De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verandering van de arbeidsmarkt... en we werken nog lang en gelukkig Marto Boes 17 oktober Commerciele Club Weststellingwerf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verandering van de arbeidsmarkt... en we werken nog lang en gelukkig Marto Boes 17 oktober Commerciele Club Weststellingwerf."— Transcript van de presentatie:

1 verandering van de arbeidsmarkt... en we werken nog lang en gelukkig Marto Boes 17 oktober Commerciele Club Weststellingwerf

2

3

4 Filmpje Leiderschap, verantwoordelijkheid, plezier, zingeving, samenwerken resultaten. 2.07 min

5 Programma Het Nieuwe Werken Mijn verhaal Duurzame inzetbaarheid

6 Het Nieuwe Werken

7 HNW Invalshoeken Technologie Productiviteit Werkomgeving Flexibel werken Maatschappelijke ontwikkeling Personeel & Organisatie Kostenreductie

8 HNW Wat is het Werken onafhankelijk van tijd en plaats Resultaat (output) i.p.v. aanwezigheid op kantoor Slimmer, efficienter en effectiever werken en met je tijd omgaan Handig gebruik maken van beschikbare technologie en middelen Minder regels, meer eigen verantwoordelijkheid Meer ondernemerschap

9 HNW Waarom is het nodig? Nieuwe technologieen en ontwikkelingen maken nieuwe manieren van samenwerken mogelijk Generatie Einstein betreedt de arbeidsmarkt Met minder mensen, meer werk doen om dezelfde levensstandaard te behouden Concurrentiepositie t.o.v. BRIC-landen en opkomende economiën Manieren om met Informatie Overload om te gaan

10 HNW Wat is het niet Geen synononiem voor thuiswerken Geen vrijheid, blijheid Geen ordinaire bezuinigingstruc Het betekent niet dat mensen langer moéten werken Geen vervreemding van mensen met hun bedrijf of kantoor

11 HNW wat levert het op Medewerker –Betere balans werk/prive –Aantrekkelijke werkomgeving –Efficiency en effectiviteit in werk –Meer samenwerking –Meer plezier Organisatie –Hogere medewerkertevredenheid –Aantrekkelijker werkgeverschap –Lagere kosten en hogere productiviteit –Betere bediening van de klant

12 HNW Implementatie Inrichting werkplek Technische middelen Organisatie structuur Organisatie cultuur Managementstijl Mentaliteit Losmaken wat onnodig vast zit (werkplek, werktijden, locatie en managementstijl) Medewerkers worden regisseur van hun eigen werkweek Plaats- en tijdonafhankelijk werken

13 HNW de kern! Manier van werken waarbij alles draait om onderling vertrouwen én resultaat. Sleutelwoorden: –Verantwoordelijkheid –Vrijheid –Doelen / resultaten –Zinvol werk –Verbinding

14 Het Nieuwe Werken Bedoeld voor kenniswerkers. Alleen voor kenniswerkers?

15 Filmpje Koekjesfabriek 2.20 min

16 Mijn verhaal

17

18

19

20

21

22

23

24 Filmpje Drive 10.48 min

25

26

27

28

29

30 Waar stop ik energie in Opdracht: vitaliseren en flexibiliseren organisatie Boventalligheidsproblematiek omzetten in kansen Flexpool Kadaster SAM Flexpool Publieke Sector Programmaraad Beter Werken in het Openbaar bestuur Stuurgroep Apeldoorn-IT Platform Apeldoorn Perspectief

31 Duurzame inzetbaarheid

32 Manifest duurzame inzetbaarheid 100 werkgevers 10 oktober 2012 aangeboden aan staatssecretaris Paul de Krom van Ministerie van Sociale Zaken www.duurzameinzetbaarheid.nl

33 Schijf van 5 1.Betrokkenheid 2.Organisatie 3.Gezondheid 4.Ontwikkeling 5.APK

34 Schijf van 5 1 Betrokkenheid Geef medewerkers de ruimte en verantwoordelijkheid om hun vakmanschap uit te oefenen en daarmee een waardevolle bijdrage te leveren. Mensen die echt zin hebben in hun werk, leveren betere prestaties en zijn minder vaak ziek.

35 Schijf van 5 2 Organisatie Faciliteer medewerkers door een goede organisatie van het werk. Leidinggevenden ondersteunen de medewerkers, zodat zij optimaal hun werk kunnen doen.

36 Schijf van 5 3 Gezondheid Maak uw medewerkers bewust van het belang van hun gezondheid en stimuleer een gezondere levensstijl. Faciliteer hen bij sporten, gezond leven en stoppen met roken.

37 Schijf van 5 4 Ontwikkeling Bied uw medewerkers mogelijkheden tot ontwikkeling. Hiermee vergroten zij hun flexibiliteit en aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt en vergroot u het vermogen van uw organisatie om in te spelen op veranderingen in de markt.

38 Schijf van 5 5 APK Onderzoek periodiek hoe het staat met de diverse aspecten van duurzame inzetbaarheid Gebruik het onderzoek als aanleiding om het gesprek aan te gaan over de loopbaan, ontwikkeling en gezondheid.

39 Filmpje Schijf van vijf 7 min

40 Manifest duurzame inzetbaarheid Als alle bedrijven en organisaties in Nederland investeren in de betrokkenheid van hun medewerkers, zorgen dat het werk zo georganiseerd is dat mensen echt zin hebben in hun werk, stijgt de arbeidsproduktiviteit.

41 Business case Nederland Ziekteverzuim met 1% terugdringen levert op: –412 € per werkzame Nederlander –Bedrijf 100 werknemers: 41.000 € –BV Nederland: 2,6 miljard € 1% hogere produktiviteit agv plezier, betrokkenheid etc. levert een groei van het BBP op van: –953 € per werkzame Nederlander –Bedrijf van 100 mw omzet toename van 95.000 € –Voor Nederland ca. 6 miljard €

42

43 Business case Kadaster

44 Opdracht De opdrachtformulering: "Doelstelling van het mobiliteitsprogramma is het bevorderen van de mobiliteit bij de medewerkers om de vitaliteit en flexibiliteit van de organisatie te vergroten en in te spelen op ontwikkelingen op personeelsgebied de komende jaren. Het resultaat van het mobiliteitsprogramma is een personeelsbestand dat op termijn zowel kwalitatief als kwantitatief aansluit op de ambities en de bedrijfsvoering van het Kadaster." De definitie van mobiliteit: De mate waarin mensen bereid en in staat zijn te veranderen van functie, van afdeling, van werkgever, van beroep of locatie"

45

46 Stavaza HPK’s 1 mei 2012 Stand van zaken HPK HPK309 Toekomstige HPK36 Verwachte HPKPM Totaal 345 geplaatst (in+extern)290 reorganisatieontslag2 (Voorlopig) niet meer te matchen HPK14 Nog te plaatsen kandidaten 39

47 Overige begeleidingstrajecten 61 reïntegratiekandidaten (UWV) –53 trajecten afgerond –8 kandidaten nog in begeleiding 239 vrijwillige mobiliteitskandidaten in 2011 –135 trajecten afgerond –104 kandidaten nog in begeleiding

48 Kosten (2006 t/m 2012) Out of pocketkosten Detachering € 33.234,00 Afkoop bovenwett WW € 199.648,00 Vertrekstimuleringspremie € 381.234,01 Aanvulling FPU € 300.711,00 Salarissuppletie € 501.937,00 Starten eigen bedrijf € 171.030,00 Opleiding € 113.128,00 Externe begeleiding € 159.323,00 kwijtschelding schulden € 10.450,58 Eindeafspraak € 6.000,00 € 1.876.695,59

49 “Schadelastbeperking”

50 Toegekende faciliteiten

51 Hoe

52 Organisatie-guerilla en Boerenverstand

53 Einde …. bijna

54 Filmpje Niet blij met je werk 0.39 min


Download ppt "Verandering van de arbeidsmarkt... en we werken nog lang en gelukkig Marto Boes 17 oktober Commerciele Club Weststellingwerf."

Verwante presentaties


Ads door Google