De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Christenen en Cultuur Christelijk bidbook. Doel van de avond Ideeen inventariseren – Wat moet verder worden uitgewerkt? – Wat heeft het idee nog nodig?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Christenen en Cultuur Christelijk bidbook. Doel van de avond Ideeen inventariseren – Wat moet verder worden uitgewerkt? – Wat heeft het idee nog nodig?"— Transcript van de presentatie:

1 Christenen en Cultuur Christelijk bidbook

2 Doel van de avond Ideeen inventariseren – Wat moet verder worden uitgewerkt? – Wat heeft het idee nog nodig? – Wie gaat dat doen?

3 En verder Toewerken naar het uiteindelijk doel: maken van Christelijk Bidbook. Daarvoor de volgende stappen nemen: Verantwoordelijke aanwijzen voor uitwerken van idee (bij voorkeur indiener van idee). Hij/zij vormt werkgroep uit eigen netwerk. Werkt het idee verder uit. Maakt inzichtelijk wat nodig is aan ondersteuning en/of financien Koppelt dat terug aan brede werkgroep C&C

4 En verder Hoe maken we het breder (meer mensen betrokken uit alle delen van Fryslân)

5 Ideeen van 27 februari Tsjerkepaad wil kerken van woensdag tot zaterdag openstellen en daarbij iets doen met het Fries liedboek/ lezingen - Het ontwikkelen van een Elfstedenroute van christelijke kunstenaars - Musical verspreidt door hele provincie uitgevoerd door christenen. Om zo Gods heerlijkheid te laten zien. - Wat kunnen we voor asielzoekers en vluchtelingen betekenen - Het Frysk Oekumenysk Wurkferbân, Hegebeintum wil kunst in de kerken plaatsen en dit koppelen aan kerkgeschiedenis - Kloosters en monniken hebben de omgeving gemaakt zoals die er nu uit ziet. De kloosters bestaan vaak niet meer. De Bonifatiuskapel zou hier ook een rol in kunnen spelen. - Mienskip is omzien naar elkaar, dit kan gekoppeld worden aan historische figuren. Bijvoorbeeld aan Syb Talma en Balthasar Bekker

6 Zichtbaar maken van vergeten Christelijk erfgoed Via bestaande wegen en paden een netwerk van pelgrimswegen ontsluiten voor de wandelaar en (bezinnings-)toerist, van ver en dichtbij. Wegen die ook te verbinden zijn met Europese trekroutes. Het netwerk maakt de ‘christelijke’ oorsprong van het Friese cultuurlandschap zichtbaar, begonnen door middeleeuwse kloosters. Naast het UNESCO Wadden Wereld Erfgoed van de zee - achter de dijk - kan beleving van de vorming van het cultuurlandschap voor de dijk een tweede trekker zijn van duurzaam toerisme.

7 Zichtbaar maken van vergeten Christelijk erfgoed Mogelijk aansluiten bij: Concept-projectplan ‘’Bonifatius in de Friese Delta’’. Doel : creatie van kloostererfgoed wandelroutes provinciebreed Het jaarlijkse Tsjerkepaad programma met locale ‘Jabiksrûntsjes’ Stichting Santiago aan het Wad : drager van het Jabikspaad als deel van de oude Europese pelgrimsweg van St.Jacobi parochie in Noord Fryslân tot Santiago de Compostella in noord Spanje. In 2018 inzet van Romaanse kerken als concert- en expositieruimte

8 Zeven Putdeksels naar het Sterrenveld Leeuwarden ligt op de pelgrimsroute naar santiago de compostella. In het plaveisel van de Sint Jacobsstraat in Leeuwarden zijn zeven putdeksel aangebracht met tekst Campus Stellae. Straat is onderdeel van Fries- Overijsselse Jabikspaad. Idee: Leeuwarder Jabikspaad: wandel/fietsroute langs Jacobijnekerk, st Jacobsstraat)

9 Christelijk-sociale waarden dankzij drie inspirators uit Friesland ‘De Betoverde Wereld’’ van Balthasar Bekker (17e eeuw) Anno 2015 zijn mediahypes, complottheorieën, stigmatisering en sociale uitsluiting actueler dan ooit. Onder invloed van pseudo-experts van allerlei slag, en versterkt door de macht van internet en massamedia. De effecten zijn hetzelfde als in de middeleeuwen: oplaaien van ongefundeerde angst ten koste van onschuldige levens; hardnekkige stereotypering en vooroordelen in gemeenschappen; uitsluiting van sociale groepen. ‘ De Betoverde Wereld’ verdient een eigentijdse heruitgave tijdens KH 2018. Een manifest uit Friesland- Nederland tegen kwalijke theorieën en vooroordelen, die haaks staan op christelijke normen voor ‘iepen mienskip’.

10 Christelijk-sociale waarden dankzij drie inspirators uit Friesland Ds. A.S. Talma - christelijke bron van sociale zekerheid Talma’s betekenis voor sociale zekerheid in onze samenleving, zijn christelijk- sociale ‘’derde weg’, opnieuw manifest maken in Fryslân door naast de buste van Talma in Burgum, twee beelden van zijn Friese tegenhangers en geestverwanten te plaatsen: Domela Nieuwenhuis en Troelstra. Het creëert in Fryslân een publieke herinnering aan het feit dat arbeidersstrijd van onderen op en christelijk-sociaal geïnspireerde politiek gezamenlijk sociale grondrechten realiseerden die men tegenwoordig vanzelfsprekend vindt - maar dat niet zijn…

11 Christelijk-sociale waarden dankzij drie inspirators uit Friesland Pater Karmeliet Titus Brandsma : christelijk geïnspireerde tegenkracht Titus Brandsma is vooral bekend in katholieke kringen, nationaal en internationaal. Zijn erfgoed in Friesland, Bolsward en Dokkum, verdient meer bekendheid bij breder publiek in Fryslân, Nederland en elders.Voor Titus’ levensloop en spirituele levenshouding bestaat ook buiten de katholieke kring veel belangstelling.

12 The Passion in 2018 in Leeuwarden met Syb van der Ploeg Wat zou het fantastisch zijn, wanneer we het grootste evangelische "spektakel", wat duizenden bezoekers trekt en miljoenen tv kijkers aan de buis kluistert, naar Leeuwarden kunnen halen. Verschillende steden zijn ons al voorgegaan en een beter moment dan 2018, is niet denkbaar. Het voldoet aan alle eisen die de werkgroep voor ogen heeft en voor christenen in Friesland een zeer uitdagende en bemoedigende happening. Ik heb het natuurlijk over THE PASSION. Wat het extra aantrekkelijk maakt, is het feit dat misschien wel de bekendste artiest uit Friesland en bij de eerste Passion in Gouda, 2011, de hoofdrol vertolkende, nog steeds nauw betrokken is bij The Passion. Syb van der Ploeg zou dus eventueel, heel goed ingezet kunnen worden, om dit evenement te promoten bij de gemeente. Enfin, bij zo'n ambitieus plan is natuurlijk de financiële kant heel toonaangevend en ligt nu wellicht extra gevoelig, maar anders moeten we als christenen maar in de buidel tasten en kunnen we een mooie financiële bijdrage leveren. De productie maatschappij Eye to eye, krijgt 150.000 euro en aan eigen kosten ben je een slordige 50.000 kwijt. Verschillende steden staan in de rij, maar met het oog op culturele hoofdstad, maak je natuurlijk veel meer kans.

13 Paasspektakel The King is dead, Long live the King Hiermee kan je een middeleeuws feest houden met op vrijdag een dienst/toneelspel over dat de Koning is gestorven. Misschien iets anders dan de normale Paasverhaal. De dienst/toneelspel op vrijdag zou mooi zijn dat het op de Oldenhove kan. Je legt de Koning in daarna in een kist en hij wordt met paard en wagen naar de groene ster gereden met een stoet mensen erachter. op zaterdag hou je een middeleeuwse dag met muziek, eten etc. De kist staat de hele dag op het terrein. op zondag wordt een afscheid dienst gehouden waarbij de Koning weer opstaat. Hierna zou je het Paasverhaal kunnen uitleggen en de rest van de zondag middeleeuws feest op de groene ster. het zou mooi zijn dat de mensen die 3 dagen ook kunnen slapen in tenten op het terrein.

14 Kerkentocht met bijbelverhalen Als eerste lijkt het me leuk om kerken tocht te doen in Leeuwarden waarbij in elke kerk een bijbelverhaal wordt uitgebeeld. Ze kunnen dat doen met muziek, dans, toneel, kunst of wat dan ook. het is de bedoeling dat je op 1 middag in verschillende kerken komt waar bijvoorbeeld elk half uur iets wordt gedaan. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat ze in een aantal uren de hele bijbel doorgaan en ook de kans hebben om alles te zien

15 Jona in de boot Ik ben van plan om in de komende periode met een kleine sloep, genaamd Jona, te gaan varen over de Luts in Gaasterland. Daarbij nodig ik mensen uit om met mij mee te varen. Ondertussen vertel ik hen dan een verhaal. Ik ben van plan hen het verhaal van Jona te vertellen, waarin Gods liefde voor Nineve verhaald wordt. Aansluitend aan dit verhaal wil ik mensen vertellen, dat God niet veranderd is, maar dat hij ook nu nog liefde voor mensen heeft en hen de kans wil geven zich naar hem om te keren.

16 Diensten op bijzondere plaatsen Om de christelijke 'mienskip' uit te oefenen zouden er een aantal godsdienstoefeningen/kerkdiensten gehouden kunnen worden op bijzondere locaties, te denken valt aan: Cambuurstadion, Zaailand, WTC, Groene Ster, Prinsentuin. In deze diensten zouden verschillende talen gebruikt kunnen worden. Als er geen budget is voor een grootschalige opzet zou een alternatief hagepreken kunnen zijn op pleinen of stadsparken.

17 Muziekles voor iedereen Geweldig ! Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 We hebben nog bijna 3 jaar te gaan. Dat geeft mogelijkheden om juist op cultureel gebied weer wat op poten te zetten. Helaas sloot de gemeente op cultureel gebied veel. Parnas, het creativiteit centrum werd gesloten. Tot mijn verbazing klonk in dezelfde tijd via het “ Oranjefonds” van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima de roep om ALLE KINDEREN IN NEDERLAND de kans te geven een instrument te kunnen laten bespelen. Bij hen staat muziekles dus op een hoog plan. Ik weet dat dit in Brazilië tot in de armste wijken gebeurt. Muziek heeft een bindende factor. Wat zou ik het geweldig vinden dat er vandaag of morgen gestart wordt met een initiatief om de jeugd te betrekken op cultureel vlak. Voor zingen heb je zelfs geen instrument nodig. De ontslagen docenten van Parnas weten hier vast raad mee. Dan laten de Leeuwen, die ik nu op rotondes zie verschijnen NIET in hun HEMD zitten in 2018. IS Leeuwarden weer cultureel gebied : BJUSTERBAERLIJK

18 En verder nog Doolhof maken met glas-in-lood ramen Expo met glas-in-lood (idee Ruurd Walinga) Thema gastvrijheid (Marjan Beuker) -te zorgen dat mensen kunnen zien dat ze welkom zijn om aan te schuiven aan tafel, door bv een vlag of ander herkenningsteken aan de huizen evt in combinatie met een internetsysteem (zoiets als http://www.thuisafgehaald.nl/hoe-werkt-het/item144; ) -te zorgen dat er een veeltalig gebeden boekje beschikbaar komt, zodat mensen bij de maaltijd altijd een gebed in de taal van de bezoeker bij de hand hebben, zodat je op de Nederlandse manier de maaltijd met gebed kunt beginnen. Het gebed kan zelf voorgelezen worden door de gastheer of gast, maar misschien is het ook mogelijk om een app met mp3 s in alle talen te maken zodat je het kunt afspelen op een mobiele telefoon Aansluiten bij het netwerk van 24/7 gebedshuizen in Europa (Jeanet Bijleveld) In Leeuwarden en Franeker zijn gebedshuizen en ook bv in Malta https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zdvYmf2IfCqg.kYmyP20hhyKY&msa=0&ie=UTF8&t=h&ll=14.604847%2C- 40.078125&spn=133.982136%2C346.289063&source=embed

19 en ook Hoe betrekken we asielzoekers, allochtonen, statushouders bij KH2018? (vraag van Japke de Kraker)


Download ppt "Christenen en Cultuur Christelijk bidbook. Doel van de avond Ideeen inventariseren – Wat moet verder worden uitgewerkt? – Wat heeft het idee nog nodig?"

Verwante presentaties


Ads door Google