fysiotherapeuten Gebrek aan samenwerking (m.n. uitwisseling tussen wijken) Geaccepteerd voorstel voor minimaal 1 pilot om de top 3 van de noodzakelijke verbeteracties op te pakken om zo de wenselijke situatie te realiseren

10 Werkgroepen - Preventie/signalering/opsporen- Interventie/follow-up - Diagnostiek
Verspillingen: Geen optimaal gebruik bestaande info Niet eenduidig taalgebruik hulpverleners Verbeteringen/ideeën: Eigen regie patiënt verhogen (heft in eigen handen) Verbeteren motivatie meedoen valpreventie Wijkgericht werken versus regionaal Risicofactoren verduidelijken en overzichtelijk weergeven Werving: doelgroep actief benaderen Info hulpmiddelen en aanpassingen Aanbodgericht versus vraaggericht Deze punten zullen we straks een voor een doorlopen……

11 Visuele weergave keten

12 Visuele weergave keten

13 Behaalde resultaten Actuele situatie en verbindingen tussen partijen helder Risicomomenten en knelpunten zijn helder Top 3 verbeteracties zijn geformuleerd Uniforme begrippenlijst opgesteld Per professional taken en aandachtsgebieden vastgesteld Inventarisatie aanbod cursussen klaar

14 Vervolgstappen: Vraagwijzer voor de doelgroep ontwikkelen en publiceren. Een publicatie die breed verspreid is onder de regionale partners en beschikbaar via Vaststellen welke werkinstructies, protocollen en richtlijnen nog aangepast of opgesteld moeten worden. Kwaliteitsindicatoren vaststellen en implementeren. Uitvoeren verbeterprojecten/ pilots

15 Met dank aan Fred Wolters en Ine Cox, ZZG Nancy Albertz, GGD
Luc Disselhorst, MMK Hugo Voncken, CWZ Miranda Jacobs en Kim Bongers, Radboudumc Mirjam Pepels, SWON Annemarie Hoogland en Pim vd Brule, ergotherapie Judith vd Berg en Wilbert Razing, fysiotherapie Els vd Put en Willemijn de Graaf, huisartsen Suzanne Cappon en Katja Saris, PVI Met financiële ondersteuning door Netwerk100.


Download ppt "De ontwikkeling van een zorgpad Valpreventie"

Verwante presentaties


Ads door Google