De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is de water-stand in de BGT? Wouter Hamel & Gijs van Duijn Waterschap Zuiderzeeland & SVB-BGT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is de water-stand in de BGT? Wouter Hamel & Gijs van Duijn Waterschap Zuiderzeeland & SVB-BGT."— Transcript van de presentatie:

1 Wat is de water-stand in de BGT? Wouter Hamel & Gijs van Duijn Waterschap Zuiderzeeland & SVB-BGT

2 Opbouw presentatie Stand van zaken BGT Opbouw bij waterschappen, ervaringen bij SVB-BGT Vooruitblik beheer Ervaringen BGT vanuit Waterschap Zuiderzeeland 2

3 Facility SVB-BGT3

4 4 BGTBGT deadline

5 Planning afronding transitie AntwoordAantalPercentage Transitie afgerond8620% Reeds geleverd13732% Eerste kwartaal 20168119% Tweede kwartaal 20167417% Derde kwartaal 2016276% Vierde kwartaal 2016123% Geen informatie153% Eindtotaal433100% AntwoordAantalPercentage Transitie afgerond8620% Reeds geleverd13832% Helemaal mee eens10524% Enigszins mee eens286% Neutraal113% Enigszins mee oneens143% Helemaal mee oneens368% Geen informatie153% Eindtotaal433100% Geplande levering laatste deelgebied Verwachting om voor 1 juli 2016 100% in de LV te zitten Peildatum: 24 februari 2016

6 Hoe bouwt Waterschap BGT op? Waterschap regelt het zelf, mogelijk met behulp van aannemer en/of gemeente Gemeente bouwt op en/of assembleert voor Waterschap in opdracht van SVB-BGT Aannemer bouwt op en/of assembleert voor Waterschap in opdracht van SVB-BGT 6

7 Ervaringen opbouw waterschap Inhoudelijke issues, verschillende eisen Kwaliteit van GBKN in buitengebied Wie is waarvan bronhouder? Afstemming met landelijke bronhouders 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Facility SVB-BGT14

15 Verder Waterschappen hebben hun eigen controles en werkwijzes ICT nog in kinderschoenen. Waterschappen met werkende ICT voor BGT? Vergoeding voor zelfassemblerende gemeenten te laag voor buiten meten en nauwkeurige actualisering in transitiefase 15

16 Bijhoudingsproces Mutatie (in buitenruimte) MeldingMeting Mutatie (in LV)

17 Aandachtspunten beheer Regie met beherende partijen Koppeling BGT en waterbeheersystemen Omgevingsvergunning Werkwijze BGT uitnutten: eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken 17

18 Leerervaring tot nu toe Gemeenten en Waterschap hebben meer inzicht in elkaars processen Je kan niet alles dichttimmeren van tevoren Belangrijke partners in bijhouding van de BGT Werken aan uniformiteit en afstemming van bijhoudingsproces 18

19 Introductie -BGT en Topo -Zuiderzeeland -Flevoland -Gemeenten

20 Transitie GBKN-BGT -Basisbestanden: GBKN, Legger-Vakken, Kering-Bekleding, Luchtfoto’s, AHN, Kunstwerken -Beslisboom (obj) -Constructief overleg

21 Verwachtingen -Eénmalig inwinnen iedereen blij -Opleverdocument en opknippen op Legger-nivo -Verschillen -Convenant voortzetting

22 Gebruik BGT -Verplichting als bronhouder -Delen overnemen voor ontwerp -Koppeling met BGT-ID

23 Samenwerking -Bijhouding -Overleg -Uitleveren -Ontzorgen -Convenant

24 Bedankt voor de aandacht!

25

26 Aanvullende plaatjes bij mogelijke vragen

27 Aanleverproces: 3 poorten 1 2 3 Technisch administratief Inhoudelijk en positioneel 1 Aansluiting Op LV

28 Adviezen Blijf synchroon met de LV. Sluit voor registratie in de LV een abonnement af in BRAVO Stem kort voor initiële levering (nogmaals) af. “Rust in bronhoudergrenzen” zolang rakende bronhouder nog niet in de LV zit Indien je toch wilt muteren bij bronhoudergrenzen op iets wat in de LV zit, stem dan (organisatorisch) af: de BGT beheer je samen!

29 29

30 Landmeetkundige/ fotogrammetrische inwinning BAG- administratie BAG topografische objecten GEBRUIKEN LOKAAL CENTRAAL PDOK BEHEREN topografische objecten (GEO): Beheren mutatiemeldingen en werkvoorraad Uitvoeren mutaties Actualiseren o.b.v. berichten Borgen topologie en data-integriteit Monitoring en rapportage topografische objecten INWINNEN topografische objecten VERWERKEN gml wmts/ tms ASSET Management Assets VTH ……… AFHANDELEN berichtenverkeer: Exporteren mutatieberichten Vooraankondigingen Response-afhandeling IMGEO BAG BO/R BGT SVB-BGT Assemblage- service Abonnee- service LV-BGT Controle- service Registratie- service json SG Landmeetkundige verwerking: Inlezen Vereffenen SG SB Sbg ONTSLUITEN topografie BO/R administratie SG SB Sbg SG Wfs WMS WfsWMS gml wmts/ tms MUTATIE- SIGNALERINGEN MUTATIEMELDINGEN- SYSTEEM (MMS) TERUG- MELDSYSTEEM EXTERN GEBRUIK

31 Terugmeldsysteem (TMS) PDOK ‘Front end’, openbaar, beheer Kadaster Kadaster ‘Back end’, besloten, beheer SVB-BGT Mutatiemeldingen systeem (MMS) SVB-BGT/ Bronhouders Koppelvlak Terug- melder Gebruiker Bronhouder Mutatie- melder = Info via JSON bericht = Actoren = Systeem = Info via Front/Back End Architectuur TMS-MMS

32 Terug- melder Mutatiemeldingen systeem (MMS) Terugmeldsysteem (TMS) PDOK ‘Front end’, openbaar, beheer Kadaster ‘Back end’, besloten, beheer SVB-BGT Gebruiker Bronhouder Mutatie- melder Koppelvlak 1 2 3 Terugmelding

33 Terug- melder Mutatiemeldingen systeem (MMS) Terugmeldsysteem (TMS) PDOK ‘Front end’, openbaar, beheer Kadaster ‘Back end’, besloten, beheer SVB-BGT Gebruiker Bronhouder Mutatie- melder Koppelvlak 1 2 3 Mutatiemelding

34 2. Melding(en) Mutatiemelding -Registratie in MMS (verplicht voor Facility) -[BGT - MMS]BGT - MMS Terugmelding (vanuit Kadaster) -Registratie in TMS -[BGT - TMS]BGT - TMS Mutatie (in buitenruimte) MeldingMeting Mutatie (in LV)

35 4. Mutatie(s) in LV-BGT (proces) Aanleveren Controleren Registreren Terugkoppelen Actualiseren Mutatie (in buitenruimte) MeldingMeting Mutatie (in LV)

36 Facility SVB-BGT36 Profiel: grote gemeente die deel BGT beheer zelf heeft uitbesteed ZelfstandigAfstemming en/of verdeling uitvoering Uitbesteding (aan andere bronhouder) Bundeling uitvoering Meten Directievoering inwinningX Inventarisatie meldingenXX meten mutaties buiten XX Muteren Directievoering verwerkenX VooraankondigingX Mutatiebestand leverenX Abonnementsgebied actualiserenX Graad van formalisering samenwerkingGeenInformeel, geregisseerd ContractGemeenscha ppelijk orgaan, Convenant Voorbeelden Netwerkconcept of matrix, community Centrumgemeen te, SVB-BGT, aannemer in eigen opdracht SSC, ambtelijke fusie, gezamenlijke uitvoering


Download ppt "Wat is de water-stand in de BGT? Wouter Hamel & Gijs van Duijn Waterschap Zuiderzeeland & SVB-BGT."

Verwante presentaties


Ads door Google