De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FAS Foetaal Alcohol Syndroom Drs. Francesca Donders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FAS Foetaal Alcohol Syndroom Drs. Francesca Donders."— Transcript van de presentatie:

1 FAS Foetaal Alcohol Syndroom Drs. Francesca Donders

2 Overzicht Wat is FAS/FASD? o Definities en prevalentie o Kenmerken o Pathofysiologie Alcohol in de zwangerschap Belangrijk voor de zorgverlener

3 Overzicht Wat is FAS/FASD? o Definities o Kenmerken o Pathofysiologie Alcohol in de zwangerschap

4 Definities FASD = fetal alcohol spectrum disorder 1.Foetaal Alcohol Syndroom = FAS 2.Partieel Foetaal Alcohol Syndroom = pFAS 3.Neurobehavioral disorder associated witch prenatal alcohol exposure (ND- PAE) Factoren/kenmerken voor diagnose FASD: o Prenatale acohol-blootstelling o Cerebrale schade en/of o Faciale dysmorfie en/of o Groeirestrictie FAS = alle 4 kenmerken = ergste vorm FASD = gehele spectrum van fysieke, mentale, cognitieve en gedragskenmerken die veroorzaakt worden door prenatale blootstelling aan alcohol.

5 Prevalentie Voorkomen bij schoolkinderen geschat: o FAS 0,5% o FASD 2-4% (vgl Down 0,1%) May et al, Pediatrics 2014 (It) Voorkomen in kinderen van cohorte van vrouwen waarvan prevalentie alcohol gebruik 100% o FAS 4,7% Astley et al, Can J Clin Pharmacol 2010 (VS)

6 Overzicht Wat is FAS/FASD? o Definities o Kenmerken o Pathofysiologie Alcohol in de zwangerschap Belangrijk voor de zorgverlener o Wat? o Wanneer? o Lange termijngevolgen FASD in Nederland

7 Klinische kenmerken Fysieke kenmerken Congenitale afwijkingen orgaansystemen onomkeerbare aantasting van het centrale zenuwstelsel o Structureel o Cognitief o Executief o Motorisch o Gedrag o Sociaal

8 Uiterlijke kenmerken Gelaat: 3 typische o Smalle ogen o Dunne bovenlip o Afgeplat filtrum Up to date: Copyright © 2014 Susan Astley PhD, University of Washington

9 Aangeboren afwijkingen Hart: o Atriaal septum defect, ventriculair septum defect, afwijkingen van de grote vaten (vb. tetralogie van Fallot),… Skelet: o Flexie contracturen, kippenborst (pectus carinatum), scoliose, hemivertebrae,… Nier: o Aplasie, hypoplastische nier, duplicatie van ureters,… Oog: o Strabismus, ptosis, retinale vasculaire anomalieën, hyoplasie van de optische zenuw, refractieve stoornissen,… Gehoor: o Geleidings- of sensorische gehoorverlies,…

10 Klinische kenmerken Uiterlijke kenmerken Aangeboren afwijkingen orgaansystemen onomkeerbare aantasting van het centrale zenuwstelsel o Structureel o Cognitief o Executief o Motorisch o Gedrag o Sociaal

11 Centrale zenuwstelsel

12 Cognitie = intelligentie o Lager IQ Bv. 20% van FAS kinderen heeft IQ < 70 = zwak begaafd (Astley et al, Can J Clin Pharmacol 2010) o Problemen met rekenen o Problemen met lezen en spelling o Slecht geheugen Executief = functioneren o Moeilijk om connecties te leggen tussen oorzaak en gevolg o Kunnen gevolgen van eigen daden niet herkennen o Moeite met organisatie

13 Centrale zenuwstelsel Motorisch = coordinatie van bewegingen o Grove motoriek gestoord o Fijne motoriek gestoord o Visueel-spatiële coördinatie (slecht handschrift…) Gedragsproblemen o Hyperactiviteit o Aandachtsstoornissen o Concentratiestoornissen Sociale problemen: o Geen gevoel voor normaal sociaal gedrag o Geen berouw na misdragingen o Geen wederkerende vriendschappen o Sociale isolatie o Slechte persoonlijke hygiëne

14 Overzicht Wat is FAS/FASD? o Definities o Kenmerken o Pathofysiologie Alcohol in de zwangerschap Belangrijk voor de zorgverlener o Wat? o Wanneer? o Lange termijngevolgen FASD in Nederland

15 Pathofysiologie = mechanisme achter ontstaan van de ziekte 3 factoren voor schade: 1.Alcohol blootstelling 2.Toegankelijkheid van alcohol tot de weefsels (placenta, bloedhersenbarriere) 3.Afbraak en uitscheiding van alcohol (toxische afbraakproducten, recycleren van vruchtwater)

16 Alcohol blootstelling/opname Vrouwen  mannen o Vrouwen minder lichaamsvocht o Alcohol wateroplosbaar Bier alleen  Bier + Patat o Nuchter meer opname

17 Alcohol naar de weefsels Alcohol passeert vlot de placenta, echter wordt niet goed terug afgevoerd Foetale promille = 50-100% van het maternale promille Alcohol wordt uitgeplast door de baby in het vruchtwater en vervolgens weer opgedronken (recycleren) = LANGERE BLOOTSTELLING BIJ FOETUS!!! Bloedhersenbarriere laat alcohol door!

18 Alcohol verwerking/afbraak Waarom is alcohol toxisch? o Alcohol (ETHANOL) LEVER: Alcohol DeHydrogenase- enzym (ADH) LEVER: cytochroom p450 (CYP2E1) Vrije zuurstofradicalen= celdood HERSENEN: Catalase Acetaldehyde = TOXISCH Aldehyde hydrogenase Omzetten naar CO2  wordt uitgeademd

19 Alcohol verwerking/afbraak Waarom is alcohol toxisch? o Alcohol (ETHANOL) LEVER: Alcohol DeHydrogenase- enzym (ADH) LEVER: cytochroom p450 (CYP2E1) Vrije zuurstofradicalen= celdood HERSENEN: Catalase Acetaldehyde = TOXISCH Aldehyde hydrogenase Omzetten naar CO2  wordt uitgeademd FOETUS GEDRAAGT ZICH ZOALS EEN ALCOHOLIEKER Afbraaksnelheid is slechts 2-3% vd maternale afbraaksnelheid!

20 Samengevat alcohol bij de foetus: o Gemakkelijke passage placenta o Langere blootstelling door recycling o Onrijpe enzymsystemen waardoor meer vorming van toxische radicalen o Bloedhersenbarriere biedt geen bescherming Resultaat: cluster van afwijkingen, voornamelijk centrale zenuwstelsel

21 Overzicht Wat is FAS/FASD? o Definities o Kenmerken o Pathofysiologie Alcohol in de zwangerschap Belangrijk voor de zorgverlener o Wat? o Wanneer? o Lange termijngevolgen FASD in Nederland

22 Alcohol in de zwangerschap Geen rechtlijnige relatie tussen hoeveelheid alcohol en hoeveelheid schade ‘Binge’drinking (>4 consumpties in 1 dag) zou schadelijker zijn dan 1 glas elke dag gedurende 4 dagen - Maier SE et al, West JRAlcohol Res Health. 2001 Maier SEWest JRAlcohol Res Health. Interindividueel verschillend (metabolisme) SPECTRUM – CONTINUUM ALLE TRIMESTERS ZIJN SCHADELIJK!

23 Alcohol in de zwangerschap Welke grens in de zwangerschap is veilig? ANTWOORD: GEEN Ook niet ééntje? Eéntje is geentje? ANTWOORD: NEEN

24 Situatie in Nederland Alcohol bij vrouwen van vruchtbare leeftijd 19-30jr in 2012: o 86% dronk alcohol o 18,5% deed aan binge-drinking (>/=4 glazen/d) o 9,5% dronk chronisch overmatig alcohol (>/=2 glazen dd) Zwangere vrouwen: o +/- 30% blijft alcohol drinken Ouder Hoger opgeleid Dronken meer en vaker voor de zwangerschap Partner drinkt alcohol

25 Overzicht Wat is FAS/FASD? o Definities o Kenmerken o Pathofysiologie Alcohol in de zwangerschap Belangrijk voor de zorgverlener

26 Wat? o ADHD of toch gevolgen van alcohol tijdens de zwangerschap? o Impact wordt onderschat! o Als zorgverlener: belang van alcoholblootstelling kennen, NULTOLERANTIE FASD 100% TE VOORKOMEN! -BELANG VAN ANTICONCEPTIE!- -BELANG VAN GOEDE COUNSELING VOOR EN TIJDENS ZWANGERSCHAP-

27 Bedankt voor uw aandacht! NOG VRAGEN?


Download ppt "FAS Foetaal Alcohol Syndroom Drs. Francesca Donders."

Verwante presentaties


Ads door Google