De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10 belangrijkste doodsoorzaken mondiaal in 2011 0 4610 82 7.0 miljoen 6.2 miljoen 3.2 miljoen 3.0 miljoen 1.9 miljoen 1.6 miljoen 1.5 miljoen 1.4 miljoen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10 belangrijkste doodsoorzaken mondiaal in 2011 0 4610 82 7.0 miljoen 6.2 miljoen 3.2 miljoen 3.0 miljoen 1.9 miljoen 1.6 miljoen 1.5 miljoen 1.4 miljoen."— Transcript van de presentatie:

1

2 10 belangrijkste doodsoorzaken mondiaal in 2011 0 4610 82 7.0 miljoen 6.2 miljoen 3.2 miljoen 3.0 miljoen 1.9 miljoen 1.6 miljoen 1.5 miljoen 1.4 miljoen 1.3 milljoen 1.2 miljoen Adapted from WHO 7.7 miljoen Longziekten Ischaemische hartziekten CVA Lage luchtweginfecties COPD Diarrhee HIV/AIDS Longkanker Diabetes mellitus Verkeersongevallen Prematuriteit

3 De NRS Roadmap A “roadmap” is an extended look at the future of a chosen field of inquiry composed from the collective knowledge and imagination of the brightest drivers of change in that field. 1 1. Galvin. Science roadmaps. Science 1998; 280: 803. Courtesy M Decramer

4 Doelstellingen NRS –Optimale interactie van onderzoekers van verschillende disciplines in Nederland: Longdagen, symposia, website –Hoog-kwalitatieve opleiding onderzoekers NRS Young Investigator bijeenkomst, reissubsidies, mogelijkheden voor gast-onderzoekers en discussie. –Belangenbehartiging m.b.t onderzoeksfinanciering Interactie met andere organisaties, inclusief LAN, Longfonds, ZonMW, organisaties m.b.t. specialistische en niet-specialistische zorg en onderzoek, farmaceutische industrie.

5 Doelstellingen NRS Roadmap Interne doelen De NRS roadmap vormt aan de hand van een SWOT analyse (Nederlandse en buitenlandse experts) een beeld van kansen voor respiratoir onderzoek in Nederland. wordt breed gedragen doordat onderzoekers en stakeholders in respiratoir onderzoek (zoals beleidsmakers bij overheid, fondsen en onderzoeksinstellingen, evenals patiënten en industrie) betrokken zijn bij het opstellen van de Roadmap. versterkt de coherentie en gezamenlijke faciliteiten van het nationale respiratoire onderzoeksveld. draagt bij aan kruisbestuiving binnen het longonderzoek en daarbuiten, die zichtbaar wordt door het ontstaan van nieuwe, niet eerder bestaande samenwerkingsverbanden. draagt eraan bij dat het voor jonge onderzoekers aantrekkelijk en uitdagend is om in het longonderzoek actief te zijn en te blijven.

6 Doelstellingen NRS Roadmap Externe doelen De NRS roadmap vergroot het maatschappelijke bewustzijn (publicaties, nieuwe media) over onderzoek naar longziekten, en de kansen die dit oplevert voor het bestrijden en voorkómen van respiratoire ziekten. vormt een kader voor breed gedragen onderzoeksagenda’s vanuit financiers van onderzoek zoals ZonMw, Longfonds, KWF en bedrijfsleven/verzekeraars. leidt er toe dat de overheid samen met fondsen en bedrijfsleven/ verzekeraars binnen 5 jaar een nationaal financierings­programma voor onderzoek op het gebied van respiratoire aandoeningen in het leven roept. draagt via zusterverenigingen in andere landen en de ERS, bij aan versterking van het respiratoire veld in het EU Horizon 2020 programma. heeft over 10 jaar aantoonbaar bijgedragen aan de ontwikkeling van 5 nieuwe inzichten en/of behandelingen voor respiratoire aandoeningen.

7 Allergie Astma BPD/ PCD COPDCFILDInfectICCALTXPHSlaap Apnoea Allergie XPX Astma XPXX BPD/ PCD COPD XXPXXXX CF XXXX ILD XXXXXX Infectie XXXX IC CA LTX XXP PH XXXXX Slaap XXXX Samenwerking tussen roadmaps

8 AllergyAsthma BPD/ PCD COPDCFILDInfLTXPH Sleep Apnoea Phenotyping and Severity Biological mechanisms Environment and lifestyle Development and ageing Prevention Diagnosis monitoring Therapy medical Therapy non-medical Biobanking Data management clinical studies Implementation and care Internationale scores: preliminair

9 Een tipje van de sluier oplichten Werk in uitvoering

10 Algemeen Kruisbestuiving tussen disciplines Het neerzetten van een goede mogelijkheden tot financiering van respiratoir onderzoek Aandacht om jonge onderzoekers een goede positie te geven. De omvang van fase l/ll studies in Nederland vergroten (samenwerking) Overkoepelende thema’s met kansen in de toekomst

11 Organisatie/onderzoeksinstrumenten in Nederland Harmonisatie van protocollen Biobanking Gegevensbeheer Implementatie en zorg Overkoepelende thema’s met kansen in de toekomst

12 NRS Roadmap: huidige status Een recent concept van de NRS Roadmap is gepresenteerd, ontving input, en is bediscussieerd met o.a. NVALT, CAHAG, NVVA, SKL, Longfonds, LAN, NWO, NFU, sponsoren en overheidsorganen Laatste raadpleging ALV van de NRS en definitieve vaststelling Roadmap Communicatie en publicatie.

13

14

15 Opportunities AllergyAsthma BPD/ PCD COPDCFILDInfectionLTXPH Sleep Apnoea Epi/omicsXX Biological mechanisms XXXX TranslationalXXXXX Environment/ lifestyle XX PreventionX Phenotyping/ Severity Diagnosis XXXXXXX Data managementXXXXXXX BiobankingXXXXXXXXX BiomarkersX TreatmentXXXXX ImplementationXXX EhealthX ImmunologyXX Systems biologyX International collaboration XXXXX Kansen

16 Onderwerpen ter bespreking: Long ontwikkeling Long en veroudering Luchtverontreiniging en andere omgevingsfactoren Weefselregeneratie eHealth Samenwerking technische universiteit Systeembiologie Basale immunologie Overkoepelende Roadmap thema’s met toekomstmogelijkheden


Download ppt "10 belangrijkste doodsoorzaken mondiaal in 2011 0 4610 82 7.0 miljoen 6.2 miljoen 3.2 miljoen 3.0 miljoen 1.9 miljoen 1.6 miljoen 1.5 miljoen 1.4 miljoen."

Verwante presentaties


Ads door Google