De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Carentiële anemie anemie door tekorten Roadshow Hematologie ZNA Dr Karolien Beel 27.11.2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Carentiële anemie anemie door tekorten Roadshow Hematologie ZNA Dr Karolien Beel 27.11.2012."— Transcript van de presentatie:

1 Carentiële anemie anemie door tekorten Roadshow Hematologie ZNA Dr Karolien Beel 27.11.2012

2 Indeling van anemie volgens ontstaansmechanisme DD: veranderingen in plasmavolume Congenitaal Globine-afwijking: thalassemie, sikkelcelanemie Membraanafwijking: sferocytose Enzyme-afwijking: G-6-PD en PK deficiëntie Andere: methemoglobinemie, congenitale sideroblastische anemie, porfyrie

3 (vervolg) Verworven anemie Verlaagde productie Carentiële: Fe, B12, Fz, andere nutritionele anemie Verlaagd EPO Beenmergfalen Sequestratie Verhoogde afbraak/verlies: bloeding, hemolyse

4 MCVmicrocytairnormocytairmacrocytair Reticulocyten laag ijzersaturatie en ferritine laag: ijzergebrek ijzersaturatie normaal, ferritine hoog: chronische ziekte loodintoxicatie Nierinsufficiëntie beenmergziekte Alcohol Hypothyroidie Leverlijden Vit B12 of Fz tekort Beenmergziekte Reticulocyten hoog thalassemiehemolyse Indeling volgens RBC grootte

5 Anamnese en KO bij anemie Voorgeschiedenis van chronische ziekte? Gewrichtspijn, diabetes, nier-of leverlijden Medicatie? Dieet, alcohol? Bloeding? menses, melaena, diarree, dysfagie, buikpijn Beenmergprobleem? koorts, nachtzweten, anorexie, vermagering Familiaal? thalassemie, enzymdeficiënties Huid: hematomen, icterus, nagels, lippen, atrofe tong Abdomen: hepato- splenomegalie, massa’s Adenopathieën PPA

6 Ferriprieve anemie = ijzergebrek ‘Bont beeld’ Microcytose: kleine RBC Anisocytose: verschillende grootte Hypochromie: bleek Poikilocytose: verschillende vorm, potloodcellen thrombocytose = soms teken van ijzerdeficiëntie

7 Hemoglobine = 4 (globine+haem) Haem = ijzer + porfyrine

8 Ijzercyclus 4 gram voorraad: 3g in bloed en beenmerg 1g in lever Dagelijks 1 mg/d nodig Dankzij recycling uit RBC

9 Ijzerbalans: absorptie en verlies Geoxideerd Fe 3+ wordt gereduceerd tot Fe 2+ voor activiteit Presentatie als ijzerpercholaatzouten Dagelijkse Fe behoefte man: 1 mg/d Adolescent: 1,5 mg/d vrouw 2 mg/d zwangere vrouw 4 mg/d (kind + toename bloedvolume) 10% van inname opgenomen Maag, duodenum, prox jejunum Verhoogde opname: vit C Verlaagde opname: (groene) thee: polyphenolen binden Fe Passieve excretie (1 mg/d) via verlies in GI, huid, menses

10 ijzerverbindinglokalisatiemg ijzer voor man 70 kg Functioneel ijzer -hemoglobinebloed2500 -myoglobinespieren400 -cytochromomen, katalasen Alle cellen<20 -non-haemeiwittenAlle cellen<20 Reserve-ijzer 1000 -ferritineAlle cellen + plasma -hemosiderinemacrofagen Transportijzer 10 -transferrineplasma -lactoferrinesecreten, WBC

11 Ferriprieve anemie: incidentie Frequent! overal ter wereld meest frequente vorm van anemie VS en Europa: 2% van bevolking, 5% menstruerende vrouwen ontwikkelingslanden: 50% Gradueel: eerst ijzerreserves opgebruikt, MCV normaal, nadien daling MCV Nooit een eind-diagnose: ZOEK DE OORZAAK

12 Symptomen Anemie Moeheid, bleekheid, hoofdpijn, duizeligheid, angor, palpitaties, dyspnee d’effort, hartfalen Ijzergebrek Cheilitis, nageldystrofie, haaruitval, verhoogde infectieneiging (WBC!), concentratiestoornissen Onderliggende aandoening GI, gynaecologisch, coeliacie

13 Oorzaken Bloedverlies = meest frequent 2/3 Gynaecologisch langdurige en/of hevige menses Gastro-intestinaal helicobacter (eradicatie!), maagulcus, colontumor (25%!) vaak rechtszijdig en geen RBPA, angiodysplasie, colonpoliepen, coeliacie Lage ijzeropname Dieet: anorexie, verwaarlozing, veganisme Malabsorptie: antacida, gastrectomie/bypass, coeliacie Anamnese!

14 ijzergebrekChronische ziekteThalassemie MCVlaagnormaalZeer laag Ijzer (50-180 mg/dl) laag normaal Ferritine (20-460 µg/dl) laaghoognormaal Ijzersaturatie (20-50%) laagnormaal Transferrine (180-380 mg/dl) hooglaagvariabel Labo: Ijzerparameters

15 Behandeling Oorzaak behandelen Substitueren PO: langdurig! 2m tot correctie, 3m na correctie anemie Ijzertekort inschatten: (streef Hb – huidig Hb)x 2,4 x kg + 500 mg reserve Nuchter inname: lege maag = zuur Nausea, constipatie, zwarte stoelgang Compliance! Reticulocytose na 5d

16 Ijzerpreparaten Losferron 80 mg Fe2+ (ijzergluconaat + vitC) Fero-Grad 105 mg Fe2+ (ijzersulfaat + vitC) Fero-Gradumet 105 mg Fe2+ (ijzersulfaat – vertraagde vrijstelling) Gestiferrol 65 mg Fe2+ (ijzerfumaraat + Fz) Niet aan te raden: Biofer: 15 mg ijzer Ferricure: 150 mg Fe3+ (ijzerpolysaccharaat)

17 Respons op therapie Wat als ijzer niet goed stijgt onder substitutie? Pas na 2m normalisatie: geduld Compliantie Verkeerde diagnose: thalassemie, chronische ziekte Malabsorptie Blijvend bloedverlies

18 Behandeling (2) Bloedtransfusie bij symptomatische diepe anemie 1 E Packed cells = Hb stijging 1 g/dL + 200 mg Fe Parenteraal ijzer: In geval van malabsorptie (bvb IBD) Intolerantie Onvoldoende respons Als snelle correctie nodig is Venofer 300 mg of Injectafer 500 – 1000 mg IV Cave anafylaxie, testdosis

19 hepcidine regelt absorptie uit darm en release uit macrophagen: internalisatie van ferroportine zorgt voor ‘trapping’ van ijzer Ijzer bij chronische ziekte ‘trapping’ of sequestratie

20 Casussen en oefeningen

21 Casus 1 Vrouw 49j 2006 massieve longembolen, postpartum Menorrhagie door baarmoederfibromen CI voor operatie en hormoontherapie Onvoldoende opbrengst peroraal ijzer Hb9,8 -11-14,4 g/dl Reticulocyten127.000 +16-66.000 BPL356.000 +142-340.000/ µl MCV71,3 -82-97 fl MCH21,8 -33-37 pg ijzer23 -37-170 µg/dl ijzerverzadiging6,7-20-50% ferritine76-137 ng/ml

22 Casus 2 Vrouw 38j 2006 gastric bypass Geen melaena of RBPA Normale menses Braken op peroraal ijzer Hb5,7 -11-14,4 g/dl BPL577.000 +142-340.000/ µl MCV65,6 -82-97 fl MCH19,7 -33-37 pg ijzer9 -37-170 µg/dl ijzerverzadiging6,7-15-50% ferritine<56-137 ng/ml

23 Casus 3 Man 72j COPD, opname met opstoot TIA’s, diabetes Hb9,1 -13,5-17,5 g/dl WBC22.0003,5-10.000/µl MCV84,181,3-96,7 fl MCH2728-34,2 pg ijzer5937-170 µg/dl ijzerverzadiging29,820-50% ferritine496 +11-264 ng/ml CRP28<0,5 mg/dl

24 Casus 4 Man 42j Graves-Basedow hypothyroïdie -> associatie met?? Frequent diarree Hb12,1 -13,5-17,5 g/dl BPL423.000 +158-332.000/µl MCV77,9 -81,3-96,7 fl MCH24,9 -27,2-33,1 pg ijzer23 -37-170 µg/dl ijzerverzadiging5,3 -20-50% ferritine 4,7 -6-137 ng/ml Tissue transglutaminasepositief

25 Casus 6 Man 34j Labo op spoedgevallen voor hyperventilatiesyndroom Hb12,8 -13,5-17,5 g/dl BPL224.000142-340.000/ µl MCV61,1 --82-97 fl MCH19,3 -33-37 pg ijzer11137-170 µg/dl ijzerverzadiging30,220-50% ferritine 1566-137 ng/ml

26 Casus 7 Vrouw 77j 1989 borstcarcinoom, mastectomie, RT 2010 thoraxwandrecidief, RT, Nolvadex Hb6,4 -11-14,4 g/dl MCV113 ++82-97 fl MCH38 +33-37 pg Reticulocyten219.000 +(16-66.000) Ferritine 2906-137 ng/ml Vitamine B12655191-663 ng/L Foliumzuur>204,6-18,7 µg/L LDH1094 +313-618 U/L haptoglobine<20 -30-200 mg/dl RAGTpositief

27 Casus 5 Irakese vrouw 25j Schizofrenie Hormonenimplataat: geen menses Neemt Losferron Hb9,2 -11-14,4 g/dl BPL366.000142-340.000/ µl MCV66,7 --82-97 fl MCH20,8 -33-37 pg Ijzer16 -37-170 µg/dl Ijzerverzadiging6 -15-50% Ferritine254+6-137 ng/ml CRP6<0,5 mg/dl gastroscopieHelicobacter + Hb electroforeseGeen beta-thalassemie 3 pathologieën??


Download ppt "Carentiële anemie anemie door tekorten Roadshow Hematologie ZNA Dr Karolien Beel 27.11.2012."

Verwante presentaties


Ads door Google