De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INKOOP 2017 Informele keuzes POHO sociaal 18 februari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INKOOP 2017 Informele keuzes POHO sociaal 18 februari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 INKOOP 2017 Informele keuzes POHO sociaal 18 februari 2016

2 Kaderstellingen* Beleidsplannen Jeugdhulp, Wmo & participatie (3D breed) tot 2017 beleid vastgesteld: Montferland, Oost Gelre & Winterswijk Meerjarige beleid vastgesteld overige gemeenten Strategische inkoopvisie Uitvoerings- en Transformatieagenda * Wolkjes bevatten een beperkte opsomming van (beleids)kaders Eigen kracht Vraaggericht 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur Binnen budget Maatwerk Minder residentieel Dichtbij huis Informele netwerk Nul tot 100+

3 Planning besluitvorming inkoop 2017 Keuzes maken voor opstellen van programma van eisen (PvE) Inkoop is een instrument, geen doel op zich Advies en besluitvorming over de condities voor inkoop en niet over de afzonderlijke inkoopdocumenten Tot 15 februari - informele net ophalen 18 februari 2016 PoHo Sociaal 15 maart 2016 B &W advies – besluitvorming 8 colleges April/mei - besluitvorming raden 5 juli 2016 PvE – besluitvorming 8 colleges 13 september 2016 – voornemen tot gunning

4 Uitwerken inkoop 2017: maart t/m juni Maart & april: marktconsultaties (schriftelijk & fysiek) Incl. implementatieplan voor uitvoering Start aanbesteding: 6 juli 2016 Sluitingsdatum aanbesteding: 17 augustus 2016 Voorlopige gunning: 14 september 2016 Definitieve gunning: 4 oktober 2016 Implementatie nieuwe contracten: oktober t/m december Start dienstverlening: 1 januari 2017 Procesplanning inkoop 2017

5 In fases naar “stip op de horizon” meerjarig traject om de transformatie volledig te maken. O.a. via marktconsultatie helder maken welke stappen voor 2017 gemaakt kunnen worden Integrale aanpak Wmo (inclusief beschermd wonen), Jeugdhulp & participatie Gemeente OIJ beoogt voor 2017 naar meer transformatie – gaan wel samenwerken met de regio op o.a. complexe zorg exacte kaders moeten nog bepaald worden. Gedeelde uitgangspunten Inkoop 2017

6 De Matrix Via bouwstenen en zelfredzaamheidsmatrix is het gehele sociale domein 3D inzichtelijk gemaakt. We onderkennen 3 ‘niveaus’ van doelen te weten: Resultaten en inzet gericht op preventie en voorkomen van Resultaten en inzet gericht op behoud, stabilisatie, voorkomen achteruitgang Resultaten en inzet gericht op ontwikkeling, doorstroom, uitstroom De matrix (ZRM en bouwstenen) zijn onze manier van ordenen en structureren. We gebruiken deze als basis.

7 8 gemeenten en 7 overeenkomsten Samengevat Keuzevrijheid van inwoners & aantal aanbieders Manier van financieren Tarieven Soort contract Looptijd contract Prikkels Faseren inkoop ‘vernieuwing’ – pilots mogelijk maken

8 8 gemeenten en 1 verschil Inhoud van de dienstverlening Gemeente geven indicatie af en bepalen welke zorgvorm nodig is. Hoe de zorg geleverd wordt is een verantwoordelijkheid van de aanbieder. Toewerken naar resultaatafspraken (en opdrachtverstrekking) – onderzoeken of dit voor 2017 al mogelijk is op enkele zorgvormen, daarnaast via pilots Gemeente Bronckhorst wil naast de indicatiestelling en opdrachtverstrekking ook actief een sturende rol op de inhoud van de te leveren zorg. Tevens onderzoeken of zelf diagnostiek uitvoeren een mogelijkheid is bij voorkeur in regionaal verband.

9 Overeenkomsten (1) Keuzevrijheid van inwoners & aantal aanbieders - keuzevrijheid is belangrijk echter niet leidend voor het aantal raamovereenkomsten. Er moeten criteria komen om de ‘beste’ aanbieders te selecteren, hier zien we een meerjarig groeimodel naar een steeds kleinere groep aanbieders. - Er moeten voldoende aanbieders zijn gecontracteerd om aan de volledige zorgvraag te kunnen voldoen. - De uitvoerbaarheid moet geborgd worden echter systemen zijn niet leidend.

10 Overeenkomsten (2) Manier van financieren Voor 2017 iedereen P x Q behalve daar waar resultaatfinanciering of pilots mogelijk zijn. Beschikbaarheidsdiensten apart financieringstraject mogelijk op resultaten afspreken. Geen financiële prikkel om te belonen of te straffen opnemen (perverse prikkel voorkomen) Stip op de horizon visie per gemeente verschillende manieren van financieren. Gemeente OIJ zal voor 2017 de mogelijkheid voor een (financiële) prikkel nader uitwerken en toepassen mits een passende prikkel wordt gevonden

11 Overeenkomsten (3) Tarieven Voor 2017 werken met maximum tarieven met de mogelijkheid om lager in te schrijven. Aandacht voor de wijze waarop we maximum tarieven jeugdhulp bepalen. Gemeente Doetinchem wil bij voorkeur met vaste tarieven gaan werken

12 Overeenkomsten (4) Soort contract Raamovereenkomsten Geen volumegarantie of afspraken, uitzondering zorg op basis van beschikbaarheidsdiensten. Geen beperkingen op budget (budgetplafond) per aanbieder. Aandachtspunt: er moet wel voldoende volume beschikbaar zijn (denk aan HH)

13 Overeenkomsten (5) Looptijd contract Nuance in de weg er naar toe 1 jarig met mogelijkheid tot verlenging Direct meerjarig Toewerken naar meerjarige overeenkomsten Altijd met optie tussentijds toetreden & uittreden Stilzwijgend verlengen heeft de voorkeur Flexibiliteit binnen en buiten de contracten Behoefte om een deel van het budget ook altijd vrij te mogen besteden aan nog niet gecontracteerde aanbieders

14 Overeenkomsten (6) Prikkels Op dit moment niet helder hoe we zouden kunnen prikkelen. Voor 2017 ‘meerjarige’ contracten en tussentijds instroom en uitstroom zijn een prikkel om goede diensten te leveren. Stip op de horizon is mogelijk werken met positieve prikkels. Gemeente OIJ zal voor 2017 de mogelijkheid voor een (financiële) prikkel nader uitwerken en toepassen mits een passende prikkel wordt gevonden

15 Overeenkomsten (7) Faseren Speerpunten jeugdhulp verwerken in contracten Cluster thuis Vermindering specialistische residentieel Pilots met aanbieders mogelijk maken O.a. inhoud, financieringsvormen en resultaten


Download ppt "INKOOP 2017 Informele keuzes POHO sociaal 18 februari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google