De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. Vroeger en nu Ontwikkelingen in vogelvlucht Eindtermgericht onderwijs Veelal projectmatig, onderwijs en examinering richt zich op samenhangend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. Vroeger en nu Ontwikkelingen in vogelvlucht Eindtermgericht onderwijs Veelal projectmatig, onderwijs en examinering richt zich op samenhangend."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Vroeger en nu

3

4

5

6 Ontwikkelingen in vogelvlucht Eindtermgericht onderwijs Veelal projectmatig, onderwijs en examinering richt zich op samenhangend geheel Er werd gewerkt aan de hand van cases “Dossier” extrafunctioneel

7 Ontwikkelingen in vogelvlucht Competentiegericht onderwijs Taal als integraal onderdeel van projecten maar ook… weer/meer aandacht voor afzonderlijke vaardigheden minder frontaal, meer maatwerk

8 (Nieuw) taalbeleid Wat verstaat men precies onder 'taalbeleid'? Antwoord: In de Nederlandse context wordt met het begrip 'taalbeleid' de opgave van het onderwijs aangeduid om zowel binnen het vak Nederlands als in de overige vakken maatregelen te nemen die leerlingen in staat stellen de taalvaardigheid te verwerven die noodzakelijk is om alle lessen te kunnen volgen. De regiegroep van de 1e fase van het Taalforum

9 (Nieuw) taalbeleid Wat verstaat men precies onder 'taalbeleid'? Antwoord: In de Nederlandse context wordt met het begrip 'taalbeleid' de opgave van het onderwijs aangeduid om zowel binnen het vak Nederlands als in de overige vakken maatregelen te nemen die leerlingen in staat stellen de taalvaardigheid te verwerven die noodzakelijk is om alle lessen te kunnen volgen. De regiegroep van de 1e fase van het Taalforum

10 (Nieuw) taalbeleid Het perspectief onderwijs - opgave - verantwoordelijkheid - voorwaarden scheppend - aangeven van context (school/beroepspraktijk) - vormgeven van relevant onderwijs

11 (Nieuw) taalbeleid Het leerlingperspectief - verantwoordelijkheid - invloed op leerproces - ervaren van context (school/beroepspraktijk) - volgen van relevant onderwijs

12 taalbeleid Wat zijn kernwaarden van taalbeleid voor u ?

13 taalbeleid Vanuit de sector - integrale leerlijn en ondersteunende leerlijn - het “wat” spreken we af, het “hoe” is aan de docent - examinering organiseren we samen - vele eilanden maken vaste wal

14 Positie van taalonderwijs leerling schoolbedrijf

15 Positie van taalonderwijs Taaleisen zijn geformuleerd in KD Opbouw kwalificatiedossier: A beeld van de beroepengroep B kwalificaties (monteur, eerste monteur etc) C uitwerking van de kwalificaties D verantwoording

16 Positie van taalonderwijs Deel B kwalificaties (voorbeeld dossier installeren) “Als de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in werking treedt zullen de voor het mbo vastgestelde referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van toepassing zijn. Op dat moment vervallen de generieke eisen aan Nederlandse taal zoals geformuleerd volgens het raamwerk Nederlands en opgenomen in het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap. De toewijzing van referentieniveaus aan mbo-opleidingen is als volgt: het referentieniveau 2F is van toepassing voor kwalificaties op niveaus 1, 2 en 3, het referentieniveau 3F is van toepassing voor kwalificaties van niveau 4.”

17 Positie van taalonderwijs Deel C uitwerking van de kwalificaties “De Monteur Elektrotechnische installaties informeert de klant over de werkzaamheden en geeft duidelijk aan wat deze kan verwachten, zodat er geen misverstand bestaat over de uit te voeren werkzaamheden.” (monteur niveau 2) “De Leidinggevend Monteur …signaleert meerwerk. Hij meldt wijzigingen tijdig bij de betrokkenen. Als aanspreekpunt beantwoordt hij vragen van het eigen team, de werkvoorbereiding en de ontwerpafdeling en van derden met betrekking tot de werkzaamheden.” (leidinggevend monteur niveau 4)

18 Positie van taalonderwijs Deel D De verantwoording In deel B zijn de wettelijke referentieniveaus (Meijerink) voor talen, rekenen en wiskunde opgenomen.

19 Positie van taalonderwijs leerling schoolbedrijf Referentieniveaus Meijerink

20 Organisatie van taalonderwijs beroepsgerichte deel ondersteunende leerlijn (theorie, taal, burgerschap, rekenen) opleiding/leerlijn – oude situatie

21 Organisatie van taalonderwijs beroepsgerichte deel ondersteunende leerlijn (theorie, taal, burgerschap, rekenen) taalonderwijs en –examinering (referentieniveaus) opleiding/leerlijn – nieuwe situatie

22 Organisatie van taalonderwijs Organiseren betekent keuzes maken Keuze docentteamsector - didactische uitgangspuntenXXX - wijze van toetsingXX - beoordelingssystematiekX - structuur van examineringXX - keuze voor methodeXX

23 Organisatie van taalonderwijs Organiseren betekent keuzes maken Didactische uitgangspunten - gericht op behoefte van student - heldere ondersteunende leerlijn, gericht op behalen niveau - relevante geïntegreerde leerlijn gericht op behoefte vanuit beroep - lessen zijn gericht op (verder) ontwikkelen taalvaardigheden - individuele ondersteuning/maatwerk

24 Organisatie van taalonderwijs Organiseren betekent keuzes maken Toetsing - aantal toetsen wordt sterk gereduceerd - toetsing loopt in de pas met taaldomeinen - producten uit beroepscomponent wegen mee in taaldossier - elke vaardigheid de juiste toets (methodemix)

25 Organisatie van taalonderwijs Organiseren betekent keuzes maken Beoordelingssytematiek - van eigen lijn naar landelijke lijn - eenduidigheid voor hele sector - overstappen naar andere opleiding wordt makkelijker

26 Organisatie van taalonderwijs Organiseren betekent keuzes maken Structuur - twee leerlijnen - 0-meting (TNT, maar ook RNT) - onderwijs, veelal op maat - test-hertest - examinering

27 Organisatie van taalonderwijs Organiseren betekent keuzes maken Methode (vooral de voorwaarden) - maximaal flexibel - afstemming over generiek deel - eigenheid in specifiek deel - vaak zelf ontwikkeld - ontwikkelen, delen, leren, doorontwikkelen

28 Organisatie van taalonderwijs beroepsgerichte deel ondersteunende leerlijn (theorie, taal, burgerschap, rekenen) 1 e leerlijn – ondersteuning beroepssspecifiek = taalonderwijs

29 Organisatie van taalonderwijs taalonderwijs 2 e leerlijn – generiek tnt examen = onderwijs toets

30 Doorlopende leerlijn(en) 1F 1S2F 2S 3F 3S 4F 4S 1F: eind basisonderwijs 2F: eind VMBO/MBO 1t/m3 3F: eind HAVO/MBO 4 4F: eind VWO

31 Doorlopende leerlijn(en) PO VMBOMBO

32 Doorlopende leerlijn(en) PO VMBOMBO bavosekwalificatiekerndoelen

33 Doorlopende leerlijn(en) PO VMBOMBO bavosekwalificatiekerndoelen 1F2F 3F

34 Doorlopende leerlijn(en) PO VMBOMBO bavosekwalificatiekerndoelen 1F2F 3F

35 Doorlopende leerlijn(en) Waar liggen de kansen - generiek samen - docentenuitwisseling (= meer dan kennisuitwisseling) - gemeenschappelijk kader - taalportfolio

36


Download ppt "Welkom. Vroeger en nu Ontwikkelingen in vogelvlucht Eindtermgericht onderwijs Veelal projectmatig, onderwijs en examinering richt zich op samenhangend."

Verwante presentaties


Ads door Google