De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over organisatieverandering via programmamanagement versus lean management Thea van den Berg Suzan Vos Rijkswaterstaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over organisatieverandering via programmamanagement versus lean management Thea van den Berg Suzan Vos Rijkswaterstaat."— Transcript van de presentatie:

1 Over organisatieverandering via programmamanagement versus lean management Thea van den Berg Suzan Vos Rijkswaterstaat

2 PGM open, 7 februari 2013 Programma Sneller en Beter binnen Rijkswaterstaat

3 Rijkswaterstaat PGM open, 7 februari 2013 ‘Sneller&Beter’ in het kort: In 2008 verscheen het rapport Elverding. Dit rapport toonde aan dat de aanleg van infrastructuur kan worden verbeterd en bekort van 14 naar 7 jaar. ‘Sneller & beter’ gaat over verkorting van doorlooptijd van projecten en het bereiken van committment en focus.

4 Rijkswaterstaat PGM open, 7 februari 2013 Sneller & Beter verkenningplanuitwerkingrealisatie STVO RWS BDG RWS Fase-overgangen: S=startbeslissing V=Voorkeursbeslissing T=Tracébesluit O=Opleveringsbesluit Bestuurlijk primaat Participatie als anker Kennis en regels zijn ondersteunend Resultaat: halvering van de doorlooptijd bij nieuwe infrastructuurprojecten

5 Rijkswaterstaat PGM open, 7 februari 20135 7 jaar van start verkenning tot oplevering Pre Sneller&Beter Post Sneller&Beter Beheer en onderhou d Planstudie Verkenning 23 Voor bereiding realisatie 4 Realisatie 1 Beheer en onderhoud Plan uitwerkin g Verkennin g 2 5 3 Voor bereiding realisatie 4 Realisatie 1 5 Gemiddeld 14 jaar Gem. 2 jaar Gemiddeld 5 jaar

6 Rijkswaterstaat PGM open, 7 februari 2013 Organisatie programma Sneller&Beter Afspraken met DG RWS Verankering binnen ministerie Infrastructuur en Milieu Stuurgroep: proceseigenaar Aanleg en directeuren uitvoerende diensten Implementatieteam: vertegenwoordiging van alle lagen RWS Regiocoördinatoren

7 Rijkswaterstaat PGM open, 7 februari 2013 Implementatie Sneller&Beter bij RWS via drie lijnen 1.Kaders Procesbeschrijving en Werkwijzer Aanleg aanpassen op 7 sporen (van fasegericht naar procesgericht) 2.Doen in projecten Inzet RWS-expertise in verkenningen Monitoring 3.Mensen, organisatie, en cultuur Nieuwe werkwijze: samenwerken in de keten, aanspreken, wie staat waarvoor aan de lat Opleiden, kennisdelen Communicatie

8 Rijkswaterstaat PGM open, 7 februari 20138 Wat is er nu van te merken in projecten? (1) Bestuurlijke trechtering gebeurt ook echt; Projecten zonder zicht op financiering worden (meestal) stopgezet; Bredere en vroegere publieksparticipatie en samenwerking met andere overheden. Uitkomst weegt mee in de besluitvorming. Meer sturing op tijd – ketenbenadering – faseovergangen Startbeslissingen: overeenstemming aan voorkant over scope, proces, organisatie en middelen. Voorkeursbeslissingen: duidelijkheid over vervolg, vastleggen scope planuitwerkingsfase, financiële middelen in begroting organiseren. Kortom: Gedachtegoed Elverding wordt in de praktijk echt toegepast.

9 Rijkswaterstaat PGM open, 7 februari 2013Sneller en Beter in projecten914 januari 2013 Wat is er nu van te merken in projecten? (2) De praktijk is ook: Vertragingen door versoberingen Vertragingen door nieuwe wetgeving/beleidsthema’s Vertragingen door politieke ontwikkelingen Vroegtijdige marktwerking blijft lastig

10 Rijkswaterstaat PGM open, 7 februari 2013 Lean management binnen Rijkswaterstaat

11 Rijkswaterstaat PGM open, 7 februari 2013 Lean management binnen Rijkswaterstaat (1) Doelen: Eén Rijkswaterstaat, elke dag beter Een betrouwbare partner zijn Netwerken maximaal beschikbaar

12 Rijkswaterstaat PGM open, 7 februari 2013 Lean management binnen Rijkswaterstaat (2)

13 Rijkswaterstaat PGM open, 7 februari 2013 Vier gedragskenmerken KR8/Leiderschap 1.Voorbeeldgedrag vertonen in relatie met de medewerker 2.Denken vanuit de klant 3.Medewerkers faciliteren om hun eigen werk te verbeteren 4.Terugkoppelen van dagelijkse werkzaamheden. Of: medewerkers weten welke werkzaamheden waarde toevoegen.

14 Rijkswaterstaat PGM open, 7 februari 2013 Wat kunnen we van beide ervaringen leren?

15 Rijkswaterstaat PGM open, 7 februari 2013 Vragen: Wat is er nodig om een beweging in een organisatie in gang te zetten? Wat heb je daarvoor aan leiderschap nodig?


Download ppt "Over organisatieverandering via programmamanagement versus lean management Thea van den Berg Suzan Vos Rijkswaterstaat."

Verwante presentaties


Ads door Google