De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WGA Eigenrisicodragerschap. 2 Scope eigenrisico- dragerschap WGA 0-35% AO Categorieën WIA Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten Volledig en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WGA Eigenrisicodragerschap. 2 Scope eigenrisico- dragerschap WGA 0-35% AO Categorieën WIA Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten Volledig en."— Transcript van de presentatie:

1 WGA Eigenrisicodragerschap

2 2 Scope eigenrisico- dragerschap WGA 0-35% AO Categorieën WIA Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (AO) Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten Geen uitkering Publiek verzekerd via WAO/WIA basispremie Verzekerd via WGA Eigenrisicodragerschap Tussen 35-80% AO of volledig en niet duurzaam AO Tussen 0-35% AO VoorwaardenFinanciering Primair financiering werkgever NB: bij eventuele herbeoordeling van een IVA uitkering of een 0 – 35% AO kan er alsnog een WGA-uitkering worden toegekend, de uitkering kan aan de eigenrisicodrager worden toegerekend Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Scope IVA

3 3 Toerekening uitkering: WGA-loongerelateerde uitkering altijd volledig (max. 38 maanden) WGA-vervolguitkering tot maximaal 10 jaar na toekenning werknemers in dienst bij GGz Breburg op de eerste ziektedag met uitsluiting van: werknemers met ziekengeld (ZW) op de laatste dag van de wachttijd werknemers met een tijdelijk dienstverband < 2 jaar werknemers waarop een No-Risk polis (29b ZW) van toepassing is werknemers met een WAO-uitkering werknemers van 63 jaar en ouder WGA Eigenrisicodragerschap Toerekening WGA uitkering WGA-uitkering: vervolg WGA- loongerelateerde uitkering (70% gemaximeerd) WGA- loongerelateerde uitkering (70% gemaximeerd) In jaren Loon/ zieken- geld Loon/ zieken- geld inkomen uit arbeid inkomen uit arbeid 02468 12 10 WGA-toerekening WGA niet toerekenbaar WGA loonaanvulling WGA- instroom WGA- instroom

4 Wat betekent dit in de praktijk? Verplichtingen uit Wet Verbetering Poortwachter blijven van toepassing UWV bepaalt recht, duur en hoogte van de WGA-uitkering Geen afdracht gedifferentieerde WGA-premie aan belastingdienst WGA-risico verzekerd bij private verzekeraar Allianz: lagere premie mits lage WGA-instroom! Verantwoordelijkheid voor de re-integratie van de WGA- uitkeringsgerechtigde tot maximaal 10 jaar Mogelijkheid om WGA-uitkeringsgerechtigde te sanctioneren bij onvoldoende meewerken aan re-integratie. Ontslag medewerker afhankelijk van mogelijkheden van re- integratie 4

5 Kosten/baten WGA Opbrengsten: –(ex)-medewerker heeft grotere kans op participatie in arbeidsproces –Besparing kosten premie aan verzekeraar versus premie publieke stelsel –Indien sprake is van risico-vermindering betaalt verzekeraar deel kosten interventies Kosten/inspanningen werkgever: –Blijven volgen (ex)-medewerkers gedurende 10 jaar –Leidinggevende: re-integratie (ex)-medewerker –P&O: voeren administratie + monitoring WGA-gerechtigden –Kosten re-integratie: bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, scholing e.d –Uitstroom in WGA bepaalt hoogte van premie aan verzekeraar! 5

6 Aandachtspunten tijdens re-integratie Verzuimdossiers op orde (WVP-proef): vastleggen in Humannet Tijdig inzetten interventies: o.a. (loopbaan)coaching, bmw, arbeidsdeskundige, psychologisch onderzoek, scholing Eventueel regelen aanpassingen op werkplek Deskundigenoordeel na maximaal een jaar Inzetten spoor 1+ 2 na maximaal een jaar Eventueel vervroegde IVA Medewerker met tijdelijk contract: geen verlenging contract tijdens ziekte Bij onvoldoende inspanningen: loonsanctie door UWV! 6

7 Verplichtingen WGA-gerechtigde Bevorderen herstel Benutten (rest-)capaciteit Meewerken aan re-integratie Wijzigingen in persoonlijke situatie doorgeven: o.a. gezondheidstoestand, inkomsten, verblijf in buitenland Zoeken en accepteren passend werk 7

8 Laatste ontwikkelingen Voortdurende stijging aantal WGA-gerechtigden: huidige economische situatie maakt re-integreren van arbeidsongeschikte medewerkers moeilijker Stijging WGA-premies publieke stelsel Aanscherping voorwaarden en stijging premies private verzekeraars Modernisering ziektewet: –Verantwoordelijk voor kosten Ziektewet ex-medewerkers met tijdelijk dienstverband –Grotere groep medewerkers valt onder ERD-WGA Zorgen dat medewerker niet ziek uit dienst gaat!!!! 8


Download ppt "WGA Eigenrisicodragerschap. 2 Scope eigenrisico- dragerschap WGA 0-35% AO Categorieën WIA Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten Volledig en."

Verwante presentaties


Ads door Google