De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Beschermende woonvormen Utrecht Werken aan een herstelgerichte organisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Beschermende woonvormen Utrecht Werken aan een herstelgerichte organisatie."— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Beschermende woonvormen Utrecht Werken aan een herstelgerichte organisatie

2 SBWU voor wie? De SBWU biedt begeleiding en huisvesting aan mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. De SBWU heeft in totaal 16 locaties verspreid over Utrecht, Nieuwegein en Houten. In totaal heeft de SBWU 1387 cliënten in zorg waarvan 560 verblijfscliënten. De SBWU heeft ongeveer 520 vaste medewerkers in dienst

3 Bureau Herstel Doel: ontwikkelen en uitdragen van de herstelvisie van de SBWU Kerntaak: Binnen de SBWU gelegenheid scheppen en randvoorwaarden creëren voor individuele en persoonlijke herstelprocessen van cliënten zodat de SBWU optimaal herstelondersteunend kan werken

4 Ontstaan Bureau Herstel 1998: Eerste herstelwerkgroep 2002: Publicatie samen werken aan herstel 2004: Start Bureau Herstel 2006: Herstel opgenomen in visie 2008: Uitbreiding Bureau Herstel en verhuizing naar Centraal Bureau 2009: Ondersteuner vervangen door coördinator 2009 - 2011: Verdere uitbreiding Bureau Herstel

5 BH

6 (gewenste) Visie De cliënt staat centraal De cliënt is eigenaar van zijn/haar herstelproces De begeleiding is herstelondersteunend en gericht op mogelijkheden en talenten Herstel is voor iedereen mogelijk, de SBWU geeft niemand op!

7 Enkele concrete activiteiten van bureau Herstel herstelwerkgroepen zinnenprikkels diverse cursussen; -omgaan met psychische aandoeningen (OMPA), -herstelondersteunende zorg -werken met eigen ervaring -begin maken met herstel -studiedag herstel herstelintervisie diverse workshops -omgaan met medicatie, stigmatisering, steun bij herstel etc. diverse projecten waaronder armoedebestrijding,kennisgroep autisme,misstanden in de psychiatrie en het platform ervaringsdeskundigheid,

8 Twee ‘doelgroepen’ -Cliënten Herstelwerkgroepen, cursussen, studiedagen, themabijeenkomsten, workshops…… -Organisatie Ondersteunen van paradigmaverschuiving in de visie op zorg, zodat alle cliënten herstelondersteunende zorg ontvangen. Herstelondersteunende zorg aan de organisatie

9 HOZ en de organisatie Vertrouwen en hoop: in de wil van de organisatie. Presentie: aandacht voor de worsteling en de geschiedenis van de organisatie. Gelijkwaardigheid: benaderen als mensen en niet als hulpverleners Eigen verhaal: Ruimte voor de bestaande idealen en visie Eigen kracht: erken wat de organisatie al goed doet Aanwezige kennis: maak gebruik van de kennis die er is en respecteer die. Eigen regie/autonomie:Uiteindelijk kan de organisatie zelfstandig herstelondersteunende zorg bieden

10 Verandering De organisatie wil graag herstelondersteunend werken Daarvoor zijn veranderingen nodig in handelen en denken Het gaat hier eigenlijk om een motivatieproces

11 Motivatie cyclus van Prochaska en DiClemente 1 voorbe- schou-wing 2 overpein-zing 3 besluit- vorming 4 veran-deren 5 Consoli-datie 6 terugval of definitie-ve verande-ring

12 De stadia Voorbeschouwingsfase De organisatie ervaart geen probleem, anderen (Bureau Herstel) wel overgang naar stadium 2 wordt belemmerd door te laag (zelf) vertrouwen in de veranderbaarheid,onvoldoende besef van en bezorgdheid over de problemen

13 Stadia Overpeinzingfase De organisatie wil anders en heeft geloof en hoop, dat verandering mogelijk is de overgang naar stadium 3 wordt belemmerd door angst om de voordelen van het oude te verliezen en de vrees niet in staat te zijn de verandering te volbrengen ambivalentie (en soms ook verzet) neemt toe

14 Stadia Besluitvormingsfase organisatie neigt naar besluit, de ambivalent komt tot ontknoping: wel of geen nieuwe stappen? Een kritiek stadium met veel terugval Blokkades zijn weer angst voor verlies van het vertrouwde en ambivalentie en weerstand

15 Stadia Veranderen De organisatie gaat stap voor stap aan de slag met verandering, terugval is mogelijk. Blokkades zijn preoccupatie met terugval, en weinig vertrouwen in eigen handelingscompetentie

16 Stadia Blijvende verandering De verandering is blijvend. Weerstand en ambivalentie kan blijven bestaan.

17 Voorbeelden Wat gebeurt er als het tempo van bureau herstel en de SBWU niet op elkaar aansluiten?

18 Bureau Herstel gaat te snel Platform ervaringsdeskundigheid Bureau Herstel: opzetten en mensen uitnodigen SBWU: Is dat wel nodig? Hoe moet dat verantwoord worden? We doen toch al voldoende aan ontwikkeling? Gevolg: Plan meerdere malen afgekeurd Na voldoende luisteren, uitleg en volharding werd het platform gerealiseerd

19 Bureau Herstel wil meer (gaat te snel) Nieuw begeleidingsplan Bureau Herstel: Kans voor inzetten persoonlijke herstelplannen SBWU: Het begeleidingsplan moet meer herstelondersteunend, maar wel te registreren zijn en de rol van de begeleiders moet helder zijn en…en… Gevolg: Plan wel verbeterd, maar niet zoals gewenst. Er is nu veel kritiek op en het traject is daardoor nog lang niet afgerond!

20 De SBWU gaat te snel Meetbaar maken van herstel SBWU: Het effect van herstelondersteuning moet aantoonbaar gemaakt worden Bureau herstel: Dat is te kort door de bocht, kan dat wel zomaar? Welke risico’s zitten daaraan? Gevolg: Communicatie tussen beleid en Bureau Herstel op dit punt loopt zeer stroef met als gevolg het verlies van invloed op de besluitvorming.

21 Er is aansluiting Workshopreeksen Zingeving Bureau Herstel: Deze workshops moeten wekelijks aangeboden worden voor en door cliënten en toegankelijk voor iedereen SBWU: Ziet de successen hierin en steunt de groei van dit project. Gevolg: De workshopreeksen zijn erg populair en worden op meerdere locaties aangeboden. Het project is bijna volledig cliëntgestuurd, mede dankzij de geboden ruimte.

22 Motivatie cyclus van Prochaska en DiClemente 1 voorbe- schou-wing 2 overpein-zing 3 besluit- vorming 4 veran-deren 5 Consoli-datie 6 terugval of definitie-ve verande-ring

23 Wat doe je dan? Bureau herstel gaat sneller -Gevoel van urgentie overbrengen -Goede praktijken zichtbaar maken -Begrip hebben voor bedenkingen van de SBWU SBWU gaat sneller -Visie blijven inbrengen, uitwerken en uitleggen -Strategie bepalen: hoe kunnen we doordringen en waar zit de rem?

24 Wat doe je dan? Algemeen -Strijd voorkomen -Zorgen voor een intern steunsysteem -Continue reflectie: wat betekent dit voor ons als team en voor onze visie? -Verlies nemen


Download ppt "Stichting Beschermende woonvormen Utrecht Werken aan een herstelgerichte organisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google