De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ghislaine Fonteijn – Driessen, directeur Ria Peters, orthopedagoog Peuterspeelzalen Venray.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ghislaine Fonteijn – Driessen, directeur Ria Peters, orthopedagoog Peuterspeelzalen Venray."— Transcript van de presentatie:

1 Ghislaine Fonteijn – Driessen, directeur Ria Peters, orthopedagoog Peuterspeelzalen Venray

2 Situatie Venray o VVE sinds 2002 o Redelijk zware Goa gemeente o Subsidiëring psz via gemeentelijke subsidie en VVE middelen o Reguliere groepen (leidster en vrijwilliger) o VVE groepen (2 leidsters) o Venray heeft grote kern en 9 kerkdorpen op 7 à 10 km afstand van dorp.

3 Situatie Venray –vervolg- Kern Venray o 6 VVE locaties met 35 dagdelen VVE Venray én 10 reguliere dagdelen zonder VVE geïndiceerde kinderen o VVE groep: 25 % tot 70% per groep is VVE geïndiceerd Kerkdorpen o 5 Reguliere locaties met 13 dagdelen in kerkdorpen o Zeer incidenteel VVE geïndiceerde kinderen Overal: Piramide of Puk en Ko gecertificeerde leidsters

4 Aantal geplaatste kinderen Jaar 2010 2011 2012 Totaal 499523503 waarvan VVE8888107 = in % 17,5%16,8%21,2% In 2012 740 peuters (2 + 3 jarigen) in Venray, wij bereikten +/- 68 % van de kinderen in Venray en kerkdorpen waar wij gevestigd zijn.

5 VVE-indicatie door JGZ o Verzorgende ouder spreekt geen Nederlands (dus vrijwel alleen buitenlands taalaanbod) o Alleen een buitenlandse taal sprekend (T1 is niet Nederlands) o Spraaktaalstoornis en/of achterstand in Nederlandse taal o Schoolgewicht 0,3 of 1,2

6 VVE-indicatie door JGZ - vervolg Andere risico-indicatoren tellend in de weging: 1.Achterstand in bepaald ontwikkelingsveld (motoriek, persoonlijkheid, sociaal, gedrag 2.Alcohol/drugsgebruik in zwangerschap 3.Asielzoekerskind 4.Chronische ziekte 5.Eenoudergezin 6.Illegaal 7.Tienermoeder

7 Toeleiding door JGZ o JGZ indiceert en leidt toe o Bereik JGZ o Intensieve samenwerking o ZAT ( min 9 maanden tot 4 jaar) JGZ Schoolmaatschappelijk werk Preventiemedewerker GGZ verslavingszorg Preventiemedewerker GGZ psychiatrie (KOPP) MEE Orthopedagoog Peuterspeelzaal

8 Zorgsysteem o 2 x per jaar kindbespreking VVE o Leidsters/spel aan huisconsulent/orthopedagoog o Opstellen PEUTERPLAN (*) o Info peuter, oudergesprekken, KIJK! Peuters, uitslag peutertoetsen, Persoonlijke Planning Per Peuter (*) o Spel aan Huis (*) met spelregels (*) o Themaplanning Piramide inclusief VVE-peuters

9 Nog niet gemeten, wel geconstateerd o Kinderen komen eerder dan 3 jaar  1 e kind komt vaak pas na 3 e jaar  2 e en 3 e komen eerder Tijdens Spel aan Huis worden afspraken gemaakt T.v. uit Meer Nederlandse t.v.-programma’s Minder batterijen

10 Ouders o Partnerschap o Verantwoordelijkheid o Houding/werkwijze o Pedagogisch beleid o Belang voor het kind staat voorop o Goede start op de basisschool

11 Scholing o Direct (allerlei studiedagen) o Indirect (tijdens kindbesprekingen, observaties, begeleiding/filmen in werksituaties) o Effecten steeds meer zichtbaar, meer deskundigheid, minder hulp nodig. o Manier van monitoren moet nog duidelijker van de grond komen.

12 Peuterplan - VVE Binnen 4 weken 1 e gesprek met ouders o N.a.v. VVE – indicatie o Wat signaleren we tot nu toe? o Wat geven ouders aan?

13 Persoonlijke Planning Per Peuter 4 gesprekken o Aan welke ontwikkelingsgebieden gaan we werken? o Welke doelen stellen we hierbij? o Waar willen ouders aan werken/ wat gaan ze zelf doen? o Bij 2 e, 3 e, 4 e gesprek: - evaluatie: hoe ging het tot nu toe?

14 Spel aan Huis - voorheen o Speelgoed wordt meegenomen naar moeder en kind, omdat dit thuis ontbreekt o De meeste moeders spelen niet met hun kind, dit wordt met hen samen gedaan. o Er is ruimte voor overleg over opvoeding, heel impliciet o Moeders worden versterkt in hun eigen situatie

15 Spel aan Huis - Nu o Spel aan huis consulentes sluiten aan bij de thema’s van Piramide op de peuterspeelzaal. o Thema-ouderbrieven worden op de peuterspeelzaal uitgedeeld, en door de spel aan huisconsulente uitgelegd tijdens het huisbezoek o Themagericht “huiswerk” wordt op de peuterspeelzaal uitgedeeld, en indien nodig uitgelegd tijdens spel aan huis

16 Spel aan Huis – Nu (vervolg) o tips en adviezen worden gegeven n.a.v. verhaal ouders en signalen door Spel aan Huisconsulentes - Mbt taal (2-taligheid, praten met je kind, bieb) - Mbt gedrag - Mbt opvoeding o Link met peuterspeelzaal wordt gelegd o Er wordt gewerkt uit de eigen speelgoedkast van ouders o Structureel overleg leidsters peuterspeelzaal, Spel aan Huisconsulent, en orthopedagoog

17 Spel aan Huis – uitbreiding in toekomst o Vergroten ouderparticipatie d.m.v. ouderbijeenkomsten o Georganiseerd voor en door ouders in samenwerking met Spel aan Huis consulentes o Structureel 2 keer per jaar gericht op ondersteuning ‘ op weg naar school’ o Incidenteel andere thema bijeenkomsten 1 a 2 x per jaar

18 Spel aan Huis – uitbreiding in toekomst ‘Op weg naar ……’: ( 2 jaarlijks: 1 jan/30 juni, 1 juli/31 dec) o 2 x voor ouders van nieuwe peuters Wat kun je verwachten op de peuterspeelzaal? Wat verwachten wij van ouders? o 2 x voor ouders van oudste peuters Wat kun je verwachten op de basisschool Wat verwacht de basisschool van ouders? Specifieke bijeenkomsten Doorverwijzing naar bijv. audiologisch centrum Informatie over bijv. zindelijkheid etc.

19 Verwachtingen VVE = spelregels Deelname Spel aan Huis (1 x 2 weken huisbezoek, actieve deelname + gebruik materiaal) o Ouders brengen hun peuter zelf naar peuterspeelzaal, 3 of 4 dagdelen o Aanwezig bij ouderactiviteiten op peuterspeelzaal o Dagdelen worden, zoveel mogelijk naar wens, vastgelegd door de organisatie o Telefonisch contact bij afwezigheid o Lage ouderbijdrage

20 Vragen? Ria Peters, orthopedagoog tel: 06 - 47848826 Ghislaine Fonteijn, directeur tel: 06 - 26760276


Download ppt "Ghislaine Fonteijn – Driessen, directeur Ria Peters, orthopedagoog Peuterspeelzalen Venray."

Verwante presentaties


Ads door Google