De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29 MEI 2016 1 Comité PreventieOndernemingsraad Bedienden Ondernemingsraad Kaderleden Johan Vos (TAP)Jef Verheyden (PRD)Ive Vanderreydt (MAT) Nico Bleux.

Verwante presentaties


Presentatie over: "29 MEI 2016 1 Comité PreventieOndernemingsraad Bedienden Ondernemingsraad Kaderleden Johan Vos (TAP)Jef Verheyden (PRD)Ive Vanderreydt (MAT) Nico Bleux."— Transcript van de presentatie:

1 29 MEI Comité PreventieOndernemingsraad Bedienden Ondernemingsraad Kaderleden Johan Vos (TAP)Jef Verheyden (PRD)Ive Vanderreydt (MAT) Nico Bleux (LAN)Griet Jacobs (MAN)Ils Moorkens (ENE) Annemie De Wilde (MAT)Bert Van den Bosch (MAT)Wesley Boënne (TAP) Helmut Elslander (PRD)Wim Bouwen (MAT)Yves De Weerdt (ENE) Marc Kaers (HKT)Kris Caeyers (INF)Joost Helsen (PRD) Viviane Vreys (HKT)Myrjam Mertens (MAT)Patrick Berghmans (LAN) Bert Van den Bosch (MAT)Helmut Elslander (PRD)Toon De Ceuster (ENE) Myrjam Mertens (MAT)Viviane Vreys (HKTViviane Vreys (HKT)Nico Bleux (LAN) Kris Caeyers (INF)Marc Kaers (HKT) Yves De Weerdt (ENE)Johan Vos (TAP) Griet Jacobs (MAN) Wesley Boënne (TAP) Joost Helsen (PRD) Ils Moorkens (ENE) Ive Vanderreydt (MAT) Jef Verheyden (PRD) Klik op een kandidaat en ontdek de persoon achter de naam Indien de presentatie niet automatisch start, duw F5

2  Johan Vos  TAP  Technicus (OOT D)  Focus: veiligheid en welzijn Johan is 42, alleenstaande, al 17 jaar bij VITO en werkte reeds in 4 gebouwen en binnen 2 units. Prioriteit voor Johan is veiligheid; een voorbeeld van dit engagement is de vrijblijvende alcoholcontrole op het jaarlijkse personeelsfeest die hij organiseert. Johan staat dan ook altijd klaar voor jullie vragen rond veiligheid en algemeen welzijn. Terug naar de overzichtslijst

3  Nico Bleux  LAN  Onderzoeker (R&D B)  Focus: loopbaan- en OPM advies, Nico is 43, getrouwd, heeft 2 kinderen en werkt 20 jaar bij VITO. Hij heeft het bedrijf doorheen de jaren sterk zien veranderen en wil graag dat VITO een werkgever is waar iedereen trots op kan zijn. Omdat sommige dingen nog verder moeten verbeteren, wil Nico liever positief en geëngageerd meewerken aan deze verandering dan langs de zijlijn te staan roepen. Terug naar de overzichtslijst

4  Anne-Mie De Wilde   Technicus (OOT C)  Focus: veiligheid en teamspirit Anne-Marie is 53, heeft 32 jaar werkervaring, 3 kinderen en 3 kleinzonen. Ze weet dus wat het betekent om werk en privé te combineren. Anne-Marie zet zich dan ook in om werken “op leeftijd” en het evenwicht werk/gezin te verbeteren. Ze wil er op toezien dat VITO zich blijft engageren om de combinatie werk- gezin werkbaar te houden. Ze vindt het leuk te werken met jonge mensen en houdt van een werksfeer waar af en toe nog eens mag gelachen worden. Terug naar de overzichtslijst

5  Helmut Elslander   Technicus (OOT D)  Focus: veiligheid en welzijn Helmut is 56 en al meer dan 30 jaar actief binnen eerst SCK en vanaf 1991 VITO. Zijn werkdomein is geëvolueerd van Milieu- naar Procestechnologie. Aan deze activiteiten zijn dikwijls gevaren en risico’s verbonden, wat steeds belangrijke aandachtspunt zijn geweest voor Helmut. Een veilige werkomgeving is dan ook zijn drijfveer, maar steeds vanuit een pragmatisch oogpunt. Terug naar de overzichtslijst

6 29 MEI Marc is 38 jaar in dienst van SCK/VITO en heeft een bijna even lange staat van dienst binnen LBC. Ervaring genoeg door zijn werk met externe firma’s. Vragen over duurzaamheid, logistiek en IT staan ook altijd op de “ToDo’s”. Veiligheid en de bezorgdheid van “langer werken “ zijn ook Marc’s interesses.  Marc Kaers   Logistics support  Focus: veiligheid en einde loopbaan Terug naar de overzichtslijst

7  Viviane Vreys  HKT  Administratief Ondersteunend.  Focus: veiligheid en communicatie Viviane heeft veel ervaring, ook als militant, vroeger bij SCK en nu bij VITO. Ze heeft veel verworvenheden zien realiseren die we nu als vanzelfsprekend beschouwen (loon, aanpassing groepsverzekering, klein verlet, CAO’s, …) Als oma van Lowie en om werk en privé goed te combineren werkt ze deeltijds. Viviane vindt goede communicatie, eerlijkheid en veiligheid van groot belang. Terug naar de overzichtslijst

8  Bert Van den Bosch   Laborant (OOT C)  Focus: motiverend en werkbaar werk, Bert is getrouwd, vader van 2 tieners, sinds 1993 bij VITO en 8 jaar actief bij LBC. Hij heeft op een positieve manier een jobrotatie binnen VITO ervaren. Net zoals bij de engagementen in zijn privéleven wil Bert zich achter de schermen blijven inzetten voor een eerlijk, gezond en respectvol VITO met (ontwikkel)kansen ‘binnen’ VITO voor iedereen, ongeacht zijn of haar functieniveau. Terug naar de overzichtslijst

9  Myrjam Mertens   Laborant (OOT C)  Focus: evenwicht werk/privé en een veilige werkomgeving Myrjam is 53, gehuwd en moeder van Thijs en Chiel. Met 30 jaar ervaring als laborante is ze door haar gedrevenheid specialiste geworden in haar vakgebied. VITO heeft ze zien evolueren naar een bedrijf waar inkomsten halen belangrijk is. Waken over de tijd en middelen hiervoor vindt Myrjam prioritair. Ervaring op MVK-vlak leert Myrjam dat veiligheid en welzijn opgevolgd moeten worden. Terug naar de overzichtslijst

10  Kris Caeyers  Dienst INF Cel  Systeembeheerder (ICT Systeembeheer B)  Focus: Efficiënt werken in een aangename werkomgeving Kris is 39 en heeft bijna 8 jaar ervaring bij VITO. Hij zag het aantal IT Services stijgen en probeert hierbij steeds het goede evenwicht te zoeken tussen kostprijs en functionaliteit. Samenwerking met externe partners en IT-cellen uit de business units, zijn ervaringen die Kris toelaten om zich binnen LBC-NVK in te zetten voor efficiënt werken in een aangename werkomgeving. Terug naar de overzichtslijst

11  Yves De Weerdt  ENE  Onderzoekscoördinator (R&D D)  Focus: en duurzaamheid Yves is 44, heeft drie dochtertjes, is samen met Sophie, zijn vouwfiets en gitaar. Hij leerde 5 jaar geleden VITO kennen als een razend boeiende maar ook veeleisende organisatie. Yves zette zelf welzijnsenquêtes op in TEM en ETE, die met nu een organisatiebrede opvolging kregen. Yves ijvert sterk voor werkbaarheid van jobs en duurzaamheid in praktijk op VITO. “Be the change you want to see”, is zijn belangrijkste devies, met dank aan Ghandi. Terug naar de overzichtslijst

12  Griet Jacobs   Onderzoeker (R&D A)  Focus: ontwikkeling, combinatie werk en gezin Griet is 37, getrouwd en heeft 4 kinderen (samengesteld gezin). 15 Jaar bij VITO en een move achter de rug leerde Griet het belang van ruimte voor ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden. Even belangrijk is positivisme en het creëren van een aangename werkomgeving om werk en gezin te combineren. Er is nog ruimte voor verbetering en Griet zet zich dan ook in bij LBC-NVK om hier iets in te kunnen betekenen. Terug naar de overzichtslijst

13  Wesley Boënne  TAP  R&D B  Focus: Interne mobiliteit, Wesley is 39, getrouwd en heeft twee zonen en werkt 16 jaar bij VITO. Hij vindt het belangrijk dat VITO werknemers kansen krijgen (en nemen) om zich tijdens hun loopbaan te ontwikkelen en te heroriënteren. Opleiding en interne mobiliteit verdienen hierbij de nodige aandacht. Focus voor het welzijn van de werknemers om gemotiveerde en trotse vertegenwoordigers op pad te sturen zal resulteren in een nog efficiënter VITO. Terug naar de overzichtslijst

14  Joost Helsen   R&D C  Focus: OPM cyclus, verloningssysteem, loopbaan, Joost is 40, papa van Jan, Julie en Pepijn en 15 jaar bij VITO. Sinds 2004 is Joost actief als vertegenwoordiger in de ondernemingsraad en zet hij zich in voor een VITO waar duurzame tewerkstelling en respect voor medewerkers hand in hand gaan. Dit verklaart ook zijn streven naar een eerlijk verloningssysteem, haalbare doelstellingen voor alle werknemers, wederzijds respect, kansen op ontplooiing en jobrotatie. Terug naar de overzichtslijst

15  Ils Moorkens   R&D B  Focus: Activity Based Working en combinatie werk/privé Ils is 44 jaar, getrouwd en heeft een zoon. Ze werkt 18 jaar bij VITO. Als medewerker van SEB is ze betrokken bij de integratie met EnergyVille, de verhuis naar Waterschei en het proefproject rond Activity Based Working. Ils weet uit ervaring dat het niet altijd eenvoudig is om een vlotte overgang te maken naar nieuwe werkomstandigheden. Ze zal zich dan ook verder blijven inzetten om de faciliterende maatregelen van deze verhuis verder te ondersteunen. Terug naar de overzichtslijst

16  Ive Vanderreydt  gebouw MAT  Onderzoeker (R&D C)  Focus: werkbaar werk en evenwicht werk/privé Ive is 44 jaar en heeft bijna 20 jaar ervaring bij VITO. Hij zag stelselmatig de verwachtingen stijgen, zowel inhoudelijk als financieel. Als team leader weet hij perfect welke de uitdagingen zijn om een evenwicht te zoeken (en te houden) tussen de stijgende verwachtingen enerzijds en persoonlijke veerkracht en ambities anderzijds. Hij zet zich dan ook ten volle in voor werkbaar werk en om het evenwicht tussen werk en privé te optimaliseren. Terug naar de overzichtslijst

17  Jef Verheyden  Prodem  Technicus (OOT C)  Focus: Werkbaar werk, opkomen voor anderen Jef is 40, samenwonend, heeft 2 dochters, is 17 jaar bij VITO en 8 jaar actief bij LBC. Hij maakte een zijwaartse beweging van laborant (OOL) naar een OOT-functie. Jef heeft steeds moeite gehad met onrecht, hetgeen zijn engagement voor de vakbondswerking verklaart. Jef wil dan ook voor anderen opkomen, onrecht aanpakken en zijn nek uitsteken voor anderen. Zelfs al wordt er maar iets kleins bereikt, het is in ieder geval beter dan niets. Terug naar de overzichtslijst

18  Patrick Berghmans   R&D D  Focus: Interne mobiliteit, ontwikkeling en leeftijdsbewust personeelsbeleid Patrick is 52 jaar, getrouwd, heeft 3 kinderen en werkt reeds 23 jaar bij VITO. Langer werken impliceert een veranderde mentaliteit van zowel overheid, werkgever als werknemer. Door actief te zijn binnen de vakbond wil hij hieraan bijdragen. Patrick ijvert in zijn sociaal engagement voor goede behandeling van de medewerkers en het welzijn van werknemers, rekening houdend met de ecologische uitdagingen die op ons afkomen. Terug naar de overzichtslijst

19  Toon De Ceuster  Dienst Ringtesten en Erkenningen (REE)  Auditing A  Focus: opkomen voor het personeel en interne mobiliteit Toon is 46, getrouwd met Kristien en vader van Sarah en Gwen. Toon vindt het belangrijk dat de vakbond de belangen verdedigt van alle VITO- personeelsleden ongeacht de grootte van de groep waartoe deze individuen behoren. Eén van de dossiers waarin Toon zich heeft verdiept is de verhuis van SEB en ETE naar Energyville. Voor deze mensen dient de nodige facilitering voorzien te worden. Ook in de toekomst zal Toon dit dossier kritisch blijven volgen. Terug naar de overzichtslijst

20  Wim Bouwen   Technicus (OOT C)  Focus: positieve werksfeer, evenwicht werk/privé Wim is 46 jaar, getrouwd, en ‘manager’ van een druk (samengesteld) nest met 4 pubers. Hij heeft 22 dienstjaren bij Vito op de teller staan. Hij vindt een toffe werksfeer belangrijk. Hij wil zich dan ook inzetten voor een VITO waar het ‘goed’ werken is door te luisteren, mee te denken en af en toe ook een lastige vraag te durven stellen. Terug naar de overzichtslijst


Download ppt "29 MEI 2016 1 Comité PreventieOndernemingsraad Bedienden Ondernemingsraad Kaderleden Johan Vos (TAP)Jef Verheyden (PRD)Ive Vanderreydt (MAT) Nico Bleux."

Verwante presentaties


Ads door Google