De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minor Informatica Master HIRB Master InformatieManagement maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minor Informatica Master HIRB Master InformatieManagement maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Minor Informatica Master HIRB Master InformatieManagement maart 2016

2 De 10 best betaalde jobs volgens (Bron: FOD Economie) 1. Directeurs van grote ondernemingen: 8.610 euro 2. Managers op het gebied van informatie en communicatietechnologie (ICT): 6.725 euro 3. Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied: 6.527 euro 4. Managers op het gebied van professionele diensten: 5.939 euro 5. Managers op het gebied van verkoop, marketing, reclame, pr en research & development: 5.841 euro 6. Managers in de industrie, de delfstoffenwinning, de bouwnijverheid en de logistiek: 5.702 euro 7. Wiskundigen, actuarissen en statistici: 4.958 euro 8. Natuurkundigen, scheikundigen en dergelijke: 4.632 euro 9. Managers in de detail- en groothandel: 4.630 euro 10. Ingenieurs op het gebied van de elektrotechnologie: 4.607 euro

3 Thema’s

4 Strategische aspecten van informatiesystemen Database management en content management ICT services en architecturen Business intelligence en analytics Ontwikkelen van bedrijfstoepassingen Human-Computer Interaction Requirements Engineering

5 ICT Architecturen Beslissings- modellering Strategische aspecten van IT Recommendations Cross selling (marketing analytics) Content Management Sentiment analysis Procesoptimalisatie Requirements engineering Beleidsinformatica Human-computer interaction

6 Opleidingsonderdelen Minor TEW Minor MBE Minor HIR Plicht HIRB Grondslagen Beleidsinformatica(x) Business Information Systems(x)X Softwareontwerp en programmeren 1 (x) Softwareontwerp en programmeren 2 (x) Systeemsoftware X(x) Computernetwerken (x) Principles of Database Mgt. (6 pt)XXX(x) Ontwikkeling van bedrijfstoepassingen (6pt)X (x) Business Analyse (6pt) (X) Architecture and modelling of MIS (6 pt) XX ICT service management (6 pt) XX Knowledge management and business intelligence (6 pt)X XXX Geavanceerd database mgt. en content mgt (3pt) X Software-architecturen voor collaboratieve systemen (3pt) X ICT: technologie en toepassingen (6 pt)X Human-Computer Interaction (6 pt)XX

7 Handelsingenieur in de Beleidsinformatica versus Handelsingenieur Handelsingenieur in de beleidsinformatica Plichtprogramma 39 stp Plichtvakken (  HIR ba + ma) 24 stp Plichtvakken Informatica Keuzepakketten (24 stp) Accountancy – Finance – Risk Marketing Productie en Logistiek Technologie en Ondernemerschap Data Science & Business Analytics Architectuur, infrastructuur, big data Mens/machine communicatie Handelsingenieur Plichtprogramma 42 stp Plichtvakken Majoren(24 stp) Accountancy en Financieel Management Risk en Finance Accountancy en Auditing Marketing Productie en Logistiek Data Science & Business Analytics Technologie en Ondernemerschap Industrie, global value chains en nieuwe technologieën Minoren (24 stp) Informatica

8 Master HIRB  Gemeenschappelijke plichtvakken o Energietechnologie & -economie o Toepassingen van operationeel onderzoek en statistiek o Integrale kwaliteitsbeheersing o Strategisch Management o Fiscaal en arbeidsovereenkomstenrecht o Management controle en kostenbeheersing o Wijsbegeerte en ethiek 2 Masterjaren HIRB

9 Master HIRB  Informaticaluik o Architecture and modelling of management information systems o Geavanceerd databasemanagement en content management o Software-architecturen voor collaboratieve systemen o ICT Service Management o Knowledge Management and Business Intelligence  Keuzepakketten: o Architectuur, infrastructuur en big data o Data science o Beleidsinformatica, Technologie en Entrepreneurship o Beleidsinformatica en Mens/Machine- communicatie o Beleidsinformatica en Productie/logistiek o Beleidsinformatica en Marketing o Beleidsinformatica en Accountancy/Finance/ Risk 2 Masterjaren HIRB 9 sp. Vrije keuze Taalopleidingsonderdelen Andere aanbevolen keuze-opleidingsonderdelen Stage-opleidingsonderdelen Capita selecta en bedrijfsproject Onderdelen uit pakketten HIRB SLO Economie

10 Masterproef Project in samenwerking met een bedrijf In team van 2 Customer Segmentation bij Red BoxRed Box BI voor GISGIM nv Process Analytics for diabetesziekenfonds Multichannel AnalyticsAXA/AE Complex event processingI8C Doelstelling en effectiviteit van data-analyses van journaalboekingen in het kader van ISA 240 Mazars Advisory Services Gebruik van het Hadoop-NoSQL framework voor data-analyseVDAB A quest for relevant and feasible data quality metrics.KBC Developing a Proof of Concept Ontology for the Belgian Social SecuritySMALS Impact of the new EU directive on Privacy De Lijn

11 Arbeidsmarkt – na 1 jaar afstuderen HIRB

12 Arbeidsmarkt – na 10 jaar afstuderen HIRB

13 TEW  Master in het informatiemanagement/ Master of Information Management: o 24 stp. Informatica samen met HIRB o Rechtstreekse toegang 1 vrijstelling 2 basisOPOs: indien BIS en OBT al gevolgd  vervangen door keuzevakken Keuzevakken: Informaticavakken of TEW-gerichte vakken andere, bv. Innovation Management and Strategy Competitive Analysis and Strategy Introduction to Management and Strategy International Management Strategic IP Management Economics of Global Innovation Entrepreneurship and New Business Development o Job verzekerd ! o Meer info op de beurs Andere mogelijkheden…

14 TEW/HIR  Master handelsingenieur in de beleidsinformatica: o via verkorte bachelor: 27 pt voor HIR Systeemsoftware (6) – Computernetwerken (6) – Softwareonwerp & Progr. deel 2 (3) -Database Management (6) – Requirements Engineering (3) – Business Process Management (3), met mogelijke vrijstellingen indien reeds informaticavakken opgenomen in de bachelor. 60 pt voor TEW (  niet zo interessant: beter rechtstreeks naar MinfM) Pakket HIR  HIRB (zie hoger) + Pakket TEW  HIR: Hogere Wiskunde 1 & 2 (12), Conceptuele Natuurkunde (6), Operationeel Onderzoek (6), Electrische en Electr. systemen (6), Softwareonwerp & Progr. deel 1 (3) Meer info op de beurs Andere mogelijkheden…

15 Minor Informatica voor bedrijfseconomen Studenten kiezen voor 12 studiepunten: o Basisopleidingsonderdelen (indien nog niet gevolgd in bacheloropleiding) uit de major Informatica van de Bachelor TEW Principles of databasemanagement (6 pt) – verplicht Ontwikkeling van bedrijfstoepassingen (6 pt) - optioneel o Verbredende opleidingsonderdelen ICT: technologie en toepassingen (6 pt) Human-Computer Interaction (6 pt) Knowledge Management and Business Intelligence (6 pt) Opleidingsonderdelen TEW

16 Opleidingsonderdelen MBE Minor ‘Informatics for Business Economics’ Studenten kiezen voor 12 studiepunten: o Basisopleidingsonderdelen (indien nog niet gevolgd in bacheloropleiding) uit de Bachelor TEW Principles of databasemanagement (6 pt) - verplicht Business Information Systems (6 pt) – verplicht o Verbredende opleidingsonderdelen Knowledge Management and Business Intelligence (6 pt) Human-Computer Interaction (6 pt)

17 Minor Informatica voor handelsingenieurs Studenten kiezen voor 24 studiepunten: o Principles of databasemanagement (6 pt) * o Systeemsoftware (6 pt) o Architecture and modelling of management information systems (6 pt) o ICT service management (6 pt) o Knowledge management and business intelligence (6 pt) * Basisopleidingsonderdeel uit de Major Informatica van de Bachelor HIR Opleidingsonderdelen HIR

18 Keuze-pakketten master HIRB (24 sp) Verdieping Architectuur, infrastructuur en big data Data science Verbreding Beleidsinformatica, Technologie en Entrepreneurship Beleidsinformatica en Mens/Machine- communicatie Beleidsinformatica en Productie/logistiek Beleidsinformatica en Marketing Beleidsinformatica en Accountancy/Finance/ Risk

19 Verdiepingspakketten (24 sp) Verdiepingspakket 1: Architectuur, Infrastructuur en Big Data Vaksempt H01P1AObjectgericht programmeren26 H02C1AMachine Learning and Inductive Inference14 H04I4AGedistribueerde systemen16 H04L5A Vergelijkende studie van imperatieve programmeertalen16 D0R19ASimulation Theory and Applications16 H02C6AData Mining24 H02H4AMulti-Agent Systems24 H04G4ASecurity of Network and Computer Infrastructure24 H04I0AInternet Infrastructure25 H02C3AKnowledge Representation24 Verdiepingspakket 2: Data Science Vaksempt H02C1AMachine Learning and Inductive Inference14 F0TU1AMethods of Corpus Linguistics16 D0M63BAdvanced Time Series Analysis16 D0M62CMultivariate Statistics16 H02C6AData Mining24 H0T26AAnalysis of large scale social networks24 G0R04AData Visualization26 DXXXXA Advanced analytics in a big data world24 H02C8AText based Information Retrieval24 D0N23BStatistical Modelling26 C07I6AICT-recht24

20 Verbredingspakketten (24 sp) Verbredingspakket 1: Beleidsinformatica en Techn/Entrepr Vaksempt DXXXXA Strategic Management of Technology16 D0R27ASociaal verantwoord ondernemen16 D0R43ACompetitive Analysis and Strategy26 C07I6AICT-recht24 DXXXXA Technology Entrepren. and New Business Dev.1+26 DXXXXA Technology Trends and Opportunities1+26 Verbredingspakket 2: Beleidsinformatica en M/M-communicatie Vaksempt H02B2ACognitive Science14 G0Q55AFundamenten van Mens-machine interactie16 H02B1ANatural Language Processing14 H04I2AInformatie visualisatie24 S0C76AHuman-Computer Interaction26 H02A5AComputer Vision24 G0R04AData Visualization26 Verbredingspakket 3: Beleidsinformatica en Productie/Logistiek Vaksempt D0R19ASimulation Theory and Applications16 D0S92AOperations strategy in manufacturing and services16 D0R17ASupply Chain Management16 D0H37AOrganisatie van het productieproces26 D0R18AProject and production scheduling16 D0M36BEnvironmental and Transportation Economics16 D0R20ASeminar Production and Logistics26 Verbredingspakket 4: Beleidsinformatica en Marketing Vaksempt G0A21AStatistical Software13 D0R16AMarketing strategy modeling: Theory/Practice16 H02C1AMachine Learning and Inductive Inference14 D0R14AMarket response models16 D0R42ABrand Management16 D0R36AGlobal, B2B & Service Marketing16 H02C6AData Mining24 Verbredingspakket 5: Beleidsinformatica en Acc/Finance/Risk Vaksempt D0R05AStrategic Financial Management16 D0R10AAuditing16 D0R51ARisk Management and Control26 D0T22AManagement accounting16 D0R87AFinancial Statement Analysis and Security Valuation6 D0R09ARisk Management in Financial Institutions26 D0O52ACredit and Banking16 D0R33ALoss Models16 D0M40BEmpirics of Financial Markets26

21 ICT Architecturen Beslissings- modellering Strategische aspecten van IT Recommendations Cross selling (marketing analytics) Content Management Sentiment analysis Procesoptimalisatie Requirements engineering Keuze-pakketten HIRB Human-computer interaction

22 Beleidsinformatica community


Download ppt "Minor Informatica Master HIRB Master InformatieManagement maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google