De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 1 Wat is marketing? § 1.1De betekenis van marketing § 1.2Commerciële economie of marketing? § 1.3Het marketingconcept § 1.4 De rol van marketing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 1 Wat is marketing? § 1.1De betekenis van marketing § 1.2Commerciële economie of marketing? § 1.3Het marketingconcept § 1.4 De rol van marketing."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 1 Wat is marketing? § 1.1De betekenis van marketing § 1.2Commerciële economie of marketing? § 1.3Het marketingconcept § 1.4 De rol van marketing in een bedrijf © Economie Leer Kracht 2011

2 Marketing of verkoop? Verkopen :‘ kwijt raken wat op de plank ligt’, marketing : ‘zorgen dat juiste dingen op de plank liggen’. Verkoop: onderdeel van marketing © Economie Leer Kracht 2011

3 Definitie van marketing Marketing : op de markt afgestemde – ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van producten, diensten of ideeën, en alle andere activiteiten om planmatig de afzet te verhogen of transacties te bevorderen, een goede reputatie te creëren en duurzame relaties met de klanten op te bouwen, zodat alle partijen hun doelstellingen bereiken. (Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff 978-90-207-3308-2) "Marketing is een functie binnen organisaties en een verzameling van processen voor het creëren, communiceren en leveren van waarde voor klanten en voor het beheersen van de klantrelatie op manieren die gunstig zijn voor de organisatie en haar stakeholders” 2004 officiële AMA definitie bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Marketinghttp://nl.wikipedia.org/wiki/Marketing Accent ligt op: creëren en overbrengen iets waardevols opbouwen zinvolle relaties met klanten. © Economie Leer Kracht 2011

4 combinatie van instrumenten voor invullen marketingbeleid De marketingmix: prijsproduct promotie plaats Afbeelding afkomstig van Schoolplaten.com: http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-kok-i9726.html http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-kok-i9726.html

5 4 P’s van de marketingmix: Product: Goederen, diensten of ideeën Product :meer dan tastbare product (imago, garantie, service) assortiment Promotie: Alle vormen van communicatie met markt. Promotie-instrumenten o.a. reclame, sponsoring, sales promotion, public relations, persoonlijke verkoop en direct marketing. © Economie Leer Kracht 2011

6 Prijs: Hoe en wat er voor product betaald moet worden Plaats /distributie: Hoe koper product krijgt. (distributiekanalen,tussenpersonen en verkooppunten) © Economie Leer Kracht 2011

7 Marketingmixinstrumenten (© Noordhoff: Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff 978-90-207-3308-2)

8 4 P’s? Maar ook: Personeel (5 e P) Presentatie (bij retail) © Economie Leer Kracht 2011

9 Ontwikkeling van marketing denken 1900- 1930: Product en productievisie product zo goed en goedkoop mogelijk produceren. klant komt vanzelf naar verkooppunt. (Sellersmarket) Ford: “je kunt alle kleuren krijgen, als het maar zwart is” 1930-1950: Verkoopgeoriënteerde visie meer te koop dan wordt verkocht producent zoekt klant Promotie: Reclame 1950-nu: marketing visie Aandacht voor wens klant d.m.v. de 4P’s. Segmentatie (opdelen) en differentiatie (aanpassen) Marketingafdeling Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen © Economie Leer Kracht 2011

10 1900193019501970nu

11 Marketing of commerciële economie? Economie: Algemene economie Leer van keuzehandelingen: kunnen € maar 1 keer uitgeven -Macro: op groot niveau: landelijk/ mondiaal -Micro: op klein niveau: vanuit de individu Is de Moeder van de bedrijfseconomie en commerciële economie © Economie Leer Kracht 2011

12 Bedrijfseconomie Commerciële economie: Bedrijfseconomie: Economie binnen bedrijven o.a.: - kostprijsberekening (kosten en baten) - financiering (FRK en financiering) - organisatie (M en O) - waarde en winst (jaarrekening) Commerciële economie: Vanaf 1950: verklaringen handelen van consument oiv psychologie en sociologie: (niet altijd rationeel) = Moeder van de marketing © Economie Leer Kracht 2011

13 Marketingconcept (1) organisatiefilosofie gericht op: - Tevreden klanten ‘De klant is koning.’ - Geïntegreerde werkwijze -Breed geformuleerde missie ambitieuze omschrijving van het werkterrein © Economie Leer Kracht 2011

14 marketingconcept (2) - Voortdurende concurrentieanalyse andere bedrijven die met hun producten inspelen op dezelfde of soortgelijke behoeften van de afnemers. - Marktonderzoek en doelgroepkeuze systematische verzameling en analyse relevante informatie Ford: “Als ik had gedaan wat m’n klanten wilden, had ik een snellere koets moeten maken”. Apple: “we doen niet aan marktonderzoek en we huren geen consultants in” - Accent op winstbijdrage Winst om te overleven en te groeien.(lange termijn) © Economie Leer Kracht 2011

15 Het marketingconcept (© Noordhoff: Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff 978-90-207-3308-2)

16 Taken van marketing in kaart brengen van de wensen en behoeften van de doelgroep. (door marktonderzoek) beïnvloeden en inspelen op de vraag Nazorg, zoals serviceverlening, klachtenbehandeling en het onderhouden van contacten. © Economie Leer Kracht 2011

17 Marketings 1 e taak (© Noordhoff: Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff 978-90-207-3308-2)

18 Marketings 2 e taak (© Noordhoff: Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff 978-90-207-3308-2)

19 De drie R’s blijvend concurrentievoordeel– naast de vier P’s –drie R’s: Reputatie: merkimago Relatie: voortdurende communicatie en interactie met de afnemers Ruil: bevorder de ‘ruilroutine’ (transacties) © Economie Leer Kracht 2011

20 Relatiemarketing als managementvisie Relatiemarketing: marketingbeleid waarbij organisatie een goede vertrouwensrelatie opbouwt met haar afnemers, leveranciers, tussenpersonen en andere belangengroepen.. (Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff 978-90-207-3308-2) © Economie Leer Kracht 2011

21 Transactiemarketing vs Relatie (© Noordhoff: Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff 978-90-207-3308-2)

22 Samenvatting: Marketing of verkoop? Marketingmix Marketingmixinstrumenten De ontwikkeling van het marketing denken Marketing of commerciële economie? Het marketingconcept Taken van marketing Marketings 1 e taak Marketings 2 e taak

23 23


Download ppt "Hoofdstuk 1 Wat is marketing? § 1.1De betekenis van marketing § 1.2Commerciële economie of marketing? § 1.3Het marketingconcept § 1.4 De rol van marketing."

Verwante presentaties


Ads door Google