De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFo P 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFo P 2."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFo P 2

2 Inhoud  Introductie  Module I: Wat is een psychose ?  Module II: Psychose begrijpen ?  Module III: Behandeling van psychose  de rol van medicatie ?  Module IV: Behandeling van psychose  de rol van andere interventies ?

3 Behandeling van Psychose De rol van medicatie InFoP 2 -module 3

4 Behandeling van psychose  Uitbouwen van steunpunten :  Medicatie  Individueel  Familie  Omgeving  Triade Samenwerking patiënt – familie – hulpverleners  Langdurige zorg

5 Wat verwachten patienten van hun behandeling? (Gamian 2000)

6 Hoe werken de hersenen ? GebiedenBanen Zenuw vezels Neuro- transmitters Complex orgaan Prikkel overdracht

7 Hoe werkt medicatie in de hersenen ?  Hersenen van mensen met schizofrene psychose werken anders  Neurotransmitter = sleutel  vb. onevenwicht dopamine  Receptor = slot  Medicatie bezet het slot maar geeft geen signaal door

8 Hoe werken antipsychotica ?  Gemeenschappelijk werkingsmechanisme  Amfetamine en psychose  Alle antipsychotica blokkeren dopamine- receptoren  Verband tussen therapeutisch effect en neveneffecten op spieren Dopaminehypothese

9 Dopamine en Schizofrenie Nigrostriataal (motoriek) Tuberoinfundibulair(prolactine) MesocorticaalHypoactiviteit Negatieve symptomens Cognitieve beperkingen Hyperactiviteit: Positieve symptomen Mesolimbisch

10 Medicatie (werking) In onze hersenen : hersencellen Dendrieten (info naar de cel) Axon (info van de cel weg)

11 Een boodschap / informatie wordt via elektrische activiteit doorgegeven Synaptische spleet: info wordt via neurotransmitter (chemische boodschapper) doorgegeven Info gaat terug via elektrische activiteit verder Bij schizofrenie : te actieve dopaminesysteem (x) Te veel info wordt doorgestuurd : overactiviteit leidt tot ontstaan van positieve symptomen (info gebonden aan dopamine in de dopaminereceptoren) WAT DOEN ANTIPSYCHOTICA ? Deel van de Dopaminereceptoren blokkeren: ± 60 tot 70 % Minder dopamine activiteit = daling van positieve symptomen Dopamine receptoren

12 Sleutel/slot metafoor

13

14 PET-Scan beelden medicatie bezet dopamine receptoren Controle persoon Na toediening van een antipsychoticum

15 Waarom antipsychotica ?  Behandeling van acute episoden  Voorkomen van herval Antipsychotica zijn anti-psychotisch, niet anti-schizofreen (de kwetsbaarheid blijft bestaan)

16 Acute psychose Lijmen en spalken van de balk met medicatie Behandeling van psychose Kwetsbaarheid voor psychose Medicatie is LIJM

17 Acute behandeling POSITIEVE SYMPTOMEN NEGATIEVE SYMPTOMEN ANGST DEPRESSIE COGNITIEVE SYMPTOMEN BIJWERKINGEN

18 Onderhoudsbehandeling  Blijvend controleren van symptomen  Voorkomen van terugval  Grote kans op herval na stoppen van medicatie  Verbeteren niveau van functioneren

19 Waarom onderhoudsbehandeling ? Risico op herval Na stop antipsychotica Bij routine behandeling Bij optimale behandeling

20 Waarom onderhoudsbehandeling?  Traumatische ervaring  Na elke episode meer blijvende symptomen  Verlies van werk  Verlies van sociale contacten / vrienden  Meer isolatie Risico’s van herval voor de patiënten

21 Hoe kiest de arts de medicatie ? 1  Evenwaardig effect op positieve symptomen  Symptomen en klachten van de patiënt  Individuele respons  Eerdere respons  Voorkeur van de patiënt  Therapietrouw van de patiënt

22 Hoe kiest de arts de medicatie ? 2  Bijwerkingen van het product  Individuele gevoeligheid voor bijwerkingen  Lokale gewoonten en vertrouwdheid  Beschikbaarheid en kostprijs  Toedieningsvorm  pillen of druppels  inspuitbaar kortwerkend of langwerkend

23 Hoe antipsychotica gebruiken richtlijnen 1  Diagnose  Vroege interventie  Geleidelijke verhoging van dosis  Gebruik laagste werkzame dosis  Neem voldoende tijd om effect te beoordelen (4 tot 6 weken) bij correcte inname

24  Dosis effect en dosis neveneffecten dicht bij elkaar  Controleer en behandel neveneffecten  Langdurig gebruik  Goed opvolging en beoordeling van de medicatie door de arts Hoe antipsychotica gebruiken richtlijnen 2

25 Hoe lang antipsychotica nemen?  Na een psychose  3 tot 6 maanden  Eerste episode schizofrene psychose  2 jaar  Na meerdere episoden  5 jaar  Levenslang ?  80% gevaar voor herval

26 Antipsychotica Oude & Nieuwe  Clopixol  Dipiperon  Etumine  Fluanxol  Haldol  Impromen  Orap  …  Abilify  Leponex  Risperdal  Serdolect  Seroquel  Solian  Zyprexa  …

27 Problemen met antipsychotica 1 Bijwerkingen van oudere antipsychotica / neuroleptica  Neveneffecten op spieren (EPS)  Algemeen (bloeddruk, …)  Secundaire negatieve symptomen  Seksuele problemen  Sufheid, problemen met aandacht en concentratie …

28  Beven  Krampen  Stijfheid  Bewegingsarmoede  Onwillekeurige bewegingen  Bewegingsdrang Problemen met antipsychotica 2 Neveneffecten op de spieren (EPS)

29 Nieuwe antipsychotica 1  Gelijk of groter effect op positieve symptomen  Groter effect op  negatieve symptomen  cognitieve symptomen  affectieve symptomen  Werkzaam bij mensen die niet reageren op oudere antipsychotica  Minder bijwerkingen

30  Gewichtstoename  Afwijkingen van suiker en vetten  Seksuele problemen  Bloedcellen  Hart ... Nieuwe antipsychotica 2 Minder bijwerkingen maar ook andere bijwerkingen

31 Risicofactoren voor hart- en vaatziekte Niet te beïnvloeden  Familiale geschiedenis  Leeftijd  Geslacht  Etniciteit Te beïnvloeden  Roken  Hoge bloeddruk  Verhoogde cholesterol  Obesitas  Physieke inactiviteit  Stress  Verhoogde suiker in bloed American Heart Association. Risk Factors and Coronary Heart Disease – AHA Scientific Position

32 Oorzaken van metabole stoornissen Ongezonde Levensstijl Schizofrene Psychose en Erfelijke Factoren Antipsychotische Medicatie Aanwezigheid en toename van het aantal risicofactoren Onstaan van metabole ziekte (diabetes) en hart- en vaatziekten Risico op vervroegd overlijden

33  Werkzaamheid op lange termijn  Is de therapietrouw beter ?  Duur  Gevolgen voor patiënt en familie  Nog weinig depotpreparaten op Belgische markt (Risperdal Consta) Nieuwe antipsychotica Problemen

34  40 jaar ervaring  Sedatie in acute episodes  Eerdere goede respons bij patiënt  Depotpreparaten  Goedkoop Waarom nog oude antipsychotica gebruiken ?

35 Waarom stopt iemand de medicatie ?  Bijwerkingen  Bijwerkingen vaak aanwezig bij begin van behandeling, alvorens gunstige effecten duidelijk worden  Ontevredenheid over behandeling  Vergetelheid  Te ingewikkelde schema's  Geen nazorg

36  Zich beter voelen  “Psychologische problemen worden niet behandeld met medicatie”  Gebrek aan inzicht  Ontkenning van ziekte  Ontkennen van het positieve effect van medicatie Waarom stopt iemand de medicatie ?

37 Hoe kan de familie helpen bij de behandeling ?  Kennis over de rol van medicatie en mogelijke neveneffecten is noodzakelijk.  Belangrijke bron van informatie over de werking van medicatie  Motiveren en begeleiden van medicatie gebruik  Herkennen van vroege tekens van herval

38 Wat moet de familie weten bij medicatie-afbouw ?  De familie moet geïnformeerd zijn  Geleidelijke daling van de dosis  Informatie over gevaar voor herval  De patiënt moet door de arts van nabij worden gevolgd  Opvolging van vroege tekens van herval  Onmiddellijk antipsychotica in geval van nieuwe symptomen

39 Andere medicatie  Anticholinergica  (‘correctoren’, behandeling van spierneveneffecten)  Antidepressiva  Benzodiazepines  (‘kalmeermiddelen’, voor angst, spanning of slaapproblemen)  Stemmingsstabilisatoren  Somatische medicatie

40 Besluit  Antipsychotica zijn essentieel maar ook onderdeel van een geïntegreerde benadering van de behandeling met :  Individuele steun  Steun van familie  Informatie (Psycho-educatie)  Vaardigheidstraining  Interventies op sociale domeinen, wonen en activiteit (Rehabilitatie)

41 Behandeling van psychose De rol van medicatie InFoP 2 -module 3 Vragen ?


Download ppt "Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFo P 2."

Verwante presentaties


Ads door Google