De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geoservices infrastructuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geoservices infrastructuur"— Transcript van de presentatie:

1 Geoservices infrastructuur
Ervaringen bij RWS Ardy Siegert, RWS Staf DG Wim de Haas, RWS Data ICT Dienst

2 Uitgangssituatie Geoservices
Rijkswaterstaat spreekt veel verschillende ‘talen’; ieder taakgebied spreekt zijn eigen jargon Geografische locatie verbindende factor Geoinformatie slimmer organiseren en ondersteunen Niet meer deelprobleem voor deelprobleem met losse systemen aanpakken, maar denken in “architectuur-lagen” en services 16 April 2009

3 Toegepaste GEO-oplossingen verschillen
Functionaliteit op het gebied van presentatie en het leveren van informatie verschilt Functionaliteit voor selectie van gegevenssoorten en navigeren op kaarten kent grote overlap 1 loket? Publieksgericht? Conflicteert dit of gaat het samen? 16 April 2009

4 SOA Technische Business Informatie Applicaties Beheer en Beveiliging
Infrastructuur Contextueel KRW INSPIRE PDOK Versnipperde informatie Redundantie Verwevenheid applicaties Complexiteit door diversiteit Conceptueel Meetbaarheid Inzicht in areaal Flexibele toegang areaalgeg’s Duurzame dataopslag Logisch UPP Lenige organisatie Lagenmodel SOA Presenatatie Applicatie Data Fysiek Mensen Competenties Semantiek Metadata Register NIS Geoservices WABinfo basisinfra structuur Transfomatie Huis op orde Areaal-gegevens op orde Flexibele koppeling services Uniforme infrastructuur Beheer en Beveiliging 16 April 2009

5 Beheer, Beveiliging en Risico’s
Business Informatie Applicaties Technische Infrastructuur Contextueel KRW Publieksgericht Inspire GEO-info Conceptueel Dienst-verlenings-model Services Geoservices Logisch Mechanismen voor Webservices Fysiek Mensen Competenties metadata, semantische afstemming Standaarden basis infrastructuur Transformatie Beheer, Beveiliging en Risico’s 16 April 2009

6 Geoservices van….. 16 April 2009

7 …naar… Vervanging ≈ 3 jaar Vervanging ≈ 7 jaar Vervanging ≈ 15 jaar
16 April 2009

8 Gebruikersprofielen Power users bestandsopbouw analyses datamanagement
Tussengroep mutaties snap buffer Lichte gebruikers viewen bevragen printen 16 April 2009

9 Profielen (1) 2000 # Gebruikers (fte) 500 75 Power user Tussen groep
GVG GROS BASELINE KERN GIS INFRA WEB Web Mobiel Calamaris Water stat Nap info Web Mobiel 2000 Desktop KERN GIS AUTO CAD IVRI GEO tools # Gebruikers (fte) 500 75 Power user Tussen groep Lichte gebruiker 16 April 2009

10 Open Standaarden: W3C, OGC, ISO
Profielen (2) Open Standaarden: W3C, OGC, ISO Complexiteit Power user Tussen groep Lichte gebruiker 16 April 2009

11 Dimensionering (1) Licentiekosten 2000 # Gebruikers (fte) 500 75
Power user Tussen groep Lichte gebruiker 16 April 2009

12 Dimensionering (2) 2000 # Gebruikers (fte) Licentiekosten 500 75
Power user Tussen groep Lichte gebruiker 16 April 2009

13 HRM consequenties vraagzijde
Classificatie Traditioneel Nieuw Power User Eigen machine Eigen applicaties Eigen data Meer ruimte eigen oplossingen Meer toegang tot gegevens van anderen Eigen data delen Tussengroep Status GIS-deskundige Gebruiker net als alle anderen Lichte groep Relatief hoge drempel Betere toegankelijkheid 16 April 2009

14 HRM consequenties aanbodzijde
Classificatie Traditioneel Nieuw Ontwikkelaar Ruimte Creativiteit Vaak specifieke oplossing per dienst of gebruiker Werken binnen strak raamwerk Klantgericht voor de organisatie als geheel Beheerder Decentraal Lager opgeleid Centraal Minder fte’s Hoger opgeleid Projectleider Onafhankelijk Totaalproduct Afhankelijk Bouwstenen 16 April 2009

15 Mechanismen SOA REST (Representational State Transfer) Simpel CRUD
URI’s Geen state Oneindig schaalbaar QoS door protocol HTTP SOAP (Simple Object Access Protocol) Complexer Asynchrone communicatie Statefull Beperkt schaalbaar QoS metadata in bericht J2EE .Net 16 April 2009

16 Mapviewer 2004 16 April 2009

17 Mapviewer 2007 16 April 2009

18 Mapviewer 2009 16 April 2009

19 Mapserver 2004 Vraag Antwoord
  <UserDefinedSymbolization SupportSLD="1" UserLayer="0" UserStyle="1" RemoteWFS="0" /> <Layer queryable="0" opaque="0" noSubsets="0">  <Name>Beheerkaart_Nat</Name> <Title>Basispakket Beheerkaart Nat</Title>   <SRS>EPSG:28992 EPSG:4326 EPSG:32630 EPSG:32631 EPSG:4937 EPSG:4258 EPSG:3043 EPSG:3044</SRS> <LatLonBoundingBox minx=" " miny="50.67" maxx=" " maxy=" " />   <BoundingBox SRS="EPSG:28992" minx="10000" miny="300000" maxx="310000" maxy="650000" /> <Layer queryable="1" opaque="0" noSubsets="0">  <Name>AAA266</Name> <Title>Beheerkaart-Nat niveau bruggen</Title> <Abstract>Beheerkaart-Nat niveau bruggen. De beheerkaat-Nat is een geografische bestand dat Rijkswaterstaat gebruikt voor het beheer en onderhoud van zijn beheerobjecten van de watersystemen. Het betreft een landelijk dekkend gedetailleerd beheerobjectenbestand op grootschalig niveau (1:1000). In de Beheerkaart-Nat zijn de volgende 5 niveau's te onderscheiden waarvan enkele zowel als punten en als vlakken in aparte schapefiles zijn opgenomen:1. Bruggen (vlak)2. Wateroppervlak, verkeersvoorzieningen (punt en vlak)3. Maaiveld: kunstwerken (uitgezonderd bruggen en ondergronds), exploitatie, oevers, aquaduct (punt en vlak)4. Bodems (vlak)5. Ondergronds: tunnels, sifon, hevel (lijn en vlak) </Abstract> <SRS>EPSG:28992</SRS> <LatLonBoundingBox minx=" " miny=" " maxx=" " maxy="53.564" /> <BoundingBox SRS="EPSG:28992" minx="10050" miny="299950" maxx="280050" maxy="619650" /> <etc.> Antwoord 16 April 2009

20 heeft niet geleid tot aanpassingen in de back-end
front-end heeft niet geleid tot aanpassingen in de back-end Mapserver 2007   <UserDefinedSymbolization SupportSLD="1" UserLayer="0" UserStyle="1" RemoteWFS="0" /> <Layer queryable="0" opaque="0" noSubsets="0">  <Name>Beheerkaart_Nat</Name> <Title>Basispakket Beheerkaart Nat</Title>   <SRS>EPSG:28992 EPSG:4326 EPSG:32630 EPSG:32631 EPSG:4937 EPSG:4258 EPSG:3043 EPSG:3044</SRS> <LatLonBoundingBox minx=" " miny="50.67" maxx=" " maxy=" " />   <BoundingBox SRS="EPSG:28992" minx="10000" miny="300000" maxx="310000" maxy="650000" /> <Layer queryable="1" opaque="0" noSubsets="0">  <Name>AAA266</Name> <Title>Beheerkaart-Nat niveau bruggen</Title> <Abstract>Beheerkaart-Nat niveau bruggen. De beheerkaat-Nat is een geografische bestand dat Rijkswaterstaat gebruikt voor het beheer en onderhoud van zijn beheerobjecten van de watersystemen. Het betreft een landelijk dekkend gedetailleerd beheerobjectenbestand op grootschalig niveau (1:1000). In de Beheerkaart-Nat zijn de volgende 5 niveau's te onderscheiden waarvan enkele zowel als punten en als vlakken in aparte schapefiles zijn opgenomen:1. Bruggen (vlak)2. Wateroppervlak, verkeersvoorzieningen (punt en vlak)3. Maaiveld: kunstwerken (uitgezonderd bruggen en ondergronds), exploitatie, oevers, aquaduct (punt en vlak)4. Bodems (vlak)5. Ondergronds: tunnels, sifon, hevel (lijn en vlak) </Abstract> <SRS>EPSG:28992</SRS> <LatLonBoundingBox minx=" " miny=" " maxx=" " maxy="53.564" /> <BoundingBox SRS="EPSG:28992" minx="10050" miny="299950" maxx="280050" maxy="619650" /> <etc.> 16 April 2009

21 Mapserver 2009 Stabiele infrastructuur in de achtergrond
Gecombineerd met flexibele gebruikersinterface Mapserver 2009   <UserDefinedSymbolization SupportSLD="1" UserLayer="0" UserStyle="1" RemoteWFS="0" /> <Layer queryable="0" opaque="0" noSubsets="0">  <Name>Beheerkaart_Nat</Name> <Title>Basispakket Beheerkaart Nat</Title>   <SRS>EPSG:28992 EPSG:4326 EPSG:32630 EPSG:32631 EPSG:4937 EPSG:4258 EPSG:3043 EPSG:3044</SRS> <LatLonBoundingBox minx=" " miny="50.67" maxx=" " maxy=" " />   <BoundingBox SRS="EPSG:28992" minx="10000" miny="300000" maxx="310000" maxy="650000" /> <Layer queryable="1" opaque="0" noSubsets="0">  <Name>AAA266</Name> <Title>Beheerkaart-Nat niveau bruggen</Title> <Abstract>Beheerkaart-Nat niveau bruggen. De beheerkaat-Nat is een geografische bestand dat Rijkswaterstaat gebruikt voor het beheer en onderhoud van zijn beheerobjecten van de watersystemen. Het betreft een landelijk dekkend gedetailleerd beheerobjectenbestand op grootschalig niveau (1:1000). In de Beheerkaart-Nat zijn de volgende 5 niveau's te onderscheiden waarvan enkele zowel als punten en als vlakken in aparte schapefiles zijn opgenomen:1. Bruggen (vlak)2. Wateroppervlak, verkeersvoorzieningen (punt en vlak)3. Maaiveld: kunstwerken (uitgezonderd bruggen en ondergronds), exploitatie, oevers, aquaduct (punt en vlak)4. Bodems (vlak)5. Ondergronds: tunnels, sifon, hevel (lijn en vlak) </Abstract> <SRS>EPSG:28992</SRS> <LatLonBoundingBox minx=" " miny=" " maxx=" " maxy="53.564" /> <BoundingBox SRS="EPSG:28992" minx="10050" miny="299950" maxx="280050" maxy="619650" /> <etc.> 16 April 2009

22 Conclusies Organisatorische aspecten zijn moeilijker te beheersen dan de technische aspecten Vooruit lopen op de massa brengt problemen met zich mee Afhankelijkheden tussen projecten zoveel mogelijk beperken Menselijke factor niet uit het oog verliezen Niet aan beginnen als eisen en scope niet vastgesteld kunnen worden Draagvlak is moeilijk vast te houden als gebruikers geen mooie interface zien 16 April 2009

23 Aanbevelingen Niet alleen SOA voor GEO, maar breder toepassen
Aandacht voor programma sturing versus projectsturing SOA kan niet zonder sturingslijn Eerst de kernapplicaties, dan de satellieten Maatregelen treffen om de risico’s te beperken Uitdaging meer in organisatorische dan technische aspecten bij goede werking van basisinfrastructuur 16 April 2009

24 Vragen? 16 April 2009


Download ppt "Geoservices infrastructuur"

Verwante presentaties


Ads door Google