De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De toeristische bestemming toegelicht Eric Van Cauwenberge Toerisme Brakel vzw Oud-docent Toerisme: zonder meer? 10 maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De toeristische bestemming toegelicht Eric Van Cauwenberge Toerisme Brakel vzw Oud-docent Toerisme: zonder meer? 10 maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 De toeristische bestemming toegelicht Eric Van Cauwenberge Toerisme Brakel vzw Oud-docent Toerisme: zonder meer? 10 maart 2016

2 Topics Definitie van toerisme Definitie Toerisme Management Toerisme Management – Stakeholders Wat is een bestemming Push en Pullfactoren spelen rol Toeristische motivatie Het beslissingsproces

3 Definitie van toerisme De activiteiten van een persoon die naar plaatsen reist buiten zijn normale omgeving Met één of meerdere motieven: zaken, vakantie of recreatie, een ander persoonlijk doel Een onderdeel van reizen - De reis moet leiden naar een plaats buiten de normale omgeving De normale omgeving omvat het geografische gebied waarbinnen die persoon zijn/haar routines van het dagelijkse leven uitvoert

4 Definitie van toerisme Het verblijf (dit houdt een overnachting in) in de bezochte plaats mag niet langer dan twaalf aaneengesloten maanden duren Het hoofddoel van het bezoek mag niet gerelateerd zijn aan tewerkstelling De bestedingen van de toerist/reiziger op de plaats van bestemming zijn het belangrijkste - toerisme = economische sector

5 Toerisme Management 1 Deelstaat, provinciale, lokale overheden 2 Deelstaat, provinciale, regionale en lokale toeristische organisaties 3 Deelstaat, provinciale, lokale toerisme-belangengroeperingen 4 De Europese Unie 5 Internationale toeristische organisaties en/of belangengroeperingen

6 Toerisme Management Een uiterst complex systeem waarin de toerist centraal staat - Een hoge belevingswaarde garanderen maakt het noodzakelijk dat zowel de betrokken managers als de politieke beleidsmakers zijn motivatie kennen Inzicht hebben in de verschillende factoren die de keuze van de bestemming beïnvloeden - de manier van reizen en de keuze voor bepaalde activiteiten

7 Toerisme Management Deze inzichten helpen bij het uitstippelen van een beleid rond accommodaties – evenementen - activiteiten en bijbehorende programma’s die deze bestemming onderscheiden van andere bestemmingen Heel wat stakeholders zijn betrokken in dit systeem – internationaal (EU), deelstaten via de gemeenschappen en gewesten, provincies, regio’s, gemeenten – de privé sector - …

8 Stakeholders De toerist staat centraal De privé sector: belangengroeperingen De overheid Internationale instellingen Planning –en promotie instellingen De toeristische industrie Het aanbod Toerisme Management - Stakeholders

9 Definitie van een bestemming Kan omschreven worden in formele termen d.m.v. erkende jurisdicties zoals: o Een natie of een land (België) o Een macroregio bestaande uit meerdere landen – Europa - Azië o Een provincie/regio (de Vlaamse Ardennen) o Een stad of gemeente (Oudenaarde… Brakel…) o Een bijzondere attractie: de Turkse Riviera – De Zijderoute – de Westhoek=WOI

10 De toeristische bestemming Er is inzicht nodig in het beslissingsproces van een potentiële toerist en/of reiziger: op basis waarvan kiest hij zijn bestemming? Bestemmingsmanagers moeten inzicht hebben in dit proces - de elementen –pull & push- die hierin meespelen begrijpen - zij kunnen bepaalde van deze elementen beïnvloeden en hun vooropgestelde doelstellingen realiseren

11 De toeristische bestemming Er zijn push factoren & pullfactoren Pushfactoren: dragen bij tot een verhoogde toeristische vraag – omvatten: economische – sociale – demografische – technologische - politieke factoren Pullfactoren: algemene factoren die het toeristische verkeer naar een bestemming aanmoedigen of ontmoedigen

12 Overzicht Push-,Pullfactoren Bestemmingsmanagers moeten bepaalde factoren kennen en/of sturen Pushfactoren Pullfactoren Economische factoren Sociale factoren Demografische factoren Technologische factoren Politieke factoren Geografische nabijheid van de markt Toegankelijkheid van de markt Culturele links Beschikbaarheid van attracties Beschikbaarheid van diensten Vrede, veiligheid, stabiliteit Betaalbaarheid Toerisme gerelateerd terrorisme Persoonlijke veiligheidselementen Positief imago Toerisme stimulerende maatregelen

13 De bestemming - pushfactoren Economische factoren: zijn de belangrijkste voor de vraag naar toerisme o Een groeiend besteedbaar inkomen is hiervoor bijzonder belangrijk - Toerisme is niet langer een exclusief voorrecht voor de rijke elite Sociale factoren: o.m. meer vrije tijd en het anders invullen van die tijd o Reizen en toerisme spelen een grotere rol in het tijdsbestedingspatroon (toerisme is mensenrecht)

14 De bestemming - pushfactoren Demografische factoren: dragen bij tot een grotere drang bij de bevolking om deel te nemen aan toeristische activiteiten o.m.: o Reductie van de omvang van het gezin leidt tot minder tijd- en geldbesteding voor levensbehoeften o Een algemene bevolkingsaangroei leidt tot een groter toeristisch marktpotentieel o Idem voor toegenomen levensverwachting

15 De bestemming - pushfactoren Demografische factoren: dragen bij tot een grotere drang bij de bevolking om deel te nemen aan toeristische activiteiten o Ontsnappen aan de drukte van nieuwe samenlevingsvormen – onthaasten o De babyboomers op pensioen hebben een absolute behoefte aan reizen en toerisme - hebben een vrij groot budget om te besteden o Reisgedrag van jonge gezinnen

16 De bestemming - pushfactoren Technologische factoren: o.m. o Meer transport voor veel potentiële toeristen - meer verplaatsingsmogelijkheden (low cost carriers) o Auto- en vliegtuigtijdperk - de gps-generatie o Snelle treinverbindingen - het schip o De informatietechnologie – GDS systemen o Het internet: eindeloze bron van informatie – reservatie - via de pc schijnbaar onbereikbare plaatsen in meerdere dimensies bekijken

17 De bestemming - pushfactoren Politieke factoren kunnen de vrijheid tot reizen beperken en/of stimuleren – o.m. De implosie van het “Oostblok” opende een nieuwe wereld - een potentieel aan nieuwe bezoekers China paste de buitenlandse reisbelemmeringen voor hun inwoners aan (meer aantal toegelaten bestemmingen) – voor een reeks bestemmingen kwamen miljoenen potentiële bezoekers De Europese integratie: Schengen

18 De bestemming - pullfactoren De geografische nabijheid van een markt o Afstand is een tweesnijdend zwaard – kan bezoekers afschrikken – andere kiezen bewust ‘verre reizen’ – psychologische verkleining van de afstand door communicatietechnieken De toegankelijkheid van de markt o Het afstandseffect kan worden afgezwakt door maatregelen en/of ontwikkelingen die de bestemming meer toegankelijk maken

19 De bestemming - pullfactoren o Noodzaak aan goede transportfaciliteiten (lucht-, water- en wegenverkeer zijn essentieel) en geen juridische belemmeringen Culturele links o Het bezoeken van exotische en speciale regio’s of attracties is altijd een belangrijke motivatie voor toeristische stromen geweest Beschikbaarheid van attracties: zie opsomming

20 Overzicht van de attracties

21 De bestemming - pullfactoren Beschikbaarheid van diensten o Toeristische diensten - aanbod gastvrijheidssector (horeca) - medische diensten Vrede, stabiliteit en veiligheid o Geen enkele sector is hiervoor meer gevoelig dan toerisme Betaalbaarheid o Algemene levensduurte – wisselkoers

22 De bestemming - pullfactoren Toerisme gerelateerd terrorisme o Toeristen en toeristische faciliteiten vormen een potentieel doelwit voor terroristische aanslagen - De daders willen gevolgen voor de maatschappij op allerlei vlakken - uitgebreide aandacht in internationale media is gegarandeerd Persoonlijke veiligheidsfactoren o Betrouwbare gezondheidszorg - lage criminaliteit - weinig risico op grote natuurrampen

23 De bestemming - pullfactoren Persoonlijke veiligheidsfactoren o Betrouwbaar voedsel – drinkwater - geen gevaarlijke ziektes - vertrouwd verkeer en een betrouwbare wegeninfrastructuur Positief imago o Imago van een bestemming is een amalgaam van beoordelingen of percepties van pull -factoren: bereikbaarheid – attracties – betaalbaarheid - culturele links - stabiliteit en veiligheid …

24 De bestemming - pullfactoren Positief imago o Imago is bijzonder belangrijk voor bepaalde vormen van toerisme die niet gedetermineerd zijn door zakelijke en sociale beschouwingen o Onderzoek naar het imago van de eigen bestemming is belangrijk voor toeristische beleidsmakers o Toerisme stimulerende maatregelen

25 Toeristische motivatie Reismotivering kan omschreven worden als de som van beïnvloedende factoren of beweegredenen of motieven die meespelen bij het nemen van een reisbeslissing Er bestaan behoeften die mensen aanzetten tot reizen - verschillen individueel naargelang de gezondheid – welvaart – leeftijd – levensfase - persoonlijke- en groepsvoorkeuren

26 Toeristische motivatie Het is economisch belangrijk om de motivatie van die toerist te kennen om een specifieke plaats en/of bestemming te kiezen Motivering of motivatie is belangrijk voor de persoonlijke voldoening die de toerist haalt uit zijn beleving - Het is ook een onderdeel van de persoonlijke perceptie van de bestemming en daardoor belangrijk voor de marketing en promotie

27 Toeristische motivatie Motivatie is een belangrijk onderdeel van het menselijke gedrag - Er bestaan nogal wat theorieën over de benadering van de vraag naar toeristische goederen en/of diensten Via motivatie is het mogelijk om de interactie tussen de toerist en de gemeenschap, de cultuur en de omgeving van de bestemming te verklaren en/of aan te pakken

28 Beslissingsproces

29 De bestemming Brakel Mooi landschap - Ronde van Vlaanderen decor - Vlaamse Ardennen – Snuifje erfgoed & cultuur Recreatiemogelijkheden: wandelen, fietsen = actieve vakantie - Aanbod horeca Bijzonder gevarieerd aanbod logies (hotels, B&B’s, vakantiewoningen, Toerisme voor Allen) Mooi pallet aan streekproducten: bieren, wijn, kazen, het Brakelhoen en de “Geuteling” Leuke evenementen vooral in de recreatieve sfeer

30 Bron: Roadbook Toerisme Management


Download ppt "De toeristische bestemming toegelicht Eric Van Cauwenberge Toerisme Brakel vzw Oud-docent Toerisme: zonder meer? 10 maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google