De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overzicht viewers RWS Water Opzet uit inventarisatie en plaatsing in kwadranten 06-53810252.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overzicht viewers RWS Water Opzet uit inventarisatie en plaatsing in kwadranten 06-53810252."— Transcript van de presentatie:

1 Overzicht viewers RWS Water Opzet uit inventarisatie en plaatsing in kwadranten Marc.philippart@rws.nl 06-53810252

2 Overzicht viewers RWS Water PUBLIEK

3 viewer MEGO Opdracht van Minister I&M Doel Publiek informeren gevaren en maatregelen overstromingen. Hiernaast is er een gebruikersinterface voor de professionals bij Veiligheidsregio’s, Waterschappen en Rijkswaterstaat voor samenstellen dreigingsbeelden voor dijkringen Deze laatste vervangt uiteindelijk de LDO Viewer en Waterbeeld Rijntakken Platform Web, www.overstroomik.nl (APP voor het publiek d.m.v. postcode PDOK)www.overstroomik.nl Professionals, www.basisinformatie-overstromingen.nlwww.basisinformatie-overstromingen.nl Datakoppeling Viewer werkt geheel op offline berekeningen van Deltares en haalt gegevens uit platform / database met gestructureerde basis informatie. Overstromingsscenario’s en kansen obv VNK en deltabeslissing veiligheid (data is en blijft van beheerder) Gegevens over gebouwen via BAG (incl nabewerking) Gegevens over wegen via RWS conform aanpak Bleu Spots Haalbaarheid van evacuatie (per regio) op basis van deltabeslissing veiligheid (evacuatiefractie) Bouwer HKV in opdracht van Deltares ; PDOK is van Infomaat Beheer configuratie Deltares / IBM Beheer techniek IBM / Bossers & Cnossen Contact RWS Voorbeeld

4

5 viewerWaterportaal Opdracht vanWMCN et al DoelOntsluiting RWS data aan publiek Platformwww. rws.nlwww. rws.nl, nu tijdelijk ingevuld met Geotool DatakoppelingVia NIET-MKK distributielaag data vanuit WDN, LMW en Matroos, de Geotool versie wordt gevuld met een data push vanuit LMW, incl verwachtingen WMCN BouwerCIV Beheer configuratie Beheer techniek Contact RWS Voorbeeld

6

7

8 viewerGeotool RWS Opdracht vanWMCN et al DoelOntsluiting RWS data aan publiek Platformwww. rws.nlwww. rws.nl, DatakoppelingDatapush LMW, wordt MMML BouwerCIV Beheer configuratie Akhiat, Abdelmajid (CIV) Beheer techniek Contact RWS Voorbeeld

9

10 viewerDeltaviewer Opdracht vanDGRW ? DoelDe Deltaviewer is een interactieve presentatie die ingaat op algemene vragen Platformwww.deltaviewer.nl Datakoppeling BouwerTygron Serious Gaming B.V. Beheer configuratie Beheer techniek Contact RWS Voorbeeld

11

12 Overzicht viewers RWS Water PROFESSIONEEL KETENPARTNERS

13 viewerLDO Waterviewer Opdracht van Doel Platform Datakoppeling Bouwer Beheer configuratie Beheer techniek Contact RWS Voorbeeld

14

15 viewerWaterbeeld Rijntakken Opdracht vanLCO, via Jaap Verweij DoelInformatie delen met waterschappen of status HWS (nu alleen rivieren). Dit bij hoogwatersituaties, zoals bij wel/niet onderlopen/meestromen van uiterwaarden PlatformWebsite bij HKV moet naar rws DatakoppelingOn-line datapush vanuit schaduwsysteem Deltares van RWsOS-Rivieren Moet nog naar RWsOS-Rivieren en push via DiM overgezet worden BouwerHKV in opdracht van Deltares Beheer configuratie Beheer techniek Contact RWS Voorbeeld

16

17 viewerDashboard IJsselmeer Opdracht vanWMCN et al Doel Platform Datakoppeling Bouwer Beheer configuratie Beheer techniek Contact RWS Voorbeeld

18

19 viewerHMC-viewer Opdracht vanA: Pieter Jansen B: Theo van Dam/ Marc Philippart DoelA: berichtgeving Rotterdam, ivm veranderend data aanbod HF radar, nieuwe stroommeetpunten, hierbij was behoefte aan een app achtige ontsluiting B: vervanging lastig te beheren matlab onderdelen die vanuit HMC systeem de professionele gebruikers op www.waterberichtgeving.rws.nl bedient.www.waterberichtgeving.rws.nl Platformwww.waterberichtgeving.rws.nl DatakoppelingSync naar web-database, png-lagen, evt NetCDF BouwerVortech BV Beheer configuratie HMC, Deltares Beheer techniekTAB G&W Contact RWSMarc Philippart WVL, Theo van Dam VWM Voorbeeld

20

21

22 viewerJAVA Applets op waterberichtgeving.rws.nl Opdracht vanA:?? B: contactpersoon Peter Bijkerk. DoelPresentatie van actuele metingen PlatformJAVA ; www.waterberichtgeving.rws.nlwww.waterberichtgeving.rws.nl DatakoppelingDatapush vanuit LMW BouwerIMTECH Beheer configuratie HMC Beheer techniekIMTECH Contact RWS Voorbeeld

23

24 viewerAqualarm Opdracht vanRWS DoelPresentatie actuele concentraties van diverse stoffen bij binnenkomst rivieren Maas (Eijsden) en Rijn (Lobith). Waarden worden bepaald op meetpontons van RWS. Er is ook een alarmering aan gekoppeld PlatformWeb based Datakoppeling? Bouwer? Beheer configuratie Bert Haveman Beheer techniekDeels ondergebracht onder www.rws.nl met link naar www.aqualarm.nl (socon?)www.rws.nlwww.aqualarm.nl Contact RWSBert Haveman, Jaap van Steenwijk Voorbeeld

25

26 viewerDeltaportaal Opdracht vanDGRW DoelPresenteren uitkomsten Deltamodel en Deltainstrumentarium ten behoeve van het Deltaprogramma Platformwww.deltaportaal.nl DatakoppelingNetcdf’s, shapefiles, webservices BouwerDeltares Beheer configuratie Deltares Beheer techniekNelen & Schuurmans Contact RWSMark Bruinsma, Tromp Willem van Urk Voorbeeld

27

28 Overzicht viewers RWS Water INTERN GEBRUIK

29 viewerMatroos-GUI basic Opdracht van Doel Platform Datakoppeling Bouwer Beheer configuratie Beheer techniek Contact RWS Voorbeeld

30

31

32 viewerFews Client, tijdreeks en 2D grafieken Opdracht vanRWS-WVL DoelOperationeel verwachting en peilbeheer instrumentarium PlatformRC (Linux/Windows) toegankelijk via windows-cliet (centraal en citrix, soms lokaal) DatakoppelingExtrene data import mbv DiM en koppeling aan Matroos en LMW, ook nog eigen koppelingen(gaat naar DiM) BouwerDeltares Beheer configuratie RWS-WVL Beheer techniekRWS-CIV TAB G&W Contact RWSMarc Philippart Voorbeeld

33

34

35

36 hoog beschikbaar 7x24 hoog beschikbaar 7x24 normaal beschikbaar 5x8 normaal beschikbaar 5x8 GEBRUIK BEHEER HMC-viewer MEGO Geotool Waterportaal Wb Rijntakken Matroos-Streetmaps Matroos-Gui LDO Deltaportaal DashboardSnelpeil Deltaviewer RWsOS Aqualarm

37 text verwacht DATA VORM DATA CONTENT HMC-viewer MEGO actueeloff-line scenario historisch tijdreeks veld grid 3D grid MEGO HMC-viewer GeotoolWaterportaal Wb Rijntakken Matroos-Streetmaps Matroos-Gui LDO Deltaportaal\ Dashboard Waterportaal Snelpeil Deltaviewer RWsOS Aqualarm

38 RWS stabiel BEHEER STATUS HMC-viewer uitbreidingtransitieproject niet commercieel Partner RWS MEGO Geotool Waterportaal Wb Rijntakken Matroos-Streetmaps Matroos-Gui LDO Deltaportaal Dashboard Snelpeil Deltaviewer RWsOS Aqualarm

39

40 DEMO http://waterberichtgeving.rws.nl/leaflet/map.php?set=zeedelta_mmnd&map=zeedelta_mmnd of een variant http://waterberichtgeving.rws.nl/leaflet/map.php?page_type=3&add_map=1&set=RWsOS-RMM


Download ppt "Overzicht viewers RWS Water Opzet uit inventarisatie en plaatsing in kwadranten 06-53810252."

Verwante presentaties


Ads door Google