De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychiatrie en metabool syndroom. Waarom dit onderwerp Gemiddelde levensverwachting van schizofrenie patienten is 20 jaar korter dan levensverwachting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychiatrie en metabool syndroom. Waarom dit onderwerp Gemiddelde levensverwachting van schizofrenie patienten is 20 jaar korter dan levensverwachting."— Transcript van de presentatie:

1 Psychiatrie en metabool syndroom

2 Waarom dit onderwerp Gemiddelde levensverwachting van schizofrenie patienten is 20 jaar korter dan levensverwachting in normale populatie (Verwachte toename terugverwijzing van patienten uit 2 e lijn naar 1 ste lijn.) Cf bestuurlijk akkoord vws/ ggz convenant LHV en vws

3 Oorzaken kortere levensverwachting: Roken Minder actieve levensstijl (< 30 min bewegen per dag) Ongezonder leefpatroon Bijwerking medicatie: mn antipsychotica Klassieke Atypische !!

4 Metabole bijwerkingen antipsychotica Diabetes Mellitus Dislipidaemie Obesitas –Bijv bij olanzapine: Kortdurende blootstelling(beh <48 wkn) –22% van patienten ≥ 7% gewichtstoename Langdurige blootstelling (ten minste 48 weken) –64,4% van patienten ≥ 7% gewichtstoename –31,7% van patienten ≥ 15% gewichtstoename

5 Generieke naamMerknaam®Gewichts toename Lipiden verslechtering Risico diabetes EPSProlactine- stijging Sexuele stoornissen QTc verlenging Orthostatische hypotensie AripiprazolAbilify®0/? ?+/-00/?00 broomperidolImpromen®+/-0?+++ ++?0 clozapineLeponex® +++++ 00 + flufenazineAnatensol® + +/-?++ ++/-+ haloperidolHaldol®+/-0 +++ ++++/- levomepromazineNozinan® ++ + ? olanzapineZyprexa® ++++++ +/-0 + perfenazineTrilafon®+/-0 ++ 00 pimozideOrap®00+/-+++ +++++0 risperidonRisperdal® ++ +/- +++++ +/-++ QuetiapineSeroquel® + +/- + 00+++ sulpirideDogmatil®+/-0? +++ +/-0 zuclopentixolCisordinol®+/-0?+++ ++?+

6 Incidentie Piekincidentie psychotische stoornissen tussen 15 en 25 jaar Dus: vanaf jonge leeftijd reeds verhoogd risico op ontwikkelen metabool syndroom

7 Wat te doen? Werkgroep somatische complicaties bij antipsychoticagebruik (bestaand uit Internisten, psychiaters, en een apotheker) hebben een advies uitgebracht http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/ass ets/articles/articles_1795pdf.pdf

8 Metabool syndroom mv Buikomtrek in cm > 102 > 88 Triglyceride in mmol/l (nuchter) > 1,7 > 1,7 Hdl-cholesterol in mmol/l (nuchter) < 1,0 < 1,3 Bloeddruk in mmHg > 130/> 85 > 130/> 85 Glucose in mmol/l (nuchter) > 6,1 > 6,1 *Metabool syndroom is aanwezig als voldaan wordt aan 3 of meer criteria. tabel 3 Risicofactoren voor diabetes mellitus type 2

9 Advies bij start antipsychoticum Nulmeting: bestaand uit –BMI –Buikomtrek –RR –Pols –Glucose Nuchter –Lipidenspectrum

10 Advies bij start antipsychoticum Extra aandacht voor lifestyle: –Roken –Dieet –Bewegen

11 Advies eerste behandeljaar BMI Buikomtrek Herhalen na 1, 2, 3, 6, en 12 maanden PM bij snelle gewichtstoename of obesitas verwijzing naar Dietist RR en pols Herhalen na 3, 6, en 12 maanden

12 Advies vervolgjaren: Jaarlijkse controle: –BMI –Buikomtrek –RR –Pols –Glucose Nuchter –Lipidenspectrum –Lifestyle bespreken

13 verantwoordelijkheid Primair: voorschrijvend arts Bij overname behandeling uit 2 e lijn: huisarts

14 Literatuur Preventie en behandeling van somatische complicaties bij antipsychoticagebruik; w. c a h n, d. r a m l a l, r. b r u g g e m a n, l. d e h a a n, f. e. s c h e e p e r s, m. m. v a n s o e s t, j. a s s i es, c. j. s l o o f f t i j d s c h r i f t v o o r p s y c h i a t r i e 5 0 ( 2 0 0 8 ) 9 http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/articles_1795p df.pdfhttp://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/articles_1795p df.pdf Antipsychotica: let op metabole bijwerkingen Huisarts en Wetenschap, jaargang 2010, nummer 9:504-507 http://www.henw.org/archief/volledig/id4295-antipsychotica-let-op- metabole-bijwerkingen.html


Download ppt "Psychiatrie en metabool syndroom. Waarom dit onderwerp Gemiddelde levensverwachting van schizofrenie patienten is 20 jaar korter dan levensverwachting."

Verwante presentaties


Ads door Google