De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM OP DE INFORMATIE AVOND VAN GROEP 3. Even voorstellen Op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag sta ik juf Hilde voor de klas. Op vrijdag staat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM OP DE INFORMATIE AVOND VAN GROEP 3. Even voorstellen Op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag sta ik juf Hilde voor de klas. Op vrijdag staat."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM OP DE INFORMATIE AVOND VAN GROEP 3

2 Even voorstellen Op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag sta ik juf Hilde voor de klas. Op vrijdag staat juf Mishka voor de groep. Overdracht gaat via de mail en we overleggen op maandag en/of dinsdag.

3 Waar gaan we het vanavond over hebben. De boom (visie van school) IGDI model Zelfstandig werken Alle vakken die we geven in groep 3 CITO LVS Protocollen Praktische informatie Ouderhulp Vragen

4

5 IGDI model Fase 1. Terugblik Fase 2. Oriëntatie Fase 3. Uitleg Fase 4. Begeleide (in)oefening Puntjes route/service route Fase 5. Zelfstandige verwerking * extra verwerkingsstof aan goed presterende leerlingen * extra instructie aan de zwak presterende leerlingen Puntjes route/service route Fase 6. Evaluatie/feedback

6 Zelfstandig werken Werken met een werklicht Kijken op het planbord Wat kunnen ze doen als ze klaar zijn met hun werk Werken op verschillende niveaus Over een aantal weken krijgen ze een weektaak Aftekenen en controle door de leerkrachten

7 Zijn er al vragen?

8 De vakken van groep 3 Lezen (veilig leren lezen) Rekenen (Wizwijs) Schrijven (schrijven in de basisschool)

9 Veilig leren lezen Aanbieden nieuwe woorden; Woorden op wandplaten Lettermuur Oefenen met de letters en woorden; Klikklakboekje Veilig en vlot woordjes lezen Letters flitsen Materialen; Digibord, leesboekjes, werkboekjes, kopieerbladen, planbord

10 Er zijn 12 kernen, vanaf kern 7 gaan ze moeilijkere woorden lezen, spellen en ook begrijpend lezen Iedere kern heeft een thema, bijv. Mijn klas, mijn lijf, sprookjes Toets aan het einde van iedere kern Vier signaleringen; Herfst, winter, lente, zomer

11 Verschillende niveaus in de groep; Werken met groepsplannen Differentiatie binnen de methode Zon Maan  Raket  Ster Na een toets kijkt de leerkracht wat het kind gaat volgen bij de volgende kern

12 Zijn hier vragen over?

13 Rekenen Nieuwe methode Wizwijs Werkboek/ oefenboek Iedere les samenwerkend leren Differentiatie in lesopbouw Van concreet naar schematisch naar abstract

14 Wat komt er dit jaar aan bod; Tellen, getalbegrip tot 24 Getallen t/m 24 splitsen Optellen/aftrekken t/m 24 Getallenlijn verkennen tot 100 Muntgeld verkennen van 5, 10, 20 en 50 cent en rekenen tot 100 cent Analoge klok heel en half uur

15 Schrijven Wat komt er dit jaar aan bod; Cijfers leren schrijven Voorbereidende schrijfoefeningen Na de herfstvakantie beginnen we met de letters te schrijven Daarna het aan elkaar schrijven In groep 3 schrijven ze altijd met een potlood

16 Overige vakken Leefstijl / levensbeschouwing / 7ZZ regels Natuur (MEC en huisje, boompje, beestje) Geschiedenis (Bij de tijd) Gym (op donderdag samen met groep 4; 30 min. Spel les en 30 min. BIOS les) Verkeer (fietsparcours) Handenarbeid en Tekenen Muziek en Drama

17 Zijn hier vragen over?

18 De vakken die we net besproken hebben worden ook getoetst met de toetsen van het CITO LVS. Dit is een volgsysteem waarmee kinderen gevolgd worden van groep 1 t/m 8. Deze vakken worden getoetst in groep 3 t/m 8 januari – Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen, Avi, DMT,woordenschat en de Leestempo toets Juni – Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen, Avi, DMT, woordenschat en de Leestempo toets CITO LVS

19 Deze resultaten staan op het rapport. Tijdens de rapport gesprekken in februari worden deze besproken. Bij onvoldoende score (IV en V)worden ouders al eerder op de hoogte gebracht. In juni kun je altijd vragen naar de resultaten. I = Goed II = Ruim voldoende III = Voldoende IV = Onvoldoende V = Zwak CITO LVS

20 Voor het maken van de groepsplannen maken we eerst een groepsoverzicht met daarin de gegevens van de Cito-toetsen en kind kenmerken. Van daaruit worden de kinderen verdeeld in 3 arrangementen: Verdiept arrangement, basis arrangement en intensief arrangement. Dit gaat allemaal in samenspraak met de Ib-er. Groepsplannen

21 Op school hebben we de volgende protocollen; Pest protocol (vernieuwd op de site) Dyslexie protocol Hoogbegaafdheid Luizen protocol Protocollen

22 Zijn hier vragen over?

23 Praktische zaken Namen op spullen: Jassen, tassen, bekers enz. zorgt ervoor dat deze spullen niet zo snel zoek raken. In groep 3 krijgen de kinderen geen huiswerk maar het is wel goed om thuis te oefenen met lezen Verjaardagen worden ‘s morgens om 10:00u gevierd.

24 Praktische zaken Om 12.00 of om 15.30 mag je altijd even binnenkomen om te kijken, voor vragen enz. Oudergesprekken zijn in november / februari en in juni/juli op aanvraag van ouders of leerkracht. Kinderen krijgen in januari en juni een rapport.

25 Zijn hier vragen over?

26 2 kam-ouders 2 contact-ouders

27

28 Bedankt voor uw tijd. Een prettige avond!


Download ppt "WELKOM OP DE INFORMATIE AVOND VAN GROEP 3. Even voorstellen Op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag sta ik juf Hilde voor de klas. Op vrijdag staat."

Verwante presentaties


Ads door Google