De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 (Duurzame) PART-TIME Security management De aanpak van Reserv Security Management Bij uw Veiligheidbeleidsontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 (Duurzame) PART-TIME Security management De aanpak van Reserv Security Management Bij uw Veiligheidbeleidsontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 1 (Duurzame) PART-TIME Security management De aanpak van Reserv Security Management Bij uw Veiligheidbeleidsontwikkeling

2 2 Security Management Plan van Aanpak: 1.Oriëntatie ( Intake ) 2.Inventarisatie ( Risk Identification ) 3.Ontwikkeling ( Business Policy Development ) 4.Vastlegging ( Business Policy Establishment ) 5.Implementatie ( Implementation ) 6.Onderhoud ( Updating ) 7.Ondersteuning ( Operational Support ) 8.Beheer ( Management Support )

3 3 ORIËNTATIE (Intake) Intakegesprekken met het management. Vaststellen visie op veiligheid van de organisatie. Afstemming van verwachtingspatronen opdrachtgever. Vaststellen Verantwoordelijkheidslijnen binnen de organisatie. Formuleren concept Plan van Aanpak. Afkadering en formuleren van de opdracht. Veiligheid is geen exacte wetenschap. Om een professioneel veiligheidsbeleid voor uw organisatie te kunnen ontwikkelen moet Reserv zich oriënteren op drie belangrijke zaken: Wat is uw eigen visie is op “veiligheid” ? Hoe is uw organisatiestructuur? Hoe uw bedrijfscultuur? Uw eigen visie op veiligheid wordt bepaald door “eerdere eigen ervaringen”, de media, maatschappelijke ontwikkelingen en uw eigen kennis. Reserv besteedt veel aandacht aan deze elementen. Heeft u zelf een goed beeld van uw doelstellingen? Welk veiligheidsniveau wilt u bereiken? Wat zijn uw investeringsmogelijkheden / bereidheden of wilt u bepaalde maatregelen juist uitsluiten? Ook uw bedrijfsvorm is bepalend voor het advies. Een lijnorganisatie heeft compleet andere verantwoordelijkheidslijnen dan een matrix-organisatie. Ook als uw organisatie (grotendeels) uit Zelfstandig Ondernemers bestaat vereist dat een totaal andere aanpak dan een organisatie met Eigen Winkels. En hoe klein/grootschalig zijn uw vestigingen? Wat is het gemiddeld aantal werknemers per vestiging enz. Daarnaast is uw bedrijfscultuur mede bepalend voor het uiteindelijke veiligheidsniveau. Bent u gewend om naleving van voorschriften af te dwingen en te controleren, of heeft u de verantwoordelijkheid daarvoor gedecentraliseerd? Welke zeggenschap heeft uw leidinggevend personeel en hoe zelfbewust is men op veiligheid? In een aantal intakegesprekken met u en uw Management stellen we vast wat uw verwachtingen zijn en hoe uw organisatie is opgebouwd. Het resultaat van de intake wordt aan u voorgelegd in een concept plan van aanpak, waarin de opdracht gedetailleerd wordt beschreven.

4 4 INVENTARISATIE (Risk identification) Uiteraard heeft u zelf al enkele veiligheidszaken geregeld. Het is in eerste instantie dan ook van belang te weten welke veiligheidsonderwerpen wel/niet zijn geregeld. Binnen de kaders van de opdracht houdt Reserv een inventarisatie, waarbij wij door middel van interviews met uw management / medewerkers de huidige status van uw veiligheidsbeleid vaststellen. Op basis daarvan kunnen wij een SWOT (sterkte/zwakte-analyse) samenstellen en krijgen wij een goed beeld van de bestaande situatie. Wij stellen vast welke zaken optimaal geregeld zijn, welke aanpassingen behoeven en welke van begin af aan ontwikkeld moeten worden. Daaraan koppelen wij een prioriteitstelling, zodat we met de belangrijkste zaken kunnen beginnen. Het resultaat van de inventarisatie wordt aangeleverd in een definitief Plan van Aanpak. Enkele belangrijke onderwerpen voor de inventarisatie: Uitvoering Wettelijke voorschriften (en CAO) Training & opleiding personeel Organisatorische maatregelen m.b.t. Personeelsfraude, Overval- & inbraakpreventie, overige winkelcriminaliteit Technische maatregelen Dienstverleningen Winkelveiligheidsplan (ontruimingsplan, BHV-plan, calamiteitenplan) Communicatiestructuur en verantwoordelijkheidslijnen Inventarisatie aanwezigheid & status veiligheidsonderwerpen. Analyse: Verbeterpunten / aanvullingen (S.W.O.T.). Prioriteitstelling onderwerpen. Aanleveren Plan van Aanpak

5 5 Uitwerken Plan van Aanpak Ontwerpen van een Beleidsinfractuctuur Uitwerken van de veiligheidsonderwerpen. Regelmatige afstemming met opdrachtgever. ONTWIKKELING (Business policy Development) We beginnen met het in kaart brengen van uw Beleidsinfrastructuur aan de hand van de SWOT/inventarisatie. Onze eerste actie is om een helder overzicht te maken, waarin we alle veiligheidsonderwerpen die u op centraal niveau of decentraal geregeld wilt hebben en hoe die regelingen gedocumenteerd moeten worden. Voor grote organisaties hanteren wij daarvoor de volgende “doelgroepen” : Corporate Security (alle veiligheidsonderwerpen die centraal geregeld moeten zijn, zoals Contingency, Crisis- Management, Informatiebeveiliging, gedragscodes enz) Winkelorganisatie ( alle veiligheidsonderwerpen ten behoeve van uw vestigingen, zoals Personeelsfraude, Winkelcriminaliteit, Veiligheidsdienstverleningen, OBE- maatregelen, Handboek Veiligheid, BHV-plan en Ontruimingsplan enz.) (Hoofd)kantoren (alle veiligheidsonderwerpen ten behoeve van de beveiliging van uw kantoren, zoals fysieke beveiliging, toegangscontrole enz.) Logistiek & Distributie (alle veiligheidsmaatregelen ten behoeve van uw distributiecentrum(centra) en transport van uw goederen van/naar uw winkels, zoals fysieke beveiliging, toegangscontrole, Calamiteitenplan enz.) Het resultaat is, dat u beschikt over een totaaloverzicht over uw beleid. Makkelijk te onderhouden en evt. later aan te passen. Vanuit de beleidsinfrastructuur, gestuurd door de priorteitstelling, gaan we de veiligheidsonderwerpen uitwerken. U begrijpt, dat we tijdens de voortgang regelmatig overleg hebben met u en uw management.

6 6 Het documenteren van de uitgewerkte onderwerpen in beleidsnotities. Archivering van de documenten in de Beleidsinfrastructuur Inventariseren Communicatiemiddelen opdrachtgever (Intranet enz.). VASTLEGGING (Policy establishment) Documentatie van uw beleid is wellicht één van de belangrijkste stappen. U wilt immers op ieder moment uw beleid kunnen updaten, raadplegen, of kunnen overleggen als b.v. de Ondernemingsraad daarom vraagt. Medewerkers komen en gaan en moeten niet iedere keer het wiel opnieuw uitvinden. Reserv documenteert uw veiligheidsbeleid professioneel en op éénvoudige wijze in de eerder genoemde Beleidsinfrastructuur. Van groot belang is ook te weten, hoe uw organisatie communiceert met uw vestigingen. Heeft u een intranet- structuur, beschikken uw vestigingen over email, fax of over meer moderne communicatiemiddelen. Hoe stelt u informatiemateriaal, zoals brochures van branche-organisaties, checklisten, e.d. ter beschikking? Hoe zorgt u er voor dat uw winkelorganisatie continu geïnformeerd blijft over actuele winkelcriminaliteit enz. Reserv inventariseert en zorgt er voor dat uw communicatiemateriaal naadloos aansluit bij uw bedrijfsvoering.

7 7 Het invoeren van het beleid in de bedrijfsprocessen. Opleiden van medewerkers. Training & voorlichting Veiligheidsbewustzijn verhogen Medewerkers betrekken Communicatie naar de “eindgebruikers”. IMPLEMENTATIE (Implementation) Het ontwikkelen van beleid en communicatiemiddelen is één, maar er voor zorgen dat het materiaal gebruiksklaar en gestructureerd toepasbaar kan worden binnen uw organisatie vergt veel aandacht. Daar gaat veel communicatie en begeleiding mee gepaard. Reserv kiest voor een fasegewijze invoering, zodat uw winkelmanagement niet overspoeld wordt met informatie. Wij beginnen bij de “mens”: Veiligheidsbewustzijn verhogen Medewerkers opleiden Medewerkers betrekken Kort na deze stap voeren wij in overleg met uw afdeling Communicatie de procedures in.

8 8 ONDERHOUD (Updating) Het volgen van Trends & Ontwikkelingen. Nieuwe technieken. Nieuwe dienstverleningen. Nieuwe ciminaliteitsmethodieken. Het updaten van het bestaande beleid. De maatschappij en criminaliteit zijn continu in beweging. Er ontstaan nieuwe criminaliteitsmethodieken, landelijk opererende bendes. De ontwikkeling van technische oplossingen lopen daar achteraan. DNA douche, rookgeneratoren, moderne camera-apparatuur. Afhankelijk van de ontwikkelingen moet uw veiligheidsbeleid daarop worden aangepast of uitgebreid. Snel handelen is vaak vereist. Reserv is daarin gespecialiseerd.

9 9 ONDERSTEUNING (support Operations) Support & Helpdesk t.b.v. de winkelmaatschappij van opdrachtgever. één-loketsfunctie voor FAQ, advies en ondersteuning. Back-office functie Een professioneel georganiseerd veiligheidsbeleid heeft ook tot gevolg dat procedures strikter moeten worden opgevolgd. Dat legt een taak neer bij uw vestigingsmanagement. Er moeten meldingen worden gedaan t.b.v. registratie, checklisten ingevuld, controles worden uitgevoerd. Uw medewerkers zijn hier niet primair voor opgeleid en het is onvermijdelijk dat hier vragen en behoefte aan ondersteuning uit voortvloeien. Natuurlijk kunt u dit proces onderbrengen bij uw administratieve back-office, maar advisering en ondersteuning vereisen enige kennis van beveiliging en veiligheid. Reserv biedt u, op basis van een abonnement, de dienstverlening van een back-office aan en “ontzorgt” uw organisatie daarmee van alle veiligheidsissues. Uw vestigingen zijn altijd verzekerd van professionele ondersteuning. U bent verzekerd van professionele management informatie. Een aantal activiteiten van de Support & Helpdesk: Registratie van alle calamiteiten binnen uw organisatie. Het produceren van Management-informatie t.b.v uw management. Pre-warning, waarbij Reserv gebruik maakt van openbare bronnen en informatie uit uw eigen organisatie en andere “klanten” van Reserv. Uw winkels worden vooraf geinformeerd bij een dreigend risico in hun omgeving. Advisering. Advies hoeft niet duur te zijn en kan vaak telefonisch, uit een kantooromgeving, worden verstrekt. Door de abonnement-vorm kunnen uw winkels laagdrempelig advies vragen zonder extra kosten. Ondersteuning. Reserv kan op consultancy-basis op locatie uw winkels ondersteunen bij alle denkbare calamiteiten. Brieven naar de Gemeente, ondersteuning bij aangifte politie?, Fraude-onderzoeken, alles onder één dak bij Reserv. Training en opleiding personeel. Reserv heeft hiervoor parktijkgerichte oplossingen.

10 10 BEHEER (Management support) Ondersteuning van het Management bij het uitvoeren van aan veiligheids-processen. Als uw Veiligheidshuishouding volledig op orde is, vloeien daar dagelijkse werkzaamheden uit voort. Uw regiomanagement wordt geconfronteerd met vragen voor ondersteuning. En natuurlijk wilt u een uniforme advisering en afhandeling. Reserv vangt alle hulpvragen op en ondersteunt uw regiomanagers bij de uitvoering. Daarnaast is Reserv sterk in Projectmanagement. Projecten als de “week van de veiligheid”, algemene implementatie van veiligheidsmiddelen in uw organisatie (bv pin-kassa’s), Veiligheidsprojecten enz., Reserv verzorgt dit allemaal voor u.

11 11 BEHEER (Management support) De puzzel is gelegd ! Wilt u méér weten over de inhoudelijke aanpak: Reserv Security Management, 06-5111 8758 En onthoud: De criminaliteit is al georganiseerd, nu u nog.


Download ppt "1 (Duurzame) PART-TIME Security management De aanpak van Reserv Security Management Bij uw Veiligheidbeleidsontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google